0
0

مجله هفتگی 6 تا 10 آذر 1400

184 بازدید

مجله هفتگی 6 تا 10 آذر 1400

پکیج 5490: اسناد و مدارک تشکیل دهنده قرارداد EPC صنعتی/عوامل و ارکان اجرایی قرارداد EPC/آزمون نشریه 4311

اسناد و مدارک تشکیل دهنده قرارداد صنعتی EPC صنعتی

موضوع: اسناد و مدارک تشکیل دهنده قرارداد EPC صنعتی

 

6 آذر 1400

 

با ما باشید تا با زبانی ساده و گام به گام موضوع قرارداد همسان 5490 را با شما مرور کنیم.

در انتهای این مجموعه پست ها، که یک مجموعه آموزشی کامل است، با زیر و بم این نوع قراردادها آشنا می شویم.

در این پست ویدئویی به سوالات زیر پاسخ می دهیم.

نکاتی در این جواب ها نهفته است که می تواند در بسیاری دعاوی حقوقی و ساختارهای فنی ما را یاری نماید.

 

1- در قراردادهای EPC، آیا می توان قاطعانه گفت کلیه عملیات طراحی، تدارکات و اجرا بر عهده پیمانکار می باشد و او نمی تواند هیچ ادعای مالی مازادی داشته باشد؟ خیر

2- آیا اسناد و مدارک پیمان در قرارداد EPC منطبق بر نشریه 5490 می تواند ناقض مفاد موافقتنامه باشد؟ خیر

3- آیا در قرارداد EPC منطبق بر نشریه 5490 شرایط خصوصی بر شرایط عمومی دارای اولویت است؟ خیر

4- آیا در قرارداد EPC منطبق بر نشریه 5490 شرایط خصوصی پیمان می تواند ناقض بندهایی از شرایط عمومی پیمان باشد؟ خیر

5- آیا در قرارداد EPC منطبق بر نشریه 5490 راه حلی برای برطرف سازی تعارضات بین شروط پیمان مطرح شده است؟ بلی 

6- آیا هر مدرک و مستندی که در حین انجام تعهدات بین طرفین موافقت شود، می تواند مورد استناد در محل اختلافات در قرارداد مبتنی بر نشریه 5490 قرار گیرد؟ خیر

7- آیا در قرارداد EPC منطبق بر نشریه 5490 کارفرما می تواند پیمانکار را ملزم به تهیه نقشه ها و مدارک با زبانی غیر از فارسی در قراردادهای نماید؟ بلی

8- در صورت ثبت قرارداد به دو زبان و مغایرت بین این نسخه ها، اولویت بندی در محل اختلافات چگونه خواهد بود؟

موضوع: اسناد و مدارک تشکیل دهنده قرارداد EPC صنعتی

 

7 آذر 1400

 

بر اساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، هدف اسناد پیمان، شرح کار تکمیