0
0

مجله هفتگی 28-25 اردیبهشت 1400

203 بازدید

ادعاهای زمانی پیمانکار در صورت تأخیر در انجام تعهدات قراردادیی کارفرما/

نحوه نگارش لایحه تأخیرات

پیمانکار چگونه می تواند بابت تأخیر در برابر پرداخت های مورد تعهد کارفرما، ادعای افزایش زمان پروژه را داشته باشد؟

موضوع: ادعاهای زمانی پیمانکار در صورت تأخیر در انجام تعهدات قراردادیی کارفرما

 

25 اردیبهشت 1400

 

داستان حقوقی/تحویل مدارک از طرف مشاور و نکات مرتبط با آن

 

آقای علی نژاد، رئیس کارگاه پیمانکاری، با چهره برافروخته، طوری که کارد می زدی خونش در نمیومد، وارد دفتر مهندس حسنی، مدیر پروژه کارفرما، شد و بر خلاف معمول که سلام و احوال پرسی گرم میکرد، گفت:

“آقای مهندس تکلیف من رو با آقای صادق زاده مشخص کنید.”

آقای حسنی که مردی جا افتاده یا به اصطلاح گرگ بالان دیده است، از پشت میزش بلند شد، آروم سمت علی نژاد رفت و روی شانه ش زد و گفت:

“مرد بزرگ آروم باش و برام بگو مشکلت با سرپرست نظارت چیه… با هم حلش می کنیم.”

حرفش مثل آب روی آتیش بود، علی نژاد آب دهنش رو قورت میده و میگه:

“هربار که می خوام صورت وضعیت رو برای این آقا بفرستم، میگه اول مدارک رو بفرستید ما چک کنیم، اگر مدارک مشکلی نداشت اونوقت نامه ش رو برای من بفرستید.”

علی نژاد میره سمت تنگ آب روی میز کنفرانس، یک لیوان آب برای خودش میریزه، کمی ازش می خوره و سپس ادامه میده:

“این آقا یک جوری می خواد خودش رو تو Safe Side بگذاره که مهلت 10 روزه ش نگذره.”

آقای حسنی همینطور که گوشی تلفن رو بر میداره، علی نژاد رو به آرامش دعوت می کنه و میگه:

“اگر عصبانیت حضرتعالی فروکش کرده اجازه بدید متهم رو برای پاره ای از توضیحات دعوت کنم.”

آقای صادق زاده وارد دفتر میشه و از اونجایی که شستش خبردار شده موضوع از چه قراره، با اعتماد به نفس خاصی شروع بحث رو به دست می گیره:

“آقای حسنی هر بار مدارک ضمیمه صورت وضعیت این آقا ناقص هست، بده به من، بعدش به ایشون فرصت میدم مدارکش رو کامل کنه که صورت وضعیتش خط نخوره.”

بر خلاف همیشه آقای حسنی با یک نگاه خشمگین رو به آقای صادق زاده میگه:

“آقا مگه شما کاسه داغ تر از آش هستید؟! اگر مدارک ناقص هست شما ردیفش رو خط بزن. پیمانکار هم این فرصت رو بعد از تأیید صورت وضعیت توسط شما داره که اعتراض کنه، این دیگه بند صریح شرایط عمومی پیمان هست برادر!”

آقای صادق زاده که نمی خواد کم بیاره، صداش رو صاف می کنه و با کلامی که میخواد قاپ مهندس حسنی رو بدزده میگه:

“رئیس من می خوام محکم کاری کنم که شما با اطمینان پای صورت وضعیت ارسالی از جانب ما رو امضا کنید.”

حسنی که بعضی جاها خیلی بی تعارف هست و طرف رو می شوره و رو بند آویزان می کنه، با لحن تحکم آمیز میگه:

“شما بی جا می کنید! من هم فرصت دارم… تازه اگر هم باز به کار شما شک داشته باشم 70% صورت وضعیت رو تو فرصت 10 روزه خودم به ایشون پرداخت می کنم بعد برای اصلاح برای شما می فرستم.”

آقای حسنی رو به علی نژاد چشمکی می زنه و بعد با صدای بلند میگه:

“آقای رئیس کارگاه، ایشون نمی دونند… من اگر جای شما بودم هر مدرکی که از پذیرشش امتناع کرده باشند رو با اظهاریه می فرستم که دفعه دیگه از این بازیها در نیارن.

صادق زاده که بدجوری تو پر و بالش خورده از دفتر خارج میشه و علی نژاد بهت زده از این همه حمایت رو توی دفتر کارفرما تنها می گذاره.

