0
0

مجله هفتگی 10 تا 14 اردیبهشت 1401

52 بازدید

مجله هفتگی 10 تا 14 اردیبهشت 1401

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

10 اردیبهشت 1401

 

در ادامه پست های قرارداد EPC امشب نیز با یک ویدئوی دیگر با شما خواهیم بود.

عنوان این پست آموزشی: "انواع کسور که به صورت وضعیت های ادعایی پیمانکار در قراردادEPC اعمال می شود."

 

عدد ثبت شده در صورت وضعیت دارای دو جنبه است:

1-مبلغ ناخالص: به معنای معادل ریالی تمام کارکردهای پیمانکار از شروع پروژه تا زمان صدور صورت وضعیت توسط پیمانکار

2-مبلغ خالص: به معنای معادل ریالی که باید بابت این صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت کرد. پس کلیه مبالغ پرداختی تا این لحظه و کسوراتی که در قرارداد ذکر شده و باقی مانده در وجه پیمانکار پرداخت می شود.

 

و اما در ویدئوی آموزشی امروز به چه سوالاتی پاسخ خواهیم داد:

پرسش شماره1: آیا کارفرما می توان درصدهای مختلفی برای ردیف های قراردادی به عنوان ضمانت حسن انجام کار از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید؟

پرسش شماره2: آیا کارفرما می توان درصد حسن انجام کار مکسوره در صورت وضعیت ها را بیش از 10% درنظر بگیرد؟

پرسش شماره3: نحوه کسر مبلغ بیمه از صورت وضعیت های ادعایی پیمانکار در قراردادهای EPC با زمینه طرح عمرانی چگونه است؟

پرسش شماره4: نحوه کسر مبلغ بیمه از صورت وضعیت های ادعایی پیمانکار در قراردادهای EPC با زمینه طرح غیر عمرانی چگونه است؟

پرسش شماره5: آیا کارفرما می توان مبلغی را به عنوان مالیات از صورت وضعیت های پیمانکار در قراردادهای EPC کسر کند؟

پرسش شماره6: کارفرما به منظور حصول مبلغ خالص صورت وضعیت پیمانکار در قراردادهای EPC، چه ردیف هایی را می تواند از مبلغ ناخالص صورت وضعیت کسر کند؟

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

11 اردیبهشت 1401

 

و اما مروری کنیم بر موضوعاتی که در این ویدئو مطرح شد:

از هر پرداخت موقت و یا صورت وضعیت ادعای پیمانکار، درصدی بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر می شود ودر حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری می گردد.

 

مقدار کسور حسن انجام کار می تواند برای بخش های مختلف کار متفاوت باشد ولی مجموع مبلغ آن نباید بیش از 10% مبلغ پیمان باشد.

نحوه برخورد کارفرما با پیمانکاران برای مسأله بیمه به یکی از دو روش زیر صورت می گیرد:

I. مبلغ 5% از هر صورت وضعیت را بلوکه می کند و پرداخت این 5% و صورت وضعیت قطعی در زمان دریافت مفاصاحساب صورت می گیرد.

این روش در ساختارهای کارفرمایان خصوصی و یا قراردادهای غیر عمرانی جاری است.

II. مبلغ بیمه با کسر لیست بیمه از صورت وضعیت موقت مستقیمأ در وجه سازمان پرداخت می شود.

این روش در ساختار قراردادهای عمرانی جاری است.

 

از هر صورت وضعیت، مبالغ پرداختی به عنوان علی الحساب نیز کسر می شود که شامل سه دسته است:

I. پیش پرداخت مستهلک نشده: از هر صورت وضعیت به تناسب مبلغ پیش پرداخت، مبلغی کسر می گردد که مجموع مبالغ کسر شده را پیش پرداخت مستهلک شده می نامند و مبالغ باقی مانده که بایستی از صورت وضعیت های آتی پیمانکار کم شود را پیش پرداخت مستهلک نشده می نامند.

II. صورت وضعیت های پرداخت شده قبل: چون صورت وضعیت ارائه شده پیمانکار به صورت تجمعی می باشد بنابراین باید کلیه مبالغ خالص پرداخی صورت وضعیت های قبلی از این صورت وضعیت جدید کسر گردد.

