0
0

مجله هفتگی 30 بهمن الی 4 اسفند 1400

120 بازدید

مجله هفتگی 30 بهمن الی 4 اسفند 1400

مالیات و بیمه و عوارض در قراردادهای EPC/استفساریه ها/تجهیزکارگاه در قراردادهای EPC/تجهیزکارگاه در قراردادهای EPC

موضوع: مالیات و بیمه و عوارض در قراردادهای EPC

 

30 بهمن 1400

 

امروز نیز مانند هر شنبه، یک پست ویدئویی دیگر را در رابطه با قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490 با عنوان "مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی در قراردادهای EPC" با شما به اشتراک می گذاریم.

 

سوالاتی که در این ویدئوی آموزشی پاسخ خواهیم داد:

پرسش شماره 1: هزینه های عوارض گمرکی برای ترخیص کالای مورد استفاده در پروژه های EPC به عهده کدام یک از طرفین پیمان است؟

پرسش شماره 2: هزینه های بارگیری، تخلیه و حمل مصالح در گمرکات کشور به عهده کدام یک از دوطرف پیمان در قراردادهای EPC است؟

پرسش شماره 3: هزینه بیمه های اجتماعی در قراردادهای EPC بر عهده کدام یک از طرفین پیمان است؟

پرسش شماره 4: پرداخت مالیات در قراردادهای EPC بر عهده کدام یک از طرفین پیمان است؟

پرسش شماره 5: آیا با تغییر قوانین پرداخت مالیات و عوارض، در حین انجام قرارداد، پیمانکار می تواند مطالبه مالی مازاد بر مبلغ قراردادEPC داشته باشد؟

پرسش شماره 6: آیا عدم اطلاع پیمانکار نسبت به قوانین در زمان عقد قرارداد می تواند باعث تبرئه پیمانکار از پرداخت حقوق و عوارض شود؟

موضوع: مالیات و بیمه و عوارض در قراردادهای EPC

 

1 اسفند 1400

 

امروز مروری می کنیم بر نکات پُر اهمیت این ویدئو.

بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان، پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان، بر عهده کارفرماست، مگر آنکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری تصریح شده باشد.

بارگیری، حمل، تخلیه مصالح و تجهیزات، ترخیص کالاهای وارده در گمرکات کشور به مسئولیت و هزینه پیمانکار می باشد.

پرداخت هر گونه عوارض دیگر و مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی در ارتباط با موضوع کار چه در داخل کشور و چه خارج از کشور (در حالتی که قسمتی از موضوع پیمان مانند خدمات مهندسی و یا تدارک و خرید مصالح در خارج ار کشور انجام گردد.) بر عهده پیمانکار می باشد.

باید به این نکته توجه داشت که پیمانکار در زمان عقد قرارداد، متقبل به انجام پروژه بر اساس قوانین همان زمان می باشد.

هرگاه در مدت اجرای کار، میزان مالیات، عوارض و یا سایر حقوق دولتی دچار افزایش و یا کاهش گردد، هزینه این تغییرات بر حسب مورد و به شرط تعلق به پیمانکار در موضوع کار، به حساب بدهکاری و یا بستانکاری پیمانکار منظور می گردد.

طبق بند 3 ماده 37، پیمانکار باید از تمامی قوانین و مقررات (قبل از امضاء قرارداد) مالیات ها، عوارض، بیمه، کار، تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در سرعت، کیفیت و قیمت موثر باشند متعهد و آگاهی کافی داشته باشد.

موضوع: استفساریه ها

2 اسفند 1400

امروز نیز به مانند هر دوشنبه در مورد نکات و استفساریه های مهم با هم صحبت می کنیم.

 

یک سوال: در زمان تعیلق قراردادی، آیا پیمانکار می تواند ادعایی بر هزینه اجاره داربست های کارگاهی داشته باشد؟

بر اساس بند "ج" ماده 49 شرایط عمومی پیمان منطبق بر نشریه 4311:  "كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين آلاتي كه پيمانكار مايل است بدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي، در مدت تعليق از كارگاه خارج نمايد، توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشين آلات كه در كارگاه باقي مي ماند، بر اساس توافق طرفين به پيمانكار پرداخت مي شود."

 

آیا می دانید منظور از کلمه ماشین آلات چیست؟ 

ماشين آلات و ابزار، عبارتند از دستگاه ها، تجهيزات، ماشين آلات و به طور كلي ابزار هاي اجراي كار كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به به كار گرفته مي شوند. ماشين آلات و ابزار را ممكن است ماشين آلات نيز بنامند.

 

دقت داشته باشیم که به مجموعه ماشین آلات و ابزار در شرایط عمومی پیمان، ماشین آلات گفته می شود.

پس هر آنچه به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت استفاده می گردد را هم می توان ماشین آلات نامید.