حسنی رو به علی نژاد میگه:

یک، دفعه آخرت باشه اینجوری میای توی دفتر من! دو، از این راه حلی هم که بهت گفتم فقط در جاهای بحرانی استفاده کن، ضمناً نه برای پروژه من که اونوقت من می دونم و تو!”

 

موضوع: ادعاهای زمانی پیمانکار در صورت تأخیر در انجام تعهدات قراردادیی کارفرما

 

26 اردیبهشت 1400

 

دیروز پست آموزشی شماره 17 ما را مشاهده کردید.

امروز مروری خواهیم کرد بر ادعاهای زمانی محتمل پیمانکار در رابطه با تأخیر در انجام تعهدات مالی کارفرما.

 

سؤال: آیا مشاور می تواند به بهانه ناقص بودن مدارک منضم به صورت وضعیت، نامه آن را عودت دهد؟

جواب: خیر

 

بر اساس بند “الف” ماده 37 شرایط عمومی پیمان:

“مهندس مشاور، صورت‌وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می‌‌کند و آن را در مدت حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می‌‌کند و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می‌رساند. کارفرما صورت ‌وضعیت کنترل‌شده از سوی مهندس ناظر را برای کارفرما ارسال می‌نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می‌رساند.”

 

سؤال: آیا کارفرما می تواند نظر مهندس مشاور را در تأیید صورت وضعیت نپذیرد؟

جواب: بلی

 

بر اساس تبصره 1 ذیل بند “الف” ماده 37 شرایط عمومی پیمان:

“هرگاه به عللی صورت‌وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد، کارفرما پس از وضع کسور تعیین‌شده در این ماده، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به‌عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می‌کند.”

 

سؤال: آیا پیمانکار بعد از رسیدگی به صورت وضعیت، می تواند نسبت به آن اعتراضی داشته باشد و یا باید در صورت وضعیت ماه بعد اصلاحات لازم را انجام دهد؟

جواب: بلی

 

بر اساس تبصره 2 ذیل بند “الف” ماده 37 شرایط عمومی پیمان:

“هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیش‌گفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل، حداکثر ظرف یک ماه، به کارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.”

 

سؤال: چه حالتی در شرایط عمومی پیمان درج شده که پیمانکار نمی تواند هیچ ادعایی در قبال تأخیر در پرداخت های کارفرما داشته باشد؟

جواب: عدم تنظیم صورت وضعیت در موعد مقرر

 

بر اساس تبصره 3 ذیل بند “الف” ماده 37 شرایط عمومی پیمان:

“اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت‌وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند، مهندس مشاور با تأیید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می‌کند و اقدامات بعدی را برای رسیدگی و پرداخت آن به ترتیب این ماده به عمل می‌آورد. در این حالت، هیچ گونه مسئولیتی از نظر تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت مربوط، متوجه کارفرما نیست.”

نحوه ارائه لایحه تأخیرات پیمانکاران جهت اخذ زمان های مجاز برای تأخیرات حادث شده چگونه است؟

موضوع: نحوه نگارش لایحه تأخیرات

 

27 اردیبهشت1400

 

داستان کارگاهی/ لایحه تأخیرات پیمانکاران

 

آقای ناصری، مسئول کنترل پروژه پیمانکار، خیلی آروم در گوش آقای علی نژاد، رئیس کارگاه، گفت:

“آقا این جلسه بررسی لایحه تأخیرات هست یا دادگاه جنایات جنگی نیونازی؟! ناظر این همه آدم رو برداشته با خودش آورده چی کار کنه؟!”

غوغایی تمام عیار در جلسه برقرار بود، طوری که صدا به صدا نمی رسید. آقای حسنی، مدیر پروژه کارفرما، با نگاه نافذش جلسه رو براندازی رو کرد و با اون کلام

بی تعارفش گفت:

” دوستان، اگه صحبت های حاشیه ای تموم شده جلسه رو شروع کنم.”

کلمه دوستان اونقدر محکم ادا شد که سکوت مرگباری جلسه رو فرا گرفت. سریع برای اینکه رشته کلا از دستش در نره رو به آقای صادق زاده، سرپرست نظارت، گفت:

“آقا سریع برو سراغ اصل مطلب، موضوع چیه؟”

صادق زاده تا میاد حرفش رو شروع کنه حسنی دستش رو به نشانه سکوت بالا میبره و رو به صادق زاده که کنار دستش نشسته خیلی آروم میگه:

“از شما بعیده که با این همه تجربه نمی دونی تنظیم لایحه تأخیرات در انتهای پروژه بر عهده مشاور هست نه پیمانکار. حالا گذاشتی طرف لایحه رو داده و شما نقش منتقد پیدا کردی؟!”

