0
0

7 – اسناد فنی مبنا و مدارک تسلیمی پیمانکار به عنوان یکی از اجزای قرارداد EPC (بخش دوم)

232 بازدید

اسناد فنی مبنا و مدارک تسلیمی پیمانکار به عنوان یکی از اجزای قرارداد EPC (بخش دوم) :

ابتدا به تعریف این واژه مهم در نشریه 5490 می پردازیم بر اساس بند 26 ماده 1 شرایط عمومی پیمان، مدارک تسلیمی که آن را اصلاحا Submittals می نامیم عبارت است از هرگونه نقشه، مشخصات و مدارک تهیه شده بوسیله پیمانکار از قبیل گزارشات هفتگی و روزانه و پیشرفت کار و نقشه کارگاهی و برنامه ریزی دوره ای که در طول مدت پیمان تحویل کارفرما می شود.

بر اساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان، کارفرما ، مدارک تسلیمی پیمانکار را طبق برنامه زمانی از پیمانکار تحویل می گیرد و در موعد مقرر در برنامه زمانی رسیدگی و بر حسب مورد، نظر خود را اعلام می کند.

چنانچه پیمانکار قصوری در تحویل مدارک داشته باشد جز تأخیرات غیرمجاز بوده و چنانچه کارفرما در برنامه زمانی تفصیلی در خارج از وقت مقرر مدارک تسلیم پیمانکار کند مقصرمی باشد و جز تأخیرات مجاز پیمانکار خواهد بود.

برای توضیح و تشریح کامل تعهدات طرفین پیمان در ارتباط با اسناد و مدارک، پیوستی باشماره 18 در قراردادهای EPC منطبق بر نشریه 5490 ضمیمه شده است.

این پیوست از دو بخش اصلی تشکیل می گردد: در بخش اول ،اسناد فنی مبنا قرار خواهد داشت که از 5 قسمت اصلی تشکیل می گردد.

که در ادامه به تشریح آن می پردازیم.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=8024
اشتراک گذاری:
پریسا نصیری

نظرات

0 نظر در مورد 7 – اسناد فنی مبنا و مدارک تسلیمی پیمانکار به عنوان یکی از اجزای قرارداد EPC (بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.