0
0

مجله هفتگی 1 تا 5 آبان 1400

234 بازدید

مجله هفتگی 1 تا 5 آبان 1400

تجهیز کارگاه/قواعد نگارش قراردادی/تعدیل

تشریح هزینه تجهیز کارگاه و اجزای تشکیل دهنده آن

موضوع: تجهیز کارگاه

1 آبان 1400

داستان کارگاهی

خانم مهندس نصیری، نماینده مدیر طرح، با هدف تسریع در فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت، در انتهای هر ماه جلسه ای با حضور مهندس کاظمی، سرپرست نظارت و مهندس علی نژاد، رئیس کارگاه پیمانکار بر گزار می کند. ولی جلسه امروز با جلسات دیگر فرق دارد چرا که علی نژاد فکر می کند در حق او اجحاف بزرگی شده و برای همین سعی می کند با تمام انرژی خطابه ای غرا در وصف مظلومیت تحمیل شده توسط کاظمی ایراد کند تا مهندس نصیری به ایجاد تغییر قانع بشود.

 

علی نژاد در حالیکه ورق های پیش رویش رو جابجا می کرد، شروع به صحبت کرد گفت:

"خانم مهندس، بیش از 60% از زمان پروژه می گذره ولی در صورت وضعیت های موقت، تنها 40% بابت تجهیز کارگاه در وجه پیمانکار پرداخت شده."

 

در حالیکه به سمت کاظمی اشاره می کرد، با عصبانیت ادامه داد:

"متأسفانه این آقا حتی مبلغ تجهیز اولیه که مربوط به استقرار کمپ ها و تجهیزات و ماشین آلات هم هست رو بطور کامل در وجه ما پرداخت نکرده."

 

کاظمی در حالیکه سعی می کرد با آرامش به صحبت های طرف مقابل گوش بدهد و تحت تاثیر فضای متشنج قرار نگیرد، گفت:

"دلیلش خیلی ساده است. میزان پیشرفت واقعی شما همین 40% است، فرض کنیم حضرتعالی همین الان پروژه را ترک کنید. آیا من باید مبلغی بیشتر از این پیشرفت را به شما در ردیف تجهیز کارگاه پرداخت کنم؟"

 

خانم نصیری که حوصله شنیدن حرف های بی پایه و اساس را ندارد، در حالیکه از بالای عینک به کاظمی نگاه می کرد، گفت:

"آقای مهندس، این موارد در رابطه با تجهیز اولیه صادق نیست. هر چند در مورد تجهیز مستمر هم به موضوع شما انتقاد دارم."

 

در حالیکه لبخند روی لبان علی نژاد رو برانداز می کرد ادامه داد:

"هر ردیف تجهیز کارگاه بایستی بسته به پیشرفت خود آن ردیف محاسبه شود. البته اگر موضوع به خرید خدمات و یا اجاره برگردد، بسته به پیشرفت فیزیکی کار متناظر و یا پروژه می باشد."

 

آقای کاظمی که می خواست بحث مغلوبه نشه، درجواب خانم نصیری گفت:

"خانم مهندس، بگذارید برای نمونه یک سؤال بپرسم، ردیفی در تجهیز کارگاه با نام تأمین ادوات ایمنی وجود دارد. بنده این ردیف رو باید بر اساس پیشرفت واقعی پیمانکار پرداخت کنم و یا پیشرفت زمانی؟"

موضوع: تجهیز کارگاه 

 

2 آبان 1400

 

در ساختارهای منطبق بر سازمان برنامه و بودجه، ملاک برآورد هزینه تجهیز کارگاه، آنالیز ردیف های مشخص و البته بصورت قیمت مقطوع می باشد.

با دو تعریف مهم در تقسیم بندی تجهیز کارگاه آشنا شویم:

1- تجهیز اولیه

2- تجهیز مستمر

 

1-تجهیز اولیه: فعالیت هایی که در یک مقطع زمانی اجرا می گردند و دارای ساختار تکرارشونده نمی باشد و افزایش یا کاهش آنها هیچ وابستگی به تغییر زمان پروژه ندارد. پرداخت هزینه این فعالیت ها بستگی به میزان پیشرفت فیزیکی همان فعالیت خواهد داشت.

2-تجهیز مستمر: فعالیت هایی که در یک مدت زمانی در طول پروژه و به صورت فعالیت های تکرار شونده صورت می گیرند و با تغییر زمان پروژه، افزایش و یا کاهش می یابند.

 

سؤال: اگر شما بخواهید صورت وضعیت ردیف تجهیز کارگاه یک پیمانکار را پرداخت کنید بر اساس کدام روش پیش می روید؟

1- پرداخت تمام ردیف ها بر اساس پیشرفت فیزیکی (واقعی)

2- پرداخت تجهیز اولیه بر اساس میزان انجام شده همان ردیف و سایر ردیف ها بر اساس پیشرفت فیزیکی (واقعی)

جواب: پرداخت تجهیز اولیه بر اساس میزان انجام شده همان ردیف و سایر ردیف ها بر اساس پیشرفت فیزیکی (واقعی)

 

در فهارس بهای پایه جمله ای در وصف پرداخت ردیف تجهیز کارگاه وجود دارد که شاید بتواند فضای فکری ما را روشن کند.

