0
0

مجله هفتگی 5 تا 9 تیر 1400

486 بازدید

مجله هفتگی 5 تا 9 تیر 1400

ضمانت نامه انجام تعهدات/

ضمانت نامه های قراردادی/

عدم ترک و تحویل زمین کارگاه/

در چه مواردی کارفرما حق دارد ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط کند؟

موضوع: ضمانت نامه انجام تعهدات

 

5 خرداد 1400

 

داستان

 

امروز با یک داستان جذاب در مورد ضمانت نامه های قراردادی با شما خواهیم بود.

 

در حالیکه آقای مهندس حسنی، مدیر پروژه کارفرما به اتفاق خانم مهندس پدیدار، مدیر کنترل پروژه در دفتر حسنی در حال بررسی میزان پیشرفت پروژه بر اساس آخرین آپدیت برنامه زمان بندی بودند، درب ورودی با صدای مهیبی باز شد و آقای رکنی، مدیر مالی پروژه، ناگهان خودش رو داخل دفتر حسنی پرت کرد.

عدم پوشش مناسب این آقا نقل محفل در سراسر پروژه است. به نظر پرسنل کارگاهی آقای رکنی کلاً سه دست لباس بیشتر نداره که در طول سال و در فصل های مختلف به صورت پراکنده اونها را می پوشه.

 

این بار هم در حالیکه یک طرف پیراهنش از شلوارش بیرون زده و از همیشه شلخته تره با صدای لرزان گفت:

"آقا بیچاره شدیم …"

 

حسنی که از این همه بی نزاکتی و بی ادبی رکنی شدیداً کفری شده، از روی صندلی بلند شد و با عصبانیت داد میزنه:

"دفعه دیگه اینجوری وارد دفتر من بشی، با اردنگی از پروژه میندازمت بیرون! هرچی هم که اون دوست مشترک وساطت کنه راهت نمیدم. مثل آدم رفتار کن آقا!"

 

با دیدن قیافه دمغ رکنی که مثل تازه عروسا لب ورچیده بود، با صدای آرومتر ادامه داد:

"حالا که مثل ارشمیدس لخت تو کوچه بازار داری جار می زنی یافت شد… یافت شد…  بگو ببینم به چه اکتشافی دست یافتی؟"

 

رکنی که بعد از این همه حمله از طرف حسنی شدیداً به تته پته افتاده میگه:

" آقا صورت وضعیت پیمانکار با کسر بدهی هایی که به دستور شما بابت عدم اصلاح کارهای بی کیفیتش به حسابش زدیم منفی شده. حالا چی کار کنیم؟"

 

بعد ادامه میده:

"به نظرم اگر اجازه بدید، هم برای این بدهی ها هم برای این که یک گوش مالی حسابی بهش بدیم، یکی از این ضمانت نامه های حسن انجام کار و یا حسن انجام تعهداتش رو ضبط کنیم."

 

خانم پدیدار که از شنیدن افاضات رکنی، چشمهایش داشت از حدقه بیرون می زد، نگاهی به حسنی می کنه و میبینه خنده تمسخر آمیزی روی لب هاش نقش بسته.

 

حسنی به سمت رکنی میره و آروم روی شانه ش می زنه و میگه:

"ای انیشتین زمانه! نکن بردار! نگو برادر! تو اصلا فکر نکن! میشه ازت خواهش کنم؟!"

 

"طبق مفاد قرارداد، تنها در 3 حالت امکان ضبط حسن انجام تعهدات هست. یک، موقع فسخ پیمان، دو، موقع تسویه حساب و سه، حالتی که طرف ضمانت نامه رو تمدید نکنه. ضمناً نمی خواد شما نگران این مسائل باشی عزیز من!"

موضوع: ضمانت نامه انجام تعهدات

 

6 تیر 1400

 

دیروز بیست و هفتمین ویدیوی آموزشی ما با عنوان ضمانت نامه انجام تعهدات منتشر شد، حتماً این ویدئو را ببینید.

امروز مروری بر موضوعات طرح شده در این ویدئو خواهیم داشت.

 

ضمانت نامه انجام تعهدات چیست:
"تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب برای معامله، به منظور اثبات پایبندی انجام تعهدات خود، باید قبل از انعقاد قرارداد، به کارفرما بسپارند."

 

بر اساس ماده 34 شرایط عمومی پیمان:

"موقع امضاي پيمان، براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن، پيمانكار بايد ضمانت‌نامه‌اي معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان صادر شده از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه‌اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است، را تسليم كارفرما كند."

 

سؤال: در صورت وقوع کدام یک از حالت های زیر کارفرما مجاز به ضبط ضمانت نامه نخواهد بود؟

جواب: در صورتی که با اخطارهای مکرر، پیمانکار اقدام به انجام بعضی از تعهداتش ننماید.

 

کارفرمایان تنها در سه حالت می توانند اقدام به ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات کنند.

 

بر اساس ماده 34 شرایط عمومی پیمان:

"پيمانكار مكلف است براي تمديد ضمانت‌نامۀ ياد‌شده اقدام نمايد و اگر تا 15 روز پيش از انقضاي مدت اعتبار ضمانت‌نامه پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكرده باشد،كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانت‌نامه را از بانك ضامن دريافت كند."

 

بر اساس بند "ب" ماده 47 و در زمان فسخ پیمان:

"كارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام كار كسر شده را ضبط و به حساب خزانه واريز می‌كند."

 

بر اساس بند "ب" ماده 52:

"هر گاه بر اساس صورت‌حساب نهايي، پيمانكار بدهكار شود، مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ انقضاي صورت‌حساب نهايي يا اعلام كارفرما، به شرح بالا طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف يا تأخير ورزد، كارفرما حق دارد، بدون انجام تشريفات قضايي، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمين‌هاي پيمانكار (در صورتي كه طبق ماده 47 ضبط نشده باشد) وصول نمايد."

 

سؤال: بر اساس قوانین کشور، در چه صورتی، یک طرف قرارداد می تواند خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات طرف مقابل را از او مطالبه کند؟

جواب: در صورتی که برای عدم انجام تعهد جریمه تعیین شده باشد.

 

بر اساس ماده 226 قانون مدنی:

"در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد."

 

سؤال: در صورتی که ضمانت انجام تعهدات یک طرف توسط طرف دیگر بدون دلیل موجه در قرارداد دولتی ضبط شود، چه عواقبی برای طرف متخاطی وجود خواهد داشت؟

جواب: الزام به عودت ضمانت نامه و هزینه های مترتبه، الزام به پرداخت اجرت المثل و امکان حبس از دو ماه تا یکسال

 

بر اساس ماده 600 قانون مجازات اسلامی:

"هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد."

 

موضوع: ضمانت نامه های قراردادی

 

7 تیر 1400

 

امروز در مورد انواع ضمانت نامه ها در قرارداد صحبت می کنیم. ضمانت نامه های قراردادی به چهار دسته تقسیم می شوند:

1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه

2- ضمانت امه انجام تعهدات

3- ضمانت نامه پیش پرداخت

4- ضمانت نامه حسن انجام کار

 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه:

تضمینی که شرکت کننده در مناقصه به برگزار کننده می دهد، تا عزم خود را برای شرکت در مناقصه نشان دهد و اعلام نماید درصورت برنده شدن در مناقصه با قیمت ارائه شده پای امضای قرارداد می آید وگرنه ضمانت نامه او ضبط می گردد.

 

مبلغ این ضمانت نامه بایستی درصدی از مبلغ برآوردی پیمان باشد، که بین نیم تا پنچ درصد است.

(این درصد بر اساس حجم مالی قرارداد نسبت به سقف معاملات متوسط که هر ساله بانک مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می شود. هرچه حجم مالی بالاتر باشد، درصد کمتر می گردد.)

 

ضمانت نامه انجام تعهدات:

تضمینی به جهت نشان پایبندی پیمانکار نسبت به تعهدات ثبت شده در قرارداد که به کارفرما تحویل می گردد و درصورت عدم انجام تعهدات که منجر به ماده 46 می شود و یا بروز بدهکاری در زمان تسویه حساب، قابل ضبط می باشد.

 

مبلغ این ضمانت نامه معمولا برابر 5% مبلغ پیمان بوده و البته میزان دقیق این درصد را بسته به حجم معاملات مالی می توان از جدول درج شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی بدست آورد.

 

یکی از نکات مهمی که هم کارفرمایان و هم پیمانکاران باید بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی به خاطر بسپارند، این است که:

"مهلت‌های مناقصه‌گر برای ارائه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود."