 

بنابراین می توان داربست را هم در این محدوده تعریف قلمداد کرد و هزینه اجاره آن را در صورت عدم اجازه به خروج از طرف کارفرما مورد ادعای مالی قرار داد. یعنی باید هزینه اجاره ماهانه مورد توافق و تراضی دو طرف قرار گیرد.

موضوع: تجهیزکارگاه در قراردادهای EPC

 

3 اسفند 1400

 

امروز نیز با یک پست ویدئویی دیگر در مورد قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490 با موضوع "تعهد پیمانکار به تامین ماشین آلات و ابزار و تسهیلات مورد نیاز کار" در خدمت شما خواهیم بود.

 

در این فیلم آموزشی به 4 سوال اساسی زیر پاسخ خواهیم داد:

پرسش شماره 1: آیا کارفرما می تواند بعد از اتمام عملیات اجرایی با ماشین آلات تحت تملک پیمانکار، اجازه خروج را صادر نکند؟

پرسش شماره 2: چه راهکاری برای پیمانکار جهت امتناع کارفرما از عدم اجازه خروج ماشین آلات بعد از اتمام عملیات اجرایی وجود دارد؟

پرسش شماره 3: هزینه انتقال تسهیلات مورد نیاز عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه مانند آب، برق، گاز و تلفن بر عهده کدام یک از طرفین پیمان است؟

پرسش شماره 4: هزینه های تأمین آب و برق و گاز و تلفن در طول عملیات اجرایی در مدت پیمان با کدام یک از طرفین پیمان است؟

مجله هفتگی 30 بهمن الی 4 اسفند 1400

موضوع: تجهیزکارگاه در قراردادهای EPC

 

4 اسفند 1400

 

دیروز پستی جذاب در زمینه قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490 را با شما به اشتراک گذاشتیم.

"تعهد پیمانکار به تامین ماشین آلات و ابزار و تسهیلات مورد نیاز کار" 

 

مروری می کنیم بر موضوعات حائز اهمیت این پست آموزشی:

اصولاً یک پیمانکار برای اجرای یک پروژه به سه عامل احتیاج دارد: ماشین آلات، ابزارآلات و تسهیلات پشتیبانی.

 

بر اساس بند 1 ماده 30، تأمین کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای اجرای کار بر عهده پیمانکار است و او بایستی بر اساس پیوست 14 که برنامه زمان یا اجرای کار می باشد این تأمین را انجام دهد. خروج ماشین آلات به شرط پایان نیاز به آنها و تدیید کارفرما مجاز می باشد.

 

در کنار برنامه زمان بندی ارائه شده، پیمانکار باید تقویم ماشین آلات را هم تنظیم کند. این سند مشخص می کند که پیمانکار در چه زمانی ماشین آلات را وارد کارگاه می کند و در چه زمانی از کارگاه خارج می نماید. این سند را به اصطلاح Resource calander می نامیم که دو کاربرد اساسی خواهد داشت:

I. الزام پیمانکار در زمان ورود ماشین آلات را مشخص می کند و با تأیید کارفرما دیگر نمی توان پیمانکار را مجبور به ورود ماشین آلات خارج از این زمان کرد.

II. می دانیم برای خروج ماشین آلات باید غیر از اتمام کارهای مربوطه، تأیید کارفرما نیز کسب شود. پس با داشتن چنین سند توافق شده ای، کارفرما نمی تواند خارج از این محدوده دستور به نگهداری ماشین آلات در کارگاه را بدهد که در این صورت باید هزینه های خواب دستگاه ها و ماشین آلات تحت تملک پیمانکار را در وجه او پرداخت نماید.

 

تمام ابزارآلات عمومی و اختصاصی برای تکمیل و تحویل کار بر اساس بند 2 ماده 30 برعهده پیمانکار است. با توجه به این بند تأمین کلیه ابزارها، قالب ها، داربست بندی و قطعات یدکی برای عملیات اجرایی بر عهده پیمانکار بوده و تا زمان انجام کامل عملیات و تحویل موضوع پیمان، او موظف به نگه داشت این ابزار در کارگاه خواهد بود.

 

سایر تسهیلات لازم دوران ساخت و نصب از جمله آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و سوخت و شبکه های مورد نیازو احداث تاسیسات و کارگاه های جانبی مورد نیاز در تعهد پیمانکار است.

 

یادمان باشد برای تنظیم یک قرارداد جامع بایستی دقیقاً مشخص گردد که هزینه های زیر بر عهده کدام از طرفین پیمان است.

I. هزینه انتقال تسهیلات تا محل کارگاه

II. هزینه کلیه عملیات اجرای تاسیسات داخل کارگاه تا محل استفاده کارهای دائم و یا تجهیزات پشتیبانی

III. هزینه های استمرار استفاده از تسهیلات

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=10251
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 30 بهمن الی 4 اسفند 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.