 

تبصره ذیل بند 4 پیوست 4:

هزینه ردیف هایی که تأمین آن بصورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد به تناسب پیشرفت آن بخش از کار و در صورتی که به کل کار مربوط باشد به تناسب پشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می شود.

 

یادمان باشد خرید کلاه و کفش و لباس،  خرید کالا است و نه خرید خدمت. پس بر اساس بند 1 ماده 4 پیوست 4 فهارس بهای پایه، هزینه بایستی بر اساس پیشرفت همان ردیف پرداخت گردد، که این بدان معنا است که پیشرفت زمانی ملاک عمل است نه پیشرفت واقعی.

ولی ردیف نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها که تأمین آنها از راه خرید خدمت صورت می گیرد، قطعاً، شامل تبصره ذکر شده می باشد. جهت نمونه دیگر این مسئله، نصب داربست برای اجرای نما را می توان نام برد.

مجله هفتگی 1 تا 5 آبان 1400

موضوع:  قواعد نگارش قراردادی

 

 3 آبان 1400

 

هفته های پیش در مورد معرفی دو طرف پیمان و اهمیت آن، موضوع پیمان، زمان قرارداد و نکاتی که باید درباره آن بدانیم، مفصل صحبت کردیم. امروز به موضوع "مبلغ قرارداد" و نکات جذاب آن می پردازیم.

 

اصولاً در یک قرارداد بایستی محدوده مالی بسته شود و دلیل اصلی تعهد فروشنده بر تودیع مبلغ مذکور در زمان اشاره شده در قرارداد می‌باشد. دلیل اصلی این موضوع به ماده 228 قانون مدنی اشاره دارد:

"در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌ تأدیه دین محکوم نماید."

 

ولیکن تنطیم یک قرارداد مبتنی بر حصول نتیجه است و محدوده مالی نمی‌تواند عاملی برای عدم پرداخت کارفرما به پیمانکار بواسطه گذر از دامنه مالی تعیین‌شده باشد و به این موضوع صراحتاً در ماده 336 قانون مدنی اشاره شده است، که آن را اصل استیفاء می نامیم. حال در قرارداد اگر مبلغ مشخص نباشد و ثابت شود که این عمل در راه خدا و دوست انجام نشده، هرچه باشد قابل مطالبه خواهد بود.

 

یادمان باشد که در یک قرارداد اصولی باید شرایط تغییر مبلغ پیمان نوشته شود. مثلاً در ماده 3 موافقتنامه این گونه درج شده است:

"مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند."

 

اصل دیگری که در یک قرارداد حائز اهمیت است، نحوه پرداخت می باشد. در این رابطه بایستی به 3 نکته اساسی توجه ویژه کرد:

1- واحد پول پرداختی: در ساختار های قانون ایران در صورت ارجاع موضوع به دادگاه، تنها واحد پول ریال قابل قبول است و پرداخت بر اساس این واحد پولی صورت می گیرد.

2- تعلق تعدیل: آیا به مبلغ پیمان در طول پیمان و یا خارج از مدت پیمان در صورت تطویل پروژه خارج از قصور پیمانکار تعدیل تعلق می گیرد؟

3- فهرست بهای منضم به پیمان: نحوه پرداخت در یک قرارداد احداث باید در حین انجام تعهدات مشخص گردد، فرقی نمی کند نوع پرداخت مبتنی بر فهرست بهای عملیات و یا منابع باشد یا سرجمع و یا حتی مدیریت پیمان.

تشریح نحوه اعمال تعدیل بر صورت وضعیت های قرارداد احداث

موضوع: تعدیل

 

4 آبان 1400

 

امروز موضوعی با عنوان تعدیل را با شما به اشتراک بگذاریم و با هم بررسی کنیم نحوه محاسبه تعدیل و نکات مربوط به آن و انواع تعدیل های متعارف در قراردادهای احداث چگونه خواهد بود.

 

داستان کارگاهی

این دو دوست پرچالش یعنی علی نژاد، رئیس کارگاه پیمانکار و کاظمی، سرپرست نظارت، در حال خروج از دفتر خانم مهندس نصیری، نماینده مدیرطرح بودند که مهندس کاظمی به ناگاه ایستاد. با نگاه عمیقی به علی نژاد زل زد و آرام گفت:

"ببین برادر من، میدونم این موضوع برای من خیلی دردسر داره ولی می خوام برات یک چالش اساسی ایجاد کنم."

 

از رفتن منصرف میشه و به آرامی به سمت میز کار نصیری میره و زیر چشمی قیافه مبهوت علی نژاد رو هم ورانداز می کنه.