 

ضمانت نامه پیش پرداخت:

تضمینی که پیمانکار در قبال دریافت پیش پرداخت به کارفرما می دهد تا در صورت عدم عودت و یا استهلاک این مبلغ، کارفرما بتواند آن مبلغ را با ضبط ضمانت نامه به حساب خود برگرداند.

میزان پیش‌پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش‌بینی و قید شود.

 

به خاطر بسپاریم:

"تضمین پیش‌پرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد می‌شود."

 

ضمانت نامه حسن انجام کار:

بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واریز می شود تا درصورت عدم رفع عیب های احتمالی در پروژه و یا عدم تکمیل عملیت اجرایی، این ضمانت نامه ضبط شود.

 

تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌ به پیمانکار بازگردانده می‌شود.

 

در صورت تمرّد از ترک و يا تحويل کارگاه در صورت اعلام ختم يا فسخ قرارداد، چه عواقبي براي پيمانکار وجود دارد؟

موضوع: عدم ترک و تحویل زمین کارگاه 

 

8 تیر 1400

 

امروز با یک موضوع حقوقی به نام تمرّد پیمانکار از ترک زمین پروژه و عدم تحویل پروژه در زمان بروز ختم یا فسخ پیمان آشنا می شویم که عدم توجه به آن دردسرهای بزرگی برای پیمانکار خواهد داشت.

 

داستان

 

آقای حسنی، مدیر پروژه کارفرما، کارد می زدی خونش در نمیومد. در حالیکه دستش رو محکم روی میز کنفرانس می کوبید، علی نژآد، رئیس کارگاه پیمانکار، رو خطاب قرار داد و گفت:

"آقای عزیز نزدیک سه ماه هست فسخ پیمان به پیمانکار اعلام شده، فصل مشترک تعیین شده و صورت وضعیت قطعی هم با مشاور بسته شده ولی هنوز شما اقدامی به ترک و تحویل پروژه نکرده اید!"

 

یک لحظه هیاهوی عجیبی در سالن پیچید و آقای حسینی مسئول حقوقی بدنه کارفرما ،آروم دستش را روی دست حسنی گذاشت و با نگاهش او رو دعوت به آرامش کرد.

 

علی نژاد که سعی می کرد آرامش خودش رو حفظ کنه، با نگاهی جمع حاضر رو برانداز کرد. از یک طرف کاظمی، سرپرست نظارت، با نیشخند ملیحی در حال ور رفتن با برگ های روی میز بود و از طرف دیگر آقای حسینی مثل یک فیلسوف عمیقاً به صورت علی نژاد زل زده بود و منتظر واکنش او بود.

 

علی نژاد لیوان آب جلویش رو لاجرعه سر کشید و شروع به صحبت کرد:

"آقای مهندس با تمام احترامی که برای شما قائل هستم، ولی هنوز تکلیف ادعاهای قراردادی ما مشخص نشده و همین آقای کاظمی به هر بهانه ای از بستن این موضوع طفره میره."

 

آقای کاظمی انگار که احضار شده باشه ناخواسته از روی صندلی بلند میشه و میگه:

"آقا این موضوعات چه ربطی به تحویل و ترک زمین داره؟! این موضوعات رو میشه بر اساس ماده 53 قرارداد به هیأت داوری برد. ولی دلیل نمیشه این رو آتو کنید و از تعهدات تصریح شدتون سرباز بزنید!"

 

آقای حسنی بر خلاف همیشه که قلبش از صحبت های کاظمی به درد میومد و اون رو خروس بی محل می دونست، این بار از صحبت های بجای کاظمی کمی آروم گرفت و نگاهش به سمت حسینی بر گشت تا او هم در رابطه با این موضوع اظهار نظر کنه.

 

حسینی مردی خوش پوش، اتو کشیده و کمی هم عصا قورت داده است که معمولاً کم صحبت می کنه ولی به موقع و به جا. همیشه در برابر این انتقاد که چرا رفتارش خیلی آروم هست میگه:

"آقا، وکلا بی حساب حرف نمی زنن ولی حساب هر کلمه شون رو دارند."

 

حسینی در حالیکه داشت با خودکارش بازی می کرد، مثل همیشه با طمأنینه رو به آقای علی نژاد میگه:

"من نه مثل دوستان حرص می خورم و نه واکنش نشون می دهم. فقط فردا یک اظهاریه خدمتتون ارسال می کنم برای ترک زمین پروژه که مثلاً به امانت دست شماست."

