0
0

درخواست آنالیز قرارداد

درخواست آنالیز قرارداد

یکی از مباحث مهم در ساختارهای قراردادی، نگاه پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ریسک ها و یا دعاوی طرف مقابل و بررسی امکان ثبت ادعا علیه طرف مقابل می باشد.

مخاطب می تواند با ارسال یک نسخه از قرارداد به انضمام کلیه مستندات پیوست، ارائه یک جدول کامل از آنالیز ریسک و ادعاهای محتمل و نحوه مونیتور و مستندسازی های مربوطه را از افرامیس درخواست نماید .

سندی که از جانب ما برای مخاطب ارسال می گردد دارای ویژگی های زیر است:

  • مرحله اول:   کلیه ریسک های محتمل و دعاوی طرف مقابل و بند متناظر قراردادی که ریشه این ریسک می باشد مشخص می گردد.
  • مرحله دوم:   کلیه ریسک هایی که مخاطب می تواند علیه طرف مقابل مطرح کند در بند متناظر، نگارش می شود.
  • مرحله سوم:   نحوه مستندسازی قراردادی و ثبت ادعا و زمان لازم در این ساختار برای طرف قرارداد مشخص می شود.
  • مرحله چهارم:  این سند ، در واقع نقشه راه واحد پیمان رسیدگی مستقر در پروژه می باشد که رفتارهای این ساختار را خط کشی می کند.
  • مرحله پنجم:  در صورت نیاز به مشاوره بر اساس جدول ارائه شده، کارشناسان افرامیس آماده پاسخگویی خواهند بود.

 

آنالیز قرارداد

مراحل ثبت درخواست

مراحل ثبت فرم درخواست آنالیز قرارداد
درخواست آنالیز قرارداد:
گام 1 از 2
حداقل تا 48 ساعت آینده باید زمان داشته باشید .
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید. تا 5 فایل را می‌توانید آپلود کنید.
فرمت های قابل قبول pdf , txt, zip و حداکثر حجم فایل 5 مگابایت است.