0
0

مجله هفتگی 14 تا 17 فروردین 1401

93 بازدید

مجله هفتگی 14 تا 17 فروردین 1401

خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

موضوع: خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

14 فروردین 1401

در آخرین پست آموزشی که در سال گذشته با شما به اشتراک گذاشتیم، در مورد وظایف مشاور کارفرما  صحبت کردیم. امروز قسمت دوم این پست ویدئویی را منتشر می کنیم.

با یک سوال جذاب شروع می کنیم:

چرا در بعضی قرارداد ها عنوان مشاور کارفرما داده می شود و در بعضی قراردادها عنوان مهندس مشاور به این رکن پُر اهمیت تفویض می گردد؟

مثلا در قراردادهای Package84 (قراردادهای EPCغیرصنعتی) که مبتنی بر فیدیک زردرنگ است و به ساختارهای DB اختصاص دارد عنوان مهندس مشاور گفته شده ولی در قراردادهای EPC منطبق بر نشریه 5490، که منطبق بر فیدیک نقره ای است لقب مشاور کارفرما دیده می شود.

در قراردادهای EPC صنعتی، این رکن مهم یکی از عوامل کارفرما به حساب می آید و در عنوان شمایلی از قراردادهای دو عاملی می باشد یک طرف پیمانکار و یک طرف کارفرما و دوستان.

در قراردادهای EPC صنعتی، این رکن دارای فضای کاری مستقل می باشد و قرار نیست زیر سیطره هیچ یک از ارکان پروژه قرار برود و یک عامل توانمند و مستقل و غیروابسته تلقی می گردد.

در این ویدئو به چه سوالهایی جواب می دهیم:

پرسش شماره1: آیا تأیید پیمانکار دست دوم بخشی از اختیارات و وظایف مشاور کارفرما است؟

پرسش شماره2: آیا مشاور کارفرما به طور مستمر بایستی نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکار را از لحاظ راندمان کمی و کیفی کنترل نماید؟

پرسش شماره3: آیا تایید نقشه های تجهیز کارگاه بخشی از وظایف مشاور کارفرما می باشد؟

پرسش شماره4: آیا برای صدور گواهی تکمیل مکانیکی، مشاور کارفرما بایستی تأییدیه کارفرما را أخذ کند؟

پرسش شماره5: نقش مشاور کارفرما در خدمات نظارتی با عنوان کنترل کیفیت چه معنایی دارد و آیا این موضوع با ساختارهای کنترل کیفی پیمانکار تداخل ندارد؟

پرسش شماره6: وظایف مشاور کارفرما در مرحله راه اندازی شامل چه مواردی می باشد؟

پرسش شماره7: مشاور کارفرما بایستی چه مدارک و اسنادی را بعد از مرحله راه اندازی و تحویل به کارفرما تسلیم نماید؟

موضوع: خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

15 فروردین 1401

مروری می کنیم بر مطالب طرح شده در این ویدئو:

وظایف مشاور کارفرما در زمان عملیات ساختمان و نصب به دو گروه تقسیم می شود:

1-حین انجام تعهدات قراردادی پیمانکار:
1-1- همکاری با کارفرما در مرحله تحویل کارگاه،
2-1- تایید نقشه های تجهیز کارگاه،
3-1- هماهنگی عملیات پروژه با پروژه های دیگری و ذی نفعان،
4-1- کنترل مستمر پیشرفت کار،
5-1- تایید پیمانکاران دست دوم،
6-1- کنترل نیروی انسانی و ماشین آلات مورد استفاده پیمانکار،
7-1- عملیات کنترلی انبارش کالا و اجرای عملیات.

2-بعد از اتمام تعهدات قراردادی پیمانکار که شامل سه وظیفه مهم خواهد بود:
1-2- صدور گواهی تکمیل مکانیکی جهت شروع راه اندازی
2-2- تهیه لیست مصالح و تجهیزات باقی مانده بعد از تحویل پروژه و مشخص کردن مالکیت آنها
3-2- تعیین تکلیف ساختمان های موقت، پیگیری برچیدن یا تخریب تأسیسات و ساختمان های موقت، جمع آوری و خارج نمودن مواد، مصالح و پاکسازی کارگاه.

در اجرای وظایف کنترل کیفیت مشاور کارفرما سه نکته مهم را باید در نظر گرفت:

1) با توجه به مسئولیت های پیمانکاردر روش طرح و ساخت، علاوه بر نظارتی که از سوی مشاور کارفرما اعمال می شود، تضمین کیفیت، با ایجاد سیستم خود کنترلی در درون سازمان پیمانکار حاصل میگردد.