 

وقتی احساس کرد گوشهای علی نژاد تیز شده و آماده شنیدن بقیه ماجراست، ادامه داد:

" بعد از 10 روز هم شکایت تصرف عدوانی رو به دادگاه تحویل می دهم. البته من از اول علاقمند نبودم شما و کارفرماتون توی زحمت بیفتید ولی شما کمی…."

 

علی نژاد دمغ و با چشمان از حدقه درومده به آقای وکیل نگاه کرد و افسوس خورد چرا به حرف مدیر عامل شرکتش گوش نکرده بود که این جلسه رو حتما با حضور وکیل مجموعه، تشکیل بده.

 

مجله هفتگی 5 تا 9 تیر 1400

موضوع: عدم ترک و تحویل زمین کارگاه 

 

9 تیر 1400

 

دیروز بیست و هشتمین پست ویدیویی ما با موضوع عواقب تمرّد از ترک کارگاه و تحویل پروژه با شما به اشتراک گذاشته شد. این پست را حتما ببینید. امروز سعی می کنیم مروری خلاصه بر موارد پُر اهمیت این پست داشته باشیم و به سوالات احتمالی شما پاسخ دهیم.

 

یادمان باشد اگر مالی به امانت در اختیار ما قرار گرفته باشد و در اثر حادثه ای خارج از قصور ما اتفاقی برای آن مال بیفتد، ما هیچ گونه ضمانت و مسئولیتی در قبال هزینه این خسارت نخواهیم داشت.

 

ولی اگر صاحب مال، آن را از ما مطالبه کند و ما از پس دادن مال امانت سر پیچی کنیم، هر اتفاقی برای آن بیفتد، حتی خارج از تقصیر ما، تمام هزینه ها برعهده ما خواهد بود.

 

بر اساس ماده 616 قانون مدنی:

"امین ضامن تلف و یا هرگونه نقص و عیبی در مال ودیعه خواهد بود، اگر در صورت مطالبه مالک، رد مال ودیعه را انجام ندهد."

موضوع دستور تحویل پروژه و ترک کارگاه نیز مصداق این ماده قانونی است.

 

سؤال: چه راهکاری برای کارفرما در صورت تمرّد پیمانکار از ترک زمین در هنگام فسخ پیمان وجود دارد؟

جواب: ارسال اظهارنامه جهت تخلیه

 

بر اساس ماده 171 قانون مدنی:

"اگر امین پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود."

 

بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی:

"در پروژه های دولتی این عملکرد، تصرف اراضی دولتی محصوب شده و متصرف به یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود."

 

بر اساس ماده 310 قانون مدنی:

"علاوه بر الزام امین بر اجرت المثل، او شامل احکام مندرج در این ماده به عنوان غاصب می شود."

 

سؤال: حال اگر حق و حقوقی برای پیمانکار توسط کارفرما تعیین تکلیف نشده باشد، اولین گزینه برای پیمانکار چه خواهد بود؟

جواب: استفاده از تأمین دلیل

 

مهمترین و اولین گام، درخواست تأمین دلیل می باشد تا درصورت نیاز به ثبت شکایت، مواردی که ممکن است در زمان بهره برداری، دچار تغییر یا خسارت گردد، توسط یک کارشناس رسمی ثبت گردد.

 

در گام دوم به پیمانکاران توصیه می شود، در حالت اختلاف بر سر صورت وضعیت قطعی و عدم مشخص شدن صورتجلسه تحویل و یا فصل مشترک و یا قیمت جدید، بعد از تأمین دلیل، موارد با استفاده از ماده 53 بصورت مکتوب درخواست تعیین وضعیت شود و به هیچ عنوان سندی با مضمون اقرارنامه، امضاء نگردد.

بسیار دیده شده است  که کارفرمایان به بهانه پرداخت صورت وضعیت قطعی ،اقدام به ثبت اقرارنامه جهت اخذ اقرار مبنی بر عدم وجود ادعا از پیمانکاران می نمایند.

 

سومین گام پیمانکار در این زمان ثبت اظهارنامه مبنی بر ادعاهای مطرح شده می باشد.

 

و در گام چهارم، ارجاع موضوع به دادگاه بایستی در دستور کار پیمانکاران قرار گیرد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=5914
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 5 تا 9 تیر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.