0
0

خدمات ما

با افرامیس نادیده ها را مدیریت کنید...!

ما در افرامیس معتقدیم که فقط به اندازه عملکردمان قابل تعریف هستیم…

 

شرکت افراتدبیر آرامیس با نام اختصاری «افرامیس» با هدف توسعه خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور عزیزمان ایران و البته با نگاه به خارج از مرزها پا به عرصه وجود نهاده است. حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت مهندسی و حقوق مهندسی حوزه هدفگذاری و تأثیر ماست.

ما به مدیران سازمان ها و فعالان کسب و کار کمک می کنیم تا به بهترین الگوها در مدیریت سازمان های پروژه محور، مدیریت پروژه و مدیریت قراردادها دست یابند.

  • ایجاد ساختار حقوق مهندسی در بدنه کارفرما از تنظیم قرارداد تا تحویل تعهدات قراردادی با محوریت مدیریت ریسک
  • ایجاد ساختار حقوق مهندسی در بدنه پیمانکار از زمان امضای قرارداد تا تحویل خدمات قراردادی با رویکرد مدیریت ادعا و دعاوی
  • طراحی و ایجاد سازمان اجرایی پروژه در بدنه کارفرما، مشاور و پیمانکار با هدف مدیریت تغییرات
  •  

ارزش های ایجاد شده

  • ایجاد سیستم مونیتورینگ قراردادی و بررسی و آنالیز ریسک ها و ادعاهای محتمل از تولد یک قرارداد تا خاتمه.
  • راهبری پرونده های قضایی با حضور تیم مجربی از کارشناسان و وکلا
  • ایجاد سیستم مونیتورینگ سازمان اجرایی پروژه جهت راهبری و کنترل منابع سازمانی و کنترل مالی، کیفی و زمانی منطبق بر اهداف پروژه و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا
  • راه اندازی و ارتقا سیستم های حقوقی قراردادی در سازمان
  • ایجاد بانک اطلاعاتی و دارایی های سازمانی شامل مستندات، پروسه ها و دستورالعمل های اجرایی و فنی
  • آموزش همه جانبه سازمانی ساختارهای مدیریت پروژه و حقوق مهندسی

ایجاد ساختار حقوق مهندسی در بدنه کارفرما

ایجاد ساختار حقوق مهندسی در بدنه پیمانکار

طراحی و ایجاد سازمان اجرایی پروژه

تیم افرامیس ...