0
0

مجله هفتگی 14 تا 18 اسفند 1400

118 بازدید

مجله هفتگی 14 تا 18 اسفند 1400

تعهدات کارفرما در قرارداد EPC/استفساریه ها

موضوع: تعهدات کارفرما در قرارداد EPC

14 اسفند 1400

هفته پیش در مورد تعهدات پیمانکار در قراردادهای EPC صحبت کردیم و این هفته می خواهیم طی دو پست ویدئویی، در مورد تعهدات کارفرمایان در این نوع قراردادهای صحبت کنیم.

در استوری های امروز مروری می کنیم بر سوالاتی که در ویدئو امروز مفصلاً به آن پاسخ خواهیم داد:

پرسش شماره 1: آیا کارفرما موظف به معرفی نماینده خود به همراه شرح وظایف و اختیارات او می باشد؟

پرسش شماره 2: آیا اعلام دستور و یا امضای صورتجلسه از طرف نماینده کارفرما در محدوده اختیارات، به منزله تأیید از طرف کارفرما می باشد؟

پرسش شماره 3: آیا پیمانکار می تواند ادعایی در قبال انجام دستورات نماینده کارفرما خارج از محدوده وظایف و اختیارت اعلام شده او داشته باشد؟

پرسش شماره 4: در قراردادهای EPC، خصوصیات سه گانه زمینی که به آن کارگاه اطلاق می کنیم چیست؟

پرسش شماره 5: چه مواردی بایستی در صورتجلسه تحویل زمین درج شود و در قبال امضای این سند، پیمانکار دارای چه تعهداتی می باشد؟

پرسش شماره 6: در چه زمانی کارفرما متعهد است که زمین کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و اقدام به تنظیم صورتجلسه نماید؟

پرسش شماره 7: آیا کارفرما متعهد است تمام زمین پروژه را یکجا و در ابتدای پروژه به پیمانکار تحویل دهد؟

پرسش شماره 8: آیا کارفرما متعهد است به همراه صورتجلسه تحویل زمین، نقشه برداری کلی محل اجرا و اطلاعات زیرزمینی و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار را به پیمانکار تحویل دهد؟

موضوع: تعهدات کارفرما در قرارداد EPC

 

15 اسفند 1400

 

مروری می کنیم بر موضوعات پر اهمیت مطرح شده در این ویدئوی آموزشی:

بر اساس ماده 39 شرایط عمومی پیمان، کارفرما ظرف 15 روز از تارخ نافذ شدن پیمان ( شروع تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر)، فردی را با حدود اختیارات مشخص و وظایف وی، بعنوان نماینده خود به پیمانکار معرفی می کند.

این فرد را در اصطلاح متداول، مدیر پروژه کارفرما می نامیم.

 

یکی از تعهدات اصلی کارفرما تحویل زمین پروژه می باشد.

منطبق بر بند 16 ماده 1 ، برای اینکه زمینی در تعریف کارگاه قرار داشته باشد بایستی دارای سه خصوصیت باشد:

1. بایستی بر اساس اسناد و مدارک پیمان باشد.
2. به منظور احداث کار موضوع پیمان باشد.
3. از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل گردد.

 

بنابراین سند مهمی به نام صورتجلسه تحویل زمین وجود دارد که کارفرما آن محدوده ای که تحت تملک اوست و برای اجرای پروژه لازم می باشد را به پیمانکار تحویل می دهد.

در کنار این تحویل، پیمانکار کدها و بنچ مارک های نقشه برداری و کلیه تجهیزات مستقر در زمین و کلیه مستحدثات و ساختارهای طبیعی موجود در زمین را طبق این صورتجلسه تحویل می گیرد و به عنوان امین متعهد می شود کلیه این موارد را محافظت کرده و در انتها به کارفرما تحویل دهد.

 

دو نکته بسیار مهم را به خاطر بسپاریم:

1- کارفرما متعهد به تنظیم صورتجلسه تحویل زمین با پیمانکار در زمان شروع ثبت شده در قرارداد است. طبق پیوست 13، تحویل هر گونه زمین شامل تمامی محل های مورد نیاز کار، راههای دسترسی، حریم ها و اراضی و مستحدثات بر عهده کارفرما بوده و در صورت نیاز به انجام هزینه ای به منظور اخذ مجوز، کارفرما باید عهده دار آن شود.

2- کارفرما متعهد است که زمین و کارگاه را در موعدها مقرّر در برنامه زمانی تفصیلی تحویل پیمانکار دهد. بنابراین باید توجه داشته باشیم که لزوماً کارفرما متعهد به تحویل تمام زمین در ابتدای پروژه نمی باشد.

