0
0

مجله هفتگی 21 تا 25 اسفند 1400

132 بازدید

مجله هفتگی 21 تا 25 اسفند 1400

دستور تغییر کار در قراردادهای EPC/استفساریه ها/خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

موضوع دستور تغییر کار در قراردادهای EPC

 

21 اسفند 1400

 

یکی از مباحث مهمی که بایستی در قراردادهای EPC به آن توجه شود موضوع نحوه تغییر کارها و نحوه ادعاهای طرفین پیمان می باشد.

 

در ویدئو زیر در مورد این عنوان چالشی و مهم صحبت خواهیم کرد و به این سوالات پاسخ می دهیم:

پرسش شماره1: منشاء های تغییر کار در یک قرارداد EPC شامل چه مواردی می باشد؟

پرسش شماره2: آیا کارفرما می تواند اقدام به صدور دستور تغییر کار خارج از موضوع مندرج در موافقتنامه نماید؟

پرسش شماره3: آیا کارفرما می تواند بعد از زمان تحویل موقت در قراردادهای EPC اقدام به صدور دستور تغییر کار نماید؟

پرسش شماره4: آیا پیمانکار می تواند به بهانه افزایش راندمان کار و یا کاهش هزینه های کار از کارفرما بخواهد که اقدام به صدور دستور تغییر کار نماید؟

پرسش شماره5: در برگ صدور دستور تغییر کار چه مواردی بایستی درج گردد؟

پرسش شماره6: آیا پیمانکار می تواند به بهانه عدم تناسب زمانی و مالی دستور تغییر کار ابلاغ شده توسط کارفرما از انجام عملیات ابلاغی استنکاف کند؟

پرسش شماره7: سقف و محدودیت مالی ابلاغ دستور تغییر کار در قراردادهای EPC چگونه است؟

پرسش شماره8: آیا کارفرما در قراردادهای EPC می تواند بین ارقام کاهشی و افزایشی مبلغ مالی دستور تغییر کارها بالانس ایجاد کند؟

پرسش شماره9: در صورت کاهش مبلغ پیمان مبتنی بر صدور دستور تغییر کار از سمت کارفرما، آیا پیمانکار می تواند تقاضای خاتمه پیمان داشته باشد؟

پرسش شماره10: آیا برای افزایش احجام عملیاتی که قیمت آن در فهرست بهای منضم به پیمان مشخص است نیاز به صدور دستور تغییر کار می باشد؟

پرسش شماره11: چه تفاوتی بین دستور تغییر کار و دستور اصلاح کار در قراردادهای EPC می باشد؟

موضوع دستور تغییر کار در قراردادهای EPC

 

22 اسفند 1400

 

تغییرات در ساختار قراردادهای EPC را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

I. تغییرات در خواسته های کارفرمایی و یا مشخصات اولیه کار است که در پیوست 10 قرارداد بین طرفین قرارداد توافق شده است.

II. تغییرات در شرایط اصلی قراردادی به مانند زمان، مبلغ و یا عدم انجام تعهدات طرفین قراردادی.

III. تغییرات بواسطه شرایط پیش آمده خارج از اراده طرفین از جمله تغییر در قوانین، استانداردها و آیین نامه ها و حتی وقوع شرایط فورس ماژور.

 

بر اساس بند 1 ماده 49 ، کارفرما با وجود دو شرط می تواند دستور به تغییر کار را صادر نماید:

1. در چارچوب موضوع پیمان باشد؛ یعنی کارفرما نمی تواند دستورکاری خارج از محدوده موضوع مطرح شده در ماده 1 موافقتنامه را از پیمانکار بخواهد.

2. ابلاغ دستور کار تا زمان تحویل موقت مقدور خواهد بود.

 

تفاوت بین دستور تغییر کار و دستور اصلاح کار:

I. در دستور تغییر کار، ابلاغ توسط کارفرما انجام می شود و افزایش هزینه و زمان نیز بر عهده او خواهد بود.

II. در دستور اصلاح کار، ابلاغ توسط مهندس مشاور صورت می گیرد و به دلیل قصور پیمانکار، هیچ هزینه زمانی و مالی قابل مطالبه و ادعا نیست.

مجله هفتگی 21 تا 25 اسفند 1400

موضوع: استفساریه ها

 

23 اسفند 1400

 

یکی از موارد پر اهمیتی که پیمانکاران بایستی به آن توجه ویژه داشته باشند موضوع پرچالش "اقرارنامه" است.

 

اصولا هنگام تحویل صورت وضعیت قطعی کارفرما از پیمانکار می خواهد که همراه این سند یک اقرارنامه را امضاء کند که با تأیید صورت وضعیت قطعی هیچ گونه ادعای مازادی علیه کارفرما نداشته و هرگونه حقی بابت اعتراض به مراجع قضایی را از خود سلب می کند.

 

یادمان باشد به طور کلی و بر اساس ساختار نشریه 4311، پیمانکار با امضای صورت وضعیت قطعی حق ادعا را از خود سلب می کند، مگر آنکه قبل از این تاریخ نامه ای بابت ادعای مالی برای کارفرما ارسال کرده باشد و هنوز به آن رسیدگی نشده باشد و یا در پروسه حل اختلاف قرار گرفته باشد.

 

بنابراین توصیه می شود که:

1- با چشمانی باز بند تهیه صورت وضعیت قطعی در قرارداد مطالعه شود.

2- در هنگام امضای صورت وضعیت قطعی و اقرارنامه احتمالی به موضوع مطالبات و دعاوی مازاد بر این اسناد توجه کنید.

3- در هر زمان که ادعای مالی مازاد بر تعهدات قراردادی پیش می آید این موضوع را مکتوب به کارفرما اعلام کنید.

موضوع: خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

 

24 اسفند 1400

 

در تاریخ 14/11/1380 بخشنامه ای به شماره 7103/54-18928/105 به استناد آِئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه شماره 24525/ت 14898/ه مورخ 4/4/1375 هیأت وزیران) با عنوان "شرح خدمات مشاور کارفرما" از طرف سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران از نوع گروه سوم ابلاغ شده است.

 

سوالاتی که در این ویدئو به آنها پاسخ می دهیم:

پرسش شماره1: بررسی کفایت اطلاعات و مدارک و تکمیل آنها به عنوان یکی از وظایف مشاور کارفرما دارای چه اهمیتی می باشد؟

پرسش شماره2: آیا مشاور کارفرما موظف به تهیه گزارش ماهانه از عملکرد پروژه و پیشرفت کا از بعدی زمانی و هزینه ای می باشد؟

پرسش شماره3: آیا مشاور کارفرما تعهدی به اعلام انحرافات زمانی و روشهای جبرانی این تأخیرات و انحرافات دارد؟

پرسش شماره4: مشاور کارفرما در قبال طراحی های تولیده شده توسط پیمانکار چه وظایفی را دارد؟

پرسش شماره5: وظایف مشاور کارفرما در قسمت خدمات مهندسی در حین انجام تعهدات قراردادی پیمانکار شامل چه قسمتهایی می شود؟

پرسش شماره6: آیا مشاور کارفرما موظف به کنترل کلیه مراحل تولید و ساخت و حمل و انبارش کالا، مصالح و تجهیزات پروژه می باشد؟

موضوع: خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

 

25 اسفند 1400

 

اینجا مروری می کنیم بر آنچه در ویدئو آموزشی روز قبل مطرح شد:

 

در قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490، مشاور کارفرما یک شخص حقوقی می باشد که به عنوان نماینده و یا وکیل کارفرما، مسئول اجرای خدمات فنی و مهندسی است و طبق موضوع ماده 7 موافقت نامه، مشاور کارفرما به منظور استفاده از خدمات فنی و مهندسی او به کار گمارده می شود و حدود و اختیارات وی در پیوست 8 عنوان شده است.

 

در این بخشنامه، وظایف و خدمات مهندس مشاور در 9 گروه به تفکیک اعلام شده است.

 

در قسمت خدمات ارجاع کار، چهار تیپ وظیفه مهم را بر عهده دارد:
I. بررسی اطلاعات و مدارک پروژه
II. ارزیابی توان اجرای کار
III. دعوت به ارائه پیشنهاد، تعیین برنده مناقصه
IV. تنظیم اسناد و مدارک پیمان، مبادله پیمان

 

در قسمت خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار، مشاور کارفرما وظیفه دارد برنامه زمانی تفصیلی پیمانکار را بررسی و تصویب نماید و چارت سازمانی عملیات طراحی و اجرا و انطباق آن با شرایط موجود را کنترل و نهایی سازد.

 

ضمناً بایستی اقدام به ارائه گزارشات پریودیک عملکرد پروژه به کارفرما را در دستور کار قرار دهد.

 

یکی از وظایف مهم این نماینده، تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه، ارائه راه حل برای جبران آنها و پیش بینی هزینه سه ماه آینده خواهد بود. بنابراین مشاور کارفرما موظف به اعلام آلارم زمانی و هزینه ای و انحرافات محتمل به کارفرما خواهد بود.

 

در قسمت خدمات مهندسی، پنج تیپ وظیفه مهم بر عهده دارد:

I. تأئید استانداردهای مهندسی و روش های طراحی

II. عملیات کنترلی شامل بازرسی فرآیندهای مهندسی، کنترل پیگیری انجام تعهدات مهندسی، کنترل و تأئید بخشی از نقشه ها، مدارک و مشخصات فنی تهیه شده به وسیله پیمانکار که طبق قرارداد باید به تأئید مشاور کارفرما برسد.

III. بررسی و تأیید انواع انحرافات و عدم انطباق با استانداردهای مندرج در قراردادها و یا آیین نامه های الزام آور شامل دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی، نتایج آزمایشگاهی عملیات انجام شده و فرمت مدارک فنی تنظیمی.

IV. پیگیری انواع دستورالعمل نصب و راه اندازی و نگهداری تجهیزات، ماشین آلات و مصالح.

V. تصمیم گیری در مورد تغییر کارهای مهندسی و بررسی و اظهار نظر در مورد تجدید نظر پیشنهادی پیمانکار.

 

قسمت دیگری از خدمات مهندس مشاور، خدمات کالا ( تدارک مواد، مصالح و تجهیزات) می باشد.

این خدمات به جهت اطمینان کارفرما از ورود و استفاده مصالح و تجهیزات منطبق با استانداردهای مندرج در قرارداد می باشد. بنابراین شامل کلیه ساختارهای کنترلی در مراحل بازبینی و تأیید مدارک، ساخت کارخانه ای، حمل و انبارش می گردد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=11196
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 21 تا 25 اسفند 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.