0
0

درخواست آنالیز قرارداد

درخواست آنالیز قرارداد

یکی از مباحث مهم در ساختارهای قراردادی، نگاه پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ریسک ها و یا دعاوی طرف مقابل و بررسی امکان ثبت ادعا علیه طرف مقابل می باشد.

مخاطب می تواند با ارسال یک نسخه از قرارداد به انضمام کلیه مستندات پیوست، ارائه یک جدول کامل از آنالیز ریسک و ادعاهای محتمل و نحوه مونیتور و مستندسازی های مربوطه را از افرامیس درخواست نماید .

سندی که از جانب ما برای مخاطب ارسال می گردد دارای ویژگی های زیر است:

مرحله اول : کلیه ریسک های محتمل و دعاوی طرف مقابل و بند متناظر قراردادی که ریشه این ریسک می باشد مشخص می گردد.

مرحله دوم : کلیه ریسک هایی که مخاطب می تواند علیه طرف مقابل مطرح کند در بند متناظر، نگارش می شود.

مرحله سوم : نحوه مستندسازی قراردادی و ثبت ادعا و زمان لازم در این ساختار برای طرف قرارداد مشخص می شود.

مرحله چهار : این سند ، در واقع نقشه راه واحد پیمان رسیدگی مستقر در پروژه می باشد که رفتارهای این ساختار را خط کشی می کند.

مرحله پنجم : در صورت نیاز به مشاوره بر اساس جدول ارائه شده، کارشناسان افرامیس آماده پاسخگویی خواهند بود.

 

درخواست آنالیز قرارداد:
گام 1 از 2
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید. تا 2 فایل را می‌توانید آپلود کنید.
فرمت های قابل قبول pdf , txt, zip و حداکثر حجم فایل 2مگابایت است.