کاظمی سعی می کنه با کمال احترام بحث جدیدی رو مطرح کنه که به نظرش پیمانکار رو توی دردسر عمیقی می اندازه. ولی کلامش رو بدون ارزیابی عواقبش شروع می کنه.

"خانم مهندس، اجازه می خوام موضوعی رو مطرح کنم… از اونجاییکه مهندس علی نژاد هم اینجا حضور دارند، فکر می کنم به موقع باشه."

 

خانم نصیری با قیافه جدی به سمت کاظمی بر می گرده و با دستش میگه آماده شنیدن موضوع هست و به همین دلیل کاظمی ادامه میده:

"بالاخره ما نفهمیدیم که صورت وضعیت تعدیل باید بر اساس تاریخ صورت وضعیت انجام یک کار تنظیم بشه و یا بر اساس صورتجلسه انجام کار؟"

 

خانم مهندس نصیری که تقریباً از فکر پلید ولی ساده لوحانه کاظمی خبردار شده خیلی آرام میگه:

"مسلماً جواب، صورتجلسه انجام کار هست. فقط میخوام بدونم شما چرا تا حالا جور دیگری رفتار می کردید… من نفهمیدم شما سمت کارفرما هستید یا پیمانکار؟"

 

تا کاظمی می خواد خودش رو جمع و جور کنه و یک پاسخ بی ربط دیگر رو علم کنه، نصیری جواب میده:

"آقای مهندس، سر موقع صورتجلسه انجام کار رو بر اساس تاریخ انجام کار تنظیم کنید، پیمانکار رو هم کنترل کنید که تمام ردیف های ادعایی درج شده در صورت وضعیت رو صورتجلسه بکنه. حالا به نظرت آیا بازهم ممکنه بدون هیچ دغدغه ای، صورت وضعیت تعدیل رو بر اساس صورتجلسه انجام کار تنظیم کرد؟"

موضوع: تعدیل

 

 

5 آبان 1400

 

تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن، متعادل کردن، به حد وسط آوردن و تقسیم کردن از روی عدالت می باشد و در حرفه مهندسی، در ارتباط با قراردادها و پیمانهای مطالعه، طراحی، نظارت، ساخت و اجرا، به روز درآوردن تعرفه خدامت مهندسی و قیمت پیمانهای ساخت و اجرا در زمان واقعی انجام کار است. در واقع تعدیل به معنای جبران خسارات وارده بر پیمانکار به علت تورم های ناشی از گذشت زمان خواهد بود.

 

اصولا از نگاه تعدیل، قراردادها به چهار دسته تقسیم می شوند:

1- قراردادهای فاقد تعدیل: قراردادهایی که در موافقتنامه یا شرایط خصوصی آن اعلام شده است که این قراردادها شامل تعدیل نخواهد بود.

2- قراردادهای ساکت در تعدیل: به قراردادهایی اطلاق می شود که وضعیت تعدیل را مشخص نکرده اند. در این نوع قرارداد پیمانکار متعهد است که پیمان را در مدت زمان مشخص شده بدون ادعایی بر تعدیل انجام دهد.

3- قراردادهای شامل تعدیل: به قراردادهایی اطلاق می شود که مشمول تعدیل بوده و مبتنی بر بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تعدیل به آنها اختصاص می یابد. یعنی؛ در طول زمان پروژه، با تغییر شاخص های قیمت عملیات، افزایش قیمت اولیه قابل مطالبه خواهد بود.

4- قراردادهای دارای محدوده زمانی و مالی تعدیل: قراردادهایی که برای تعدیل محدوده زمانی و مالی مشخص کرده اند.

 

مراجع قابل دسترسی برای موضوع تعدیل عبارتند از:

1- بخشنامه تعدیل به شماره 173073-101

2- نشریه 289

3- آخرین بخشنامه اعلام شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 است.

 

نکته حائز اهمیت: به منظور تعیین دوره های سه ماهه هر صورت وضعیت، برای مشخص شدن شاخص های دوره های سه ماهه، تاریخ واقعی انجام کارها ملاک عمل است و سایر زمان ها مانند تاریخ تهیه صورت وضعیت و یا تاریخ ارسال آن ملاک عمل نمی باشد.

 

شاخص های مهم در امر تعدیل عبارتند از:

1- شاخص فصلی یا گروهی: عددی است که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه مشخص می کند. اگر هدف تعدیل مبلغ کارکرد باشد، شاخص گروهی یا شاخص فصلی را باید ملاک عمل قرار داد. برای محاسبه تعدیل مصالح پای کار نیز شاخص گروهی فصل متناظر ملاک عمل قرار می گیرد.

2- شاخص رشته ای: در این شاخص متوسط تغییرات قیمت واحد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره نسبت به دوره پایه مشخص می گردد. اگر هدف تعدیل تجهیز و بر چیدن باشد، میانگین شاخص رشته ای ابنیه و شاخص رشته ای فهرست بهای پایه که در قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است، ملاک تعدیل قرار می گیرد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=6987
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 1 تا 5 آبان 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.