0
0

مجله هفتگی 27 تا 31 فروردین 1401

66 بازدید

مجله هفتگی 27 تا 31 فروردین 1400

شمول مبلغ پیمان در قراردادهای EPC​

موضوع: شمول مبلغ پیمان در قراردادهای EPC

 

27 فروردین 1401

 

امروز یک پست ویدئویی در مورد یک کلمه پرکاربرد در واژگان حقوق مهندسی به نام "شمول مبلغ پیمان" را با شما به اشتراک می گذاریم. 

 

یکی از مهمترین بندهایی که توصیه می شود بطور کامل در هر قرارداد گنجانده شود، موضوع شمول مبلغ پیمان یا به کلامی دیگر کفایت مبلغ پیمان است. در کلامی ساده: یعنی پیمانکار تأیید می کند با مبلغ پیشنهادی خود که مورد پذیرش کارفرما قرار گرفته، تمامی تعهدات ذیل قرارداد را انجام دهد و هیچ گونه ادعایی مازاد بر آن نداشته باشد.

 

در این ویدئو به سوالات و موضوعات زیر می پردازیم:

پرسش شماره1: شمول مبلغ پیمان در قراردادهای EPC به چه معنایی است؟

پرسش شماره2: چرا پیمانکار در زمان ارائه قیمت بایستی به ماده مربوط به شمول مبلغ پیمان، توجه ویژه داشته باشد؟

پرسش شماره3: آیا کارفرما می تواند مواردی را به عنوان تعهد پیمانکار مازاد بر شرایط عمومی پیمان اضافه نماید و پیمانکار را در اسناد مناقصه موظف کند که در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید؟

پرسش شماره4: آیا پیمانکار موظف به لحاظ تمامی هزینه های نیروی انسانی چه مستقیم چه غیر مستقیم در قیمت پیشنهادی خود می باشد؟

پرسش شماره5: در زمان ارائه پیشنهاد قیمت، توجه به وندور لیست چه کمکی به برآورد قیمت از طرف پیمانکار می کند؟

پرسش شماره6: در زمان ارائه پیشنهاد قیمت، توجه به لیست مبالغ مشروط منضم به پیمان چگونه می تواند ریسک های پیمانکار را کاهش دهد؟

پرسش شماره7: در بررسی شمول مبلغ پیمان، چرا بایستی به ارتباط این آیتم و تأییدات پیمانکار توجه ویژه داشت؟

موضوع: شمول مبلغ پیمان در قراردادهای EPC

 

28 فروردین 1401

 

اکنون مروری می کنیم بر موضوعات جنجالی ویدئو بالا:

مهمترین موضوع که دو طرف با امضای قرارداد بر روی آن توافق می کنند، انطباق مبلغ پیمان تعهد شده توسط کارفرما و مجموعه فعالیت ها و شروط مندرج در قرارداد در تعهد پیمانکار می باشد.

یعنی پیمانکار تأیید می کند با مبلغ پیشنهادی خود که مورد پذیرش کارفرما قرار گرفته، تمامی تعهدات ذیل قرارداد را انجام دهد و هیچ گونه ادعایی مازاد بر آن نداشته باشد. در اصطلاح این موضوع را شمول یا کفایت مبلغ پیمان می نامند.

ماده شمول مبلغ پیمان، ماده ای است که در قرارداد ثبت شده و اعلام می دارد که مبلغ پیمان، جبران هزینه های چه مواردی را در بر می گیرد. یعنی پیمانکار با ملاحظه تمام جوانب این موارد، اقدام به پیشنهاد قیمت نموده و بنابراین بعدأ نمی تواند بابت این موارد ادعای مالی داشته باشد.

بر اساس این ماده (اشاره شده در قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490) مواردی که در قیمت پیمانکار دیده شده به قرار زیر می باشد:

1. هزینه نیروی انسانی شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم
2. هزینه تهیه مصالح و تجهیزات
3. هزینه حمل ونقل و انبارداری
4. هزینه خدمات فنی و کالای فروشندگان
5. هزینه های پرداختی به پیمانکار دست دوم و مهندسان طراح و صاحبان لیسانس
6. هزینه کرایه ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات
7. هزینه انجام کارها، خدمات و تأمین مصالح و تجهیزات، از محل مبالغ مشروط.
8. هزینه متفرقه

توجه به این نکته حائز اهمیت است که شمول مبلغ پیمان دارای ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با تأییدات پیمانکار است و این دو مورد بایستی در کنار هم دیده شود.

موضوع: استفساریه ها

 

29 فروردین 1401

 

امروز به موضوع امکان واگذاری تمامی قرارداد توسط پیمانکار به شخص ثالث در ساختار حقوقی قراردادها می پردازیم.

بر اساس ماده 24 شرایط عمومی پیمان، نشریه 4311: "پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد."

 

اما در دستورالعمل همین نشریه استثنایی را مطرح می کند:

بند2-2- اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرایی می تواند برای ادامه پیمان، بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید.

شرط 1: پیمان عینا و بدون هیچ تغییری به پیمانکار جدید منتقل شود.

شرط2: پیمانکار جدید باید دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.

شرط 3: پیمانکار جدید باید کلیه تضمینهای لازم را به جایگزینی تضمین های پیمانکار ارائه دهد.

شرط 4: پیمانکار جدید باید مسئولیتها و حسن انجام کار از ابتدای شروع کار تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

شرط 5: کلیه مطالبات پیمانکار و کارفرما به پیمانکار جدید منتقل می شود.

شرط 6 : هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و تمام تعهدات و مطالبات به پیمانکار جدید منتقل می شود.

شرط 7: انتقال پیمان با تنظیم موافقتنامه سه جانبه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و کارفرما صورت می گیرد.

شرط 8: دستگاه اجرایی تعهدی در قبال تحویل زمین و تعهدات بین پیمانکار و پیمانکار جدید ندارد.

موضوع: پرداخت در قرارداد EPC

 

30 فروردین 1401

 

یکی از مباحث پرچالش در قراردادهای EPC انواع روش پرداخت می باشد.

 

در این ویدئوی آموزشی در این باره مفصل صحبت می کنیم و به این سه سوال مهم پاسخ می دهیم:

پرسش شماره1: جدول شکست مالی CBS چیست و چگونه تنظیم و تهیه می شود؟

پرسش شماره2: نحوه حصول جدول شکست مالی یا همان CBS در قراردادهای EPCچگونه می باشد؟

پرسش شماره3: آیا در قراردادهای EPC می توان از فهرست بهای پایه برای تعیین قیمت و نحوه پرداخت به پیمانکار استفاده کرد؟

موضوع: پرداخت در قراردادEPC

 

31 فروردین 1401

 

دیروز یک پست ویدئویی با موضوع جذاب نحوه پرداخت در قراردادهای EPC را با شما به اشتراک گذاشتیم. 

 

در حالت کلی می دانیم پرداخت حق الزحمه پیمانکاری در قراردادها به یکی از سه روش زیر انجام می شود:

1. روش فهرست بهایی: این روش به دو صورت قابل استفاده است. یکی واحد حجم عملیات یا همان روش متداول مورد استفاده در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه و دیگری واحد حجم منابع مصرفی می باشد.

2. متر مربع زیربنا (قراردادهای سرجمع): در این نوع پرداخت، پیمانکار متعهد می شود که یک پروژه را در یک محدوده زمانی و مالی مشخص به اتمام رساند؛ یعنی سرجمع هزینه ها بایستی یک عدد ثابت باشد حتی اگر مقادیر و احجام عملیات تفاوت کند.

3. پیمان مدیریت: در این روش پرداخت بر اساس درصدی از هزینه انجام شده پیمانکار، صورت می گیرد.

 

اما در قراردادهای EPC و منطبق بر نشریه 5490 پرداخت های موقت به پیمانکار به یکی از دو روش زیر انجام می پذیرد:

1) جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخشهای مختلف کار که در پیوست شماره 1 این نوع قراردادها ذکر شده است. این جدول در اصطلاح مدیریتی با عنوان CBS معروف می باشد.

Cost Breakdown Structure، در واقع اعلام می دارد که درصد تخصیص داده شده مالی نسبت به مبلغ پیمان برای هر ردیف کاری چه میزان است.

سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود، نحوه محاسبه درصد هر فعالیت خواهد بود. زیرا همانطور که گفتیم این درصد از برآورد حجم ریالی هر فعالیت نسبت به مبلغ کل پیمان استحصال می شود.

 

ولی وقتی نقشه ها در قرارداد EPC مشخص نیست چگونه می توان این حجم را به دست آورد؟!

اصولاً این عملیات توسط مهندس مشاور با سابقه صورت می گیرد، یعنی مهندس مشاوری که از این نوع پروژه ها به تکرار و چندین بار مدیریت کرده است. بنابراین به طور نرم می داند که هر قسمت چه درصد مالی را به خود اختصاص می دهد.

 

2) فهرست مقادیر و بهای درج شده در پیوست 2 و میزان کار واقعی انجام شده که قاعدتاً مشابه ساختار فهرست بهایی می باشد. البته این موضوع در حالتی می تواند منطقی باشد که نقشه های قسمت هایی از کار کاملا مشخص و تدقیق شده باشد.

 

یادمان باشد در مقدمه فهارس بها و در بخشنامه ها به تکرار اعلام شده که استفاده از فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه در قراردادهای EPC ممنوع است.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=12185
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 27 تا 31 فروردین 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.