مجله هفتگی 14 تا 18 اسفند 1400

موضوع: استفساریه ها

16 اسفند 1400

باید به دو اصطلاح مهم در خوانش یک قرارداد توجه کنیم:

1- انعقاد قرارداد

2- تنفیذ قرارداد

یادمان باشد تنفیذ به معنای نافذ شدن قرارداد است؛ یعنی تعهدات طرفین نسبت بهم دیگر جاری می شود و هرکدام ملزم به انجام تعهدات می باشند. 

همیشه در زمان امضای قرارداد بایستی به بند زمان توجه ویژه داشت. در این بند، زمان شروع قرارداد و زمان نفوذ قرارداد مشخص و تعریف می شود. به خاطر بسپاریم اگر قرارداد نافذ نشود، نمی توان طرف مقابل را ملزم به انجام تعهدات کرد و در واقع این قرارداد معلّق می باشد.

فرض کنید در مقام یک پیمانکار بعد از عقد قرارداد، شروع به انجام یک سری تعهدات اجرایی می کنید و در زمان مطالبات با این جمله از طرف او مواجه می شودی که این قرارداد هنوز نافذ نشده است. پس شروط نفوذ قرارداد را چک کنید و سپس شروع به انجام تعهدات کنید.

این شروط چه می توانند باشند:

1- ابلاغ قرارداد از جانب کارفرما

2- ارائه تضمین انجام تعهدات توسط پیمانکار

3- پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما

4- تحویل زمین و یا مستندات مجوز انجام کار توسط ارگانهای ذیربط

موضوع: تعهدات کارفرما در قرارداد EPC

 

17 اسفند 1400

 

اکنون مروری می کنیم بر سوالاتی که در این پست ویدئویی به آنها پاسخ داده می شود.

پرسش شماره 1: آیا پیمانکار می تواند به بهانه اشتباه و یا عدم دقت در مدارک ارائه شده توسط کارفرما، ادعای زمانی و مالی داشته باشد؟

پرسش شماره 2: آیا پیمانکار می تواند بابت تأخیر زمانی کارفرما بابت تأیید اسناد و مدارک تحویلی، ادعایی داشته باشد؟

پرسش شماره 3: در صورت تأخیر در تنظیم بیمه نامه های در تعهد کارفرما توسط وی، چه ریسک هایی متصوّر می باشد؟

پرسش شماره 4: آیا کارفرما در قبال صدور مجوز ورود و خروج کالا و مصالح و ترخیص آن و یا صدور پروانه ورود و خروج و اقامت پرسنل پیمانکار تعهدی دارد؟

پرسش شماره 5: در صورت تأخیر کارفرما در انجام تعهدات و تحویل مصالح و کالاها، آیا او می تواند از پیمانکار بخواهد بدون تغییر زمان انتهایی پروژه، برنامه زمان بندی تفصیلی را تغییر دهد؟

موضوع: تعهدات کارفرما در قرارداد EPC

18 اسفند 1400

یکی از مباحث مهمی که در قراردادهای EPC بایستی به آن توجه شود، موضوع نحوه تغییر برنامه زمان بندی در صورت تأخیر انجام تعهدات کارفرما می باشد. در ابتدا مروری می کنیم بر بند اشاره شده در این نوع قراردادها:

"هرگاه امکان تحویل بخشی از تجهیزات و یا مصالح مورد تعهد کارفرما در موعد مقرر برای او میسّر نباشد، مراتب در فاصل زمانی معقول به پیمانکار ابلاغ می شود تا او نسبت به تجدیدنظر در برنامه زمانی اقدام کند، به نحوی که تا حد ممکن از تأخیر در اتمام کار جلوگیری شود."

از این بند، دو موضوع مهم را می توان برداشت کرد:

1. اگر خرید مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما باعث تأخیر در فعالیت های غیر بحرانی پروژه شود، یعنی فعالیت هایی که دارای زمان شناوری است را درگیر کند، در این حالت کارفرما از پیمانکار می خواهد که آن زمان شناوری را به تأخیر زمانی کارفرما تخصیص دهد به طوریکه زمان انتهایی پروژه دستخوش تأخیر نشود.

2. اگر خرید مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما باعث تأخیر در فعالیت های بحرانی شود مسلما دیگر کاری از دست پیمانکار بر نمی آید و زمان انتهایی پروژه بایستی تمدید شود و این تأخیرات مجاز بوده و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده کارفرما خواهد بود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=10364
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 14 تا 18 اسفند 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.