III. وام های پرداختی مستهلک نشده در وجه پیمانکار

و همچنین اگر در قرارداد تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات و یا حتی انجام فعالیتی بر عهده پیمانکار باشد ولی کارفرما آن مسئولیت را به دلیل قصور پیمانکار و یا کمک به او انجام دهد، این هزینه ها بایستی در صورت وضعیت کسر گردد.

مجله هفتگی 10 تا 14 اردیبهشت 1401

موضوع: استفساریه ها

 

12 اردیبهشت 1401

 

موضوع صحبت امروز ما، شرایط ایمنی و الزاماتی است که پیمانکار بایستی برای حفاظت از محیط کار در انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجرا کند.

سوال شماره1: آیا پیمانکار ملزم به استخدام افسر ایمنی در محیط پروژه است؟

پاسخ: کارفرما می تواند ذیل سازمان اجرایی، معرفی افسر ایمنی را از پیمانکار بخواهد ولی نقشی در تأیید او نخواهد داشت. 

سوال شماره2: آیا پیمانکار بایستی در ابتدای پروژه پلان ایمنی (HSE plan) را به کارفرما ارائه دهد و از او تأیید بگیرد؟

پاسخ: کارفرما می تواند ذیل روش اجرایی، پلان ایمنی را از پیمانکار بخواهد. ولی ارائه آن بیش از آنکه برای کارفرما فایده داشته باشد، به دو دلیل برای پیمانکار جذاب است:
1-امکان برخوردهای سلیقه ای ناظران سلب می شود.
2-در صورت تغییر در مشخصات کار هزینه های مازاد ایمنی برای پیمانکار قابل ادعا است.

سوال شماره3: آیا کارفرما می تواند به بهانه رعایت نکردن اصول ایمنی، دستور توقف عملیات اجرایی را بدهد؟

پاسخ: کارفرما در هر زمانی می تواند دستور توقف کار به دلیل عدم رعایت ایمنی را صادر کند. و در این زمینه هیچ ادعایی برای پیمانکار قابل تصور نیست. وجود یک زبان مشترک به نام HSE Plan در حل دعاوی ناشی از توقف بسیار کمک دهنده است.

سوال شماره4: آیا کارفرما می تواند مبلغی از صورت وضعیت را به بهانه عدم رعایت مسائل ایمنی کسر نماید؟

پاسخ: وجود جدول شکست عملیات ایمنی در قراردادهای عمرانی ممنوع است. تنها کارفرما می تواند هزینه عملیات انجام نشده پیمانکار در موضوع ایمنی را به شرط انجام و تثبیت هزینه ها، به حساب بدهکاری او ثبت نماید. ولی در قراردادهای با ساختار خصوصی، این امکان برای کارفرما می باشد که درصدی از پیمان را به رعایت امور ایمنی تخصیص دهد.

 

مروری می کنیم بر 5 اصل اساسی مرتبط با HSE در شرایط عمومی پیمان متعارف جامعه یا همان نشریه 4311:

نکته1: در بند "ب" ماده 18 تاکید شده که پیمانکار موظف به ارائه و أخذ تأییدیه سازمان و روش اجرایی از کارفرما می باشد.

نکته2: در بند "ب" ماده 21 این نوع قراردادها، پیمانکار ملزم به انجام تعهدات در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار شده است.

نکته3: در بند "د" ماده 16 پیمانکار تأیید می کند که تعهدات خود را منطبق بر کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی انجام دهد.
در بند "ح" ماده 17، پیمانکار موظف به اجرای مقررّات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررّات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است.

نکته4: در بند "ب" ماده 21 کارفرما این حق را دارد که بدون نگرانی از وجود ادعایی از طرف پیمانکار، قسمتی از کارها را که دستورات ایمنی در آن اجرا نمی شود، متوقف نماید.

نکته5: بر اساس بند "ح" ماده 21، در صورت سهل انگاری پیمانکار در انجام امور مرتبط با بیمه، کارفرما می تواند تعهدات بر زمین مانده را انجام داده و هزینه آن را به اضافه 15% بالاسری به حساب پیمانکار منظور نماید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=12712
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 10 تا 14 اردیبهشت 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.