صادق زاده که انتظار چنین انتقادی رو نداشت میگه:

“اجازه بدید بعد از جلسه خدمتتون عرض می کنم.”

و بعد بدون اینکه منتظر تأیید حسنی بشه، صداش رو صاف می کنه و با صدای بلند میگه:

” آقایون پیمانکار، تمام تأخیرات پیش آمده در پروژه رو که از ظن خودشون به عهده کارفرماست رو با هم جمع کردند گذاشتن جلوی من که تأیید کنم. تازه اصرار دارند این نسخه اولیه هست و برای تمدید پیمان و به مشکل نخوردن برای ارسال لیست بیمه، سریع بررسی بشه.”

آقای حسنی به ناگاه رو میکنه به ناصری و بی مقدمه میگه:

“آقا کلاً چند تا لایحه تأخیرات تو عمرت زدی؟”

آقای علی نژآد میاد که مثل ژان وال ژان نیرویش رو از مخمصه نجات بده ولی با نگاه تند حسنی روبرو میشه…..

آقای ناصری که شدید به پته پته افتاده میگه:

“قربان سه موضوع اصلی توی این لایحه وجود داره:

1- تأخیر پرداخت کارفرما 2-تأخیر در ارائه نقشه تاسیسات موتورخونه 3- تأخیر در تحویل چیلرها که جزو تعهدات کارفرما بوده.”

آب دهنش رو جوری قورت میده که صداش تا اونور سالن هم میرسه و ادامه میده:

“خوب چون این موارد از سه جنس مختلف هست قابلیت جمع جبری هم داره!”

آقای حسنی در جوابش میگه:

“خدارو شکر که من فهمیدم مدیر کنترل پروژه پیمانکار از صلاحیت خارجه، شاید هم باید از مجموعه ما خارج بشه و مشغول نگارش کتاب جدیدی با عنوان چگونه لایه تأخیرات را در پاچه کارفرمای خود کنید بشه!”

سَری به نشانه تاسف برای علی نژاد تکون میده و ادامه میده:

“آقای عزیز، لطفاً این تأخیرات رو در برنامه تفصیلی وارد کنید. در ثانی تأخیراتی که با هم همپوشانی داره رو هم یکبار بیارید و سپس ببینید زمان ابتدایی پروژه چقدر دچار تغییر میشه.”

در حالیکه از روی صندلی بلند میشه، نگاه غضب آلودی هم به صادق زاده میندازه و میگه:

“شما هم با من بیا دفتر،کاری دارم باهات، کارستون.”

 

موضوع: نحوه نگارش لایحه تأخیرات

 

28 اردیبهشت 1400

 

روز قبل، افرامیس پست آموزشی شماره 18 خود را منتشر کرد.

امروز مروری خواهیم کرد بر نحوه و مراحل صدور لایحه تأخیرات در پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی

 

بر اساس بند “ج” ماده 18 شرایط عمومی پیمان:

“اگر پیمانکار حین اجرای کار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکر دلیل، به مهندس مشاور اطلاع دهد.”

اصولا پیمانکار موظف به بررسی تغییرات زمانی بابت افزایش عملیات اجرایی و تعهدات خود می باشد و نباید این موضوع را موکول به زمان انتهایی پروژه کند.

 

بر اساس بند “الف” ماده 30 شرایط عمومی پیمان:

“در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می‌کند.”

 

سؤال: تنظیم لایحه تأخیرات بر عهده کدام یک از ارکان اجرایی پروژه است؟

جواب: مهندس مشاور

 

بر اساس بند “ج” ماده 30 شرایط عمومی پیمان:

“در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تأخیر کار را بررسی می‌کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می‌نماید.”

 

یکی از وظایف ارکان اجرایی پروژه، هم مهندس مشاور و هم مدیر طرح، کنترل پریودیک تأخیرات در طول پروژه است و این موضوع نباید به انتهای پروژه منتقل گردد.

 

مهندس مشاور عزیز! باید به خاطر بسپاری که بر اساس ماده 5 قراردادهای همسان مهندسین مشاور یا نشریه 3418، مهندس مشاور موظف به تهیه علل تأخیر و راه حل های جبران تأخیرات در گزارش های ماهانه خود می باشد.

 

مدیر طرح عزیز! باید به خاطر بسپاری که بر اساس ماده 19 قراردادهای همسان مدیریت طرح و یا نشریه 24121، مدیر طرح موظف به ارائه گزارش ماهانه عملیات اجرایی و درج کمبودها و نواقص و توصیه های اجرایی می باشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 28-25 اردیبهشت 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.