0
0

63 – انواع قراردادهای همسان سازمان برنامه و بودجه

423 بازدید

انواع قراردادهای همسان سازمان برنامه و بودجه

در سال 1351، قانون برنامه و بودجه کشور تصویب شد .

مبتنی بر ماده 23 این قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، آئین نامه ای تهیه نماید تا پس از تصویب هیأت وزیران آن را به دستگاه های اجرایی ابلاغ  نماید.

بنابراین ماده و بسته به نیازهای دستگاه های اجرایی، این سازمان اقدام به تنظیم بخشنامه هایی کرد که انواع قرارداد و شرایط عمومی مربوط به هر یک را تحت فرمت مشخصی تهیه و تنظیم نمود.

و به آن برچسب قراردادهای همسان زده شد.

در این پست ویدئویی، به انواع قراردادهای همسان سازمان برنامه و بودجه می پردازیم که برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می باشد .

ولی برای سایر قراردادها می توان به عنوان یک فرمت مناسب لحاظ شود و البته بسته به نیاز تغییراتی نیز در آن داده شود.

 

موضوع: قراردادهای همسان

 

از منظر نظام فنی و اجرایی کشور، قرارداد همسان، قراردادی است که موافقت نامه، شرایط عمومی، شرح خدمات و حق الزحمه مصوب داشته باشد.

قراردادها طی یک بخشنامه ابلاغ می گردند. بعضی از این بخشنامه ها در گروه اول و بعضی در گروه دوم و بعضی دیگر در گروه سوم قرار دارند.

یادمان باشد این بخشنامه ها و قراردادها، تنها برای دستگاه های دولتی الزام آور هستند و برای ساختارهای خصوصی، یک فرمت اختیاری و قابل تغییر می باشد.

بخشنامه گروه اول: دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است. قراردادهایی که طی بخشنامه گروه اول ابلاغ می گردند، لازم الاجرا بوده و ایجاد تغییرات در آنها ممنوع می باشد.

 

بخشنامه گروه دومدستورالعمل هایی که بطور کلی و برای موارد عادی تهیه می گردند و بر حسب مورد، دستگاه های اجرایی، مهندسین مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار خود و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده، تغییر دهند و آن را باشرایط خاص کار خود تطبیق دهند. قراردادهایی که طی بخشنامه گروه دوم ابلاغ می گردد، لازم الاجرا بوده و ایجاد تغییرات در برخی موارد، مجاز می باشد.

 

بخشنامه گروه سومدستورالعمل هایی که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتیکه دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور روشهای بهتری داشته باشند، اجباری نیست. قراردادهایی که طی بخشنامه گروه سوم ابلاغ می گردند، اختیاری بوده و ایجاد تغییرات کاملا آزاد می باشد.

 

 

شدیدً بر این اعتقاد هستیم که "چرخ را نباید از اول اختراع کرد".

قراردادهای همسان ابلاغ شده از طرف سازمان برنامه و بودجه یک قالب مناسب برای نگارش قرارداد در سیستم های غیر دولتی می باشد و اشراف بر آن ها به شما کمک می کند تا یک پیمان همه جانبه را تنظیم کنید.

البته این موضوع می تواند یک شمشیر دولبه نیز باشد چرا که در ساختارهای خصوصی، قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود که دارای انطباق بالایی با سیاست سازمانی، اهداف پروژه و طرح و محدویت های محیطی باشد.

 

در ادامه به چند قرارداد همسان پر کاربرد اشاره می کنیم:

1- موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها (نشریه 4311) که دارای کاربرد قراردادهای PC بوده و معمولترین نوع قرارداد مورد استفاده در ساختارهای احداث می باشد.

2- ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی) که معروف به نشریه 5490 لست و الگوی مناسبی برای قراردادهایی با ساختار EPC می باشد.

3- موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره که معروف به نشریه 3418 است و برای تنظیم قرارداد کارفرمایان با مهندسین مشاور مورد استفاده قرار می گیرد.

موضوع: قوانین نگارش قراردادی

 بهتر آن است که در موافقتنامه و یا شرایط خصوصی پیمان، معرفی نمایندگان طرفین پیمان و سطح اختیارات و وظایف هر یک به تفصیل، صورت گیرد.

نمایندگان طرف کارفرمایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1- مدیر پروژه کارفرما: در کلیه قراردادها عنوانی است که توسط امضاء کنندگان قرارداد به شخص حقیقی از داخل سازمان کارفرمایی تفویض می شود و وظیفه او انتقال تصمیمات اجرایی و مالی و سیاست های کلی سازمان به طرف دیگر قرارداد می باشد ولی او اختیاری بر ابلاغ تعهدات جدید مازاد بر قرارداد و یا انحلال پیمان بدون کسب مجوز از امضاء کنندگان اصلی قرارداد ندارد.

2- مهندس مشاورعنوانی که یا خود سازمان اجرایی عهده دار می شود و یا در متن موافقتنامه به شخص حقیقی و یا حقوقی سپرده می شود. این رکن اجرایی به قدری دارای اهمیت می باشد که اسناد پیمان مبادله شده را باید امضاء کند. بهتر آن است که شرح اختیارات و وظایف در شرایط عمومی و خصوصی و یا پیوست های قراردادی به تفصیل روشن شود.

3- مدیرطرح: عنوانی که در پروژه های پیچیده و تخصصی توسط کارفرما به یک شخص حقوقی تفویض می گردد و وظیفه کنترل وظایف ارکان دیگر و برقراری ارتباط این ارکان را برای انجام چابک پروژه بر عهده دارد.

نمایندگان طرف پیمانکار را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1- مدیر پروژه پیمانکار که وظیفه ارتباط با ارکان سازمان کارفرمایی و ذینفعان پروژه را برعهده دارد و انتقال دهنده سیاست های شرکت پیمانکاری به تیم پروژه است.

2- رئیس کارگاه پیمانکار: شخص حقیقی که وظیفه مدیریت و راهبری عملیات اجرایی در تعهد پیمانکار را برعهده دارد.

یادمان باشد که در نگارش قرارداد بایستی طرف دیگر را متعهد به معرفی نمایندگان به همراه حدود اختیارات و وظایف کنیم. معرفی فرد پاسخ گو در قبال خواسته های کارفرما و ادعاهای شخص ثالث بسیار حائز اهیمت است. ارسال مکاتبات و دستورات و ابلاغیه ها به نماینده معرفی شده طرف پیمان به منزله وصول از جانب آن طرف می باشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=7084
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 63 – انواع قراردادهای همسان سازمان برنامه و بودجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.