2) اعمال نظارت و کنترل درون سازمانی پیمانکار به تنهایی نمی تواند اطمینان لازم برای کنترل کیفی کارها را برای کارفرما فراهم آورد از این رو، مشاور کارفرما، باید در مراحل طراحی و ساخت و راه اندازی نیز از طرف کارفرما بر کیفیت و کمیت کارها نظارت کند.

3) مشاور کارفرما باید در ارتباط مستقیم با واحد کنترل کیفی پیمانکار با انجام بررسی های لازم بر خدمات کنترل کیفیت که از سوی پیمانکار اعمال می شود، نظارت کند و در مراحل مختلف طراحی و اجرا پس از حصول اطمینان از صحت انجام کار، تأئیدیه های لازم را صادر نماید.

و اما در بخش خدمات راه اندازی و تحویل ، وظایف مشاور کارفرما به دو بخش اساسی تقسیم می شود:

I. در بخش اول مشاور کارفرما اطمینان کسب می کند تمامی الزامات آزمایشات در مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی به درستی انجام شده است و آزمایشات عملکردی منطبق بر استانداردهای توافق شده انجام شده و نتایج آن صحه گذاری شده است.

II. در بخش دوم بایستی کلیه اسناد و مدارک لازم برای تحویل بهره برداری تهیه و تحویل کارفرما شود

موضوع: خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

 

16 فروردین 1401

 

اکنون مروری کنیم بر پرسش هایی طرح شده در این ویدئوی آموزشی:

پرسش شماره1: وظایف مشاور کارفرما در مرحله بهره برداری و تضمین، شامل چه قسمت هایی می باشد؟

پرسش شماره2: آیا مشاور کارفرما موظف به بروز رسانی بودجه پروژه و مبلغ پیمان می باشد؟

پرسش شماره3: آیا کنترل تعهدات پیمانکار مندرج در قرارداد، بخشی از وظایف مشاور کارفرما می باشد؟

پرسش شماره4:  وظیفه مشاور کارفرما در زمان بروز اختلافات بین پیمانکار و کارفرما چیست؟

پرسش شماره5: آیا با أخذ امضای مشاور کارفرما بر اسناد و مدارک تولید شده و یا صورتجلسه کارهای انجام شده، نیازی به تأییدیه و ابلاغ کارفرما نمی باشد؟

پرسش شماره6: آیا پیمانکار می تواند از دستورات نمایندگان مشاور کارفرما به بهانه عدم معرفی کتبی آنها از طرف مشاور کارفرما استنکاف کند؟

پرسش شماره7: در صورت اعتراض پیمانکار به نظرات و تصمیمات نمایندگان مشاور کارفرما، وی بایستی چه اقدامی انجام دهد؟

پرسش شماره8: آیا تأیید و یا سکوت نماینده مشاور کارفرما به منزله تأیید نهایی کارهای انجام شده توسط پیمانکار است؟

موضوع: خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

 

17 فروردین 1401

 

مروری می کنیم بر مطالب مهم نقل شده در ویدئوی آموزشی روز قبل:

یکی از وظایف مهم مشاور کارفرما "خدمات مربوط به دوره بهره برداری و تضمین" است که می توان آن را به دو بخش اصلی تفکیک کرد:

در بخش اول مشاور کارفرما اقدام به تنظیم لیست مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای شروع بهره برداری و پیگیری تدارک و تهیه آن می نماید.

این رکن پروژه بعد از شروع عملیات بهره برداری به مشخص کردن نواقص و تعیین ریشه آن و هماهنگی با پیمانکار برای برطرف سازی کلیه عیب ها و ایرادهای با منشاء پیمانکاری می پردازد.

اما یکی از وظایف مهم مشاور کارفرما "خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها، امور حقوقی قراردادها" است که در سه گروه اصلی تقسیم بندی می شود:

1.کنترل و تأیید اسناد پرداختی و یا دریافتی شامل صورت وضعیت، بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها.

2. تأیید تغییرات مالی رخ داده و قیمت های جدید و به تناسب به روز رسانی بودجه پروژه و انحرافات مالی از مبلغ اولیه لحاظ شده و پیش بینی هزینه نهایی.

3. کنترل انجام تعهدات قراردادی و رعایت مفاد قراردادها و تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکار و رسیدگی موارد اختلاف:

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=11757
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 14 تا 17 فروردین 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.