0
0

بانک موضوعی قوانین و مقررات

چرا لازم است کارفرمایان اولویت بندی مدارک فنی و استانداردها را در قرارداد مشخص نمایند؟

سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی اجرای پروژه‌های دولتی، برای هر کدام از موارد جدول فوق اقدام به ارائه قراردادهای همسان به شرح زیر نموده است.

برای مشاهده بر روی نام قرارداد کلیک کنید . 

گروه بندی

تاریخ ابلاغ

شماره بخشنامه و یا نشریه

نام قرارداد همسان

نوع قرارداد

اول

29/4/1379

نشریه 3418

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

E

سوم

14/4/1383

62703/101

موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌

EP

سوم

27/11/1383

220907/101

قراردادهای تامین و تدارکات برای خریدهای خارجی

P

سوم

24/5/1383

93008/101

قراردادهای ساخت

C

اول

3/3/1378

نشریه 4311

اجرا و تامین

PC

سوم

5/10/1383

183406/101

اجرا و تامین (قراردادهای مدیریت پیمان)

PC

سوم

15/5/1384

84EPC-package

طرح و ساخت عمرانی

EPC

اول

14/11/1380

نشریه 5490

طرح و ساخت صنعتی- طرح و ساخت عمرانی

EPC