0
0

بخشنامه ها

افرامیس

سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی اجرای پروژه‌های دولتی، برای هر کدام از موارد جدول فوق اقدام به ارائه قراردادهای همسان به شرح زیر نموده است.

برای مشاهده بر روی نام قرارداد کلیک کنید . 

گروه بندی

تاریخ ابلاغ

شماره بخشنامه و یا نشریه

نام قرارداد همسان

نوع قرارداد

اول

۲۹/۴/۱۳۷۹

نشریه ۳۴۱۸

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

E

سوم

۱۴/۴/۱۳۸۳

۶۲۷۰۳/۱۰۱

موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌

EP

سوم

۲۷/۱۱/۱۳۸۳

۲۲۰۹۰۷/۱۰۱

قراردادهای تامین و تدارکات برای خریدهای خارجی

P

سوم

۲۴/۵/۱۳۸۳

۹۳۰۰۸/۱۰۱

قراردادهای ساخت

C

اول

۳/۳/۱۳۷۸

نشریه ۴۳۱۱

اجرا و تامین

PC

سوم

۵/۱۰/۱۳۸۳

۱۸۳۴۰۶/۱۰۱

اجرا و تامین (قراردادهای مدیریت پیمان)

PC

سوم

۱۵/۵/۱۳۸۴

۸۴EPC-package

طرح و ساخت عمرانی

EPC

اول

۱۴/۱۱/۱۳۸۰

نشریه ۵۴۹۰

طرح و ساخت صنعتی- طرح و ساخت عمرانی

EPC