0
0

مجله هفتگی 25 تا 29 دی 1400

148 بازدید

مجله هفتگی 25 تا 29 دی 1400

نظارت کیفی و زمان قراردادEPC/استفساریه ها/نیروی انسانی پیمانکار در قراردادهای EPC

موضوع: نظارت کیفی و زمان قراردادEPC

25 دی 1400

موضوع بحث امروز ما، ساختارهای کنترلی و نظاراتی است که یک پیمانکار EPC متعهد می شود در حین انجام قرارداد به کار بندد.

سوالاتی که در این پست ویدئویی به آنها پاسخ می دهیم.

سوال شماره 1: بالانس مالی، زمانی و کیفی انجام تعهدات قراردادEPC بر عهده کدام طرف پیمان می باشد؟

سوال شماره 2: آیا در قرارداد EPC پیمانکار می تواند به بهانه توالی عملیات اجرایی، کیفیت کار را کاهش دهد؟

سوال شماره 3: آیا پیمانکار در قرارداد EPC و بعد از فاز طراحی می تواند به دلیل تغییرات حادث شده، ادعای زمانی مازاد بر زمان اولیه پروژه داشته باشد؟

سوال شماره 4: آیا در ساختار مالی قراردادی، کارفرما می تواند ضریب وزنی به آیتم های مدیریتی در قراردادهای EPC تخصیص دهد و بر اساس آن در صورت وضعیت های پیمانکار پرداخت را انجام دهد؟

سوال شماره 5: فرق جرائم یا عدم پرداخت برگشت پذیر و برگشت ناپذیر در قراردادها چیست؟

موضوع: نظارت کیفی و زمان قراردادEPC

 

26 دی 1400

 

مروری می کنیم بر موضوعات طرح شده در این ویدئوی آموزشی:

در یک قرارداد پیمانکار متعهد می گردد بر اساس زمان و کیفیت اعلامی در اسناد مناقصه، اقدام به ارائه قیمت نماید.

اگر به عنوان برنده مناقصه، پای قرارداد را امضاء کند تعهد می کند که با هزینه پیشنهاد شده، کلیه تعهدات مندرج در قرارداد را در زمان مشخص و با کیفیت اعلام شده انجام دهد.

بنابراین ایجاد یک بالانس بین ارکان سه گانه اصلی مدیریت پروژه جزو تعهدات پیمانکاری است. (زمان، کیفیت و هزینه)

پیمانکار نمی تواند به بهانه اینکه بعضی کارها با توالی مناسب انجام نشده، کیفیت پایین عملیات اجرایی و یا نواقص پیش آمده را توجیه کند.

نمونه بارز این مسئله عملیات طراحی است. با توجه به اینکه در قراردادهای EPC عملیات طراحی بر عهده پیمانکار گذاشته شده است و کارفرما با پرداخت هزینه های مربوطه ،کلیه ریسکهای مترتبه را بر دوش پیمانکار قرار داده است.

یکی از محاسن قراردادهای EPC امکان انجام عملیات اجرایی به موازات عملیات طراحی می باشد.

این موازی کاری نمی تواند بهانه ای برای وقوع اشتباهات و کیفیت پایین کار و حتی افزایش طول مدت زمان پروژه باشد. بنابراین ریسک توالی کار و روش انتخابی مناسب برای عملیات اجرایی بر دوش پیمانکار خواهد بود.

موضوع: استفساریه ها

 

27 دی 1400

 

مانند هر دوشنبه به موضوع استفساریه های سازمان برنامه و بودجه و موضوعات جنجالی می پردازیم که شورای عالی فنی به آنها پاسخ داده است.

"کاهش و افزایش توامان مبلغ پیمان"

 

سوال اساسی این است که آیا کارفرما می تواند در یک قرارداد اقدام به کاهش مبالغی از پبمان کند و به معاوضه آن مبالغی را به صورت دستور کار به پیمانکار ابلاغ کند بطوریکه مجموع این کاهش و افزایش را در زیر سقف 25% نگه دارد؟ 

جواب: خیر

 

این موضوع را در دو نوع قرارداد بررسی می کنیم:

قرارداد نوع اول: قراردادهای طرح عمرانی که مسلما چه از نوع PC باشد وچه EPC منطبق بر مفاد پیمان، کسر و افزایش مبلغ پیمان به تنهایی و جداگانه ملاک محاسبه قرار می گیرد.

قرارداد نوع دوم: قراردادهای طرح غیر عمرانی که در شرایط خصوصی با صراحت ذکر شده باشد این بالانس تواما ملاک عمل قرار می گیرد و شرایط خصوصی بر شرایط عمومی مندرج در پیمان با اولویت بالاتری معرفی شده باشد.

 

بسیاری از کارفرمایان اقدام به چنین عملی در قراردادهای مندرج می کنند ولی این موضوع از لحاظ حقوقی دارای مشکلی اساسی است در این نوع قراردادها یک باید و یک نباید وجود دارد…

اگر سقف افزایش قرارداد بیش از 25% ذکر شده باشد، پیمانکار باید از آن تبعیت کند و در صورت بروز این مسئله و ذکر سقفی دیگر مثلا 50% در صورت درج این عدد در قرارداد، لازم الاتباع است.

ولی اگر کاهش و افزایش در قرارداد دارای قابلیت بالانس باشد، هیچ حدی برای کاهش ها و افزایش ها وجود نخواهد داشت و پیمانکار نمی داند در قبال چه عملیاتی باید هزینه انجام تعهدات خود را مشخص کند.

در این حالت کارفرما می تواند با حذف مداوم قیمت های سود دِه به اضافه کردن قیمت های ضرر دِه با سقف نامشخص بپردازد.

 

این موضوع از لحاظ حقوقی مصداق جهل به عِوَضِین خواهد بود و از شروطی است که نه تنها خود شرط باطل می باشد بلکه با عث ابطال قرارداد هم می شود. (ماده 233 قانون مدنی)

در خاتمه این بحث یک نمونه از پاسخ های سازمان برنامه و بودجه در رابطه با این گونه استفساریه ها را منعکس می کنیم.

موضوع: نیروی انسانی پیمانکار در قراردادهای EPC

 

28 دی 1400

 

در این ویدئو به موضوع نیروهای زیرمجموعه یک پیمانکار در قراردادهای EPC صنعتی می پردازیم.

در انتهای این پست، متوجه خواهید شد که چه تفاوت هایی بین نشریه 5490 و 4311 و تعهدات الزام آور برای تأمین نیروی انسانی پیمانکار در دو قرارداد وجود خواهد داشت.

 

به مجموعه سوالاتی می پردازیم که در این فیلم ویدئویی به آن پاسخ داده شده است. 

پرسش شماره 1: مکاتبات قراردادی در پیمان های EPC باید به چه فردی از بدنه پیمانکار صورت گیرد؟

پرسش شماره 2: آیا کارفرما می تواند مدیر پروژه معرفی شده پیمانکار را به بهانه عدم صلاحیت نپذیرد؟

پرسش شماره 3: آیا مدیر پروژه پیمانکار در قراردادهای EPC موظف به حضور تمام وقت در پروژه است؟

پرسش شماره 4: در چه زمانی از شروع پروژه، پیمانکار متعهد به معرفی نماینده خود با عنوان مدیر پروژه در قراردادهای EPC است؟

پرسش شماره 5: آیا رئیس کارگاه باید حضور دائم در پروژه مبتنی بر قرارداد EPC داشته باشد؟

پرسش شماره 6: از چه زمانی پیمانکار در قراردادهای EPC موظف به معرفی رئیس کارگاه می باشد؟

پرسش شماره 7: آیا صلاحیت رئیس کارگاه بایستی مورد تأیید کارفرما در قراردادهای EPC قرار گیرد؟

پرسش شماره 8: آیا پیمانکار موظف به معرفی مسئول ایمنی در قراردادهای EPC است؟

پرسش شماره 9: آیا باید چارت سازمانی و اجرایی پیمانکار در قراردادهای EPC به تأیید کارفرما برسد؟

پرسش شماره 10: آیا صلاحیت افراد کلیدی پیمانکار در قراردادهای EPC بایستی به تأیید کارفرما برسد؟

پرسش شماره 11: آیا کارفرما می تواند دستور افزایش تعداد پرسنل پیمانکار را صادر نماید؟

پرسش شماره 12: آیا پیمانکار می تواند بابت هزینه های تخصیص داده شده به نیروهای کاری در طول قرارداد EPC، مطالبه ای از کارفرما داشته باشد؟

مجله هفتگی 25 تا 29 دی 1400

موضوع: نیروی انسانی پیمانکار در قراردادهای EPC

 

29 دی 1400

 

امروز مروری کوتاه می کنیم بر موضوعات طرح شده در ویدئو قبل:

مدیر پروژه در قراردادهای EPC: پیمانکار باید ظرف 2 هفته از تاریخ شروع کار، شخص واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده خود به کارفرما معرفی کند و البته بررسی صلاحیت و تایید این فرد جزء اختیارات کارفرما نمی باشد. این فرد را در اصطلاح عرف مهندسی، مدیر پروژه می نامیم.

رئیس کارگاه در قراردادهای EPC: مدیرپروژه از شروع عملیات ساختمان و نصب ( از مرحله اجرا) در کارگاه تا تحویل کارها، فردی واجد صلاحیت را بعنوان رئیس کارگاه به کارفرما معرفی می کند تا پس از تأیید کارفرما کار خود را شروع کند.

 

رئیس کارگاه باید درتمامی مراحل کار در کارگاه حضور داشته و بر عملیات ساخت و نصب کنترل و نظارت داشته باشد ولی برای مدیر پروژه نیازی به حضور تمام وقت در کارگاه نیست.

 

مسئول ایمنی در قراردادهای EPC: بر اساس بند 7-2 ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است فردی با تجربه و واجد شرایط را به عنوان مسئول ایمنی کارگاه، معرفی کند. وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث و نظارت بر اجرای مقررات و ضوابط ایمنی است.

چارت سازمانی در قراردادهای EPC: باید توجه داشت که مدیر پروژه موظف است که نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی با مشخصات افراد کلیدی را به کارفرما تسلیم کند. به این نکته اشاره کنیم که تأیید صلاحیت این افراد کلیدی جزو اختیارات کارفرما نمی باشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=9051
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 25 تا 29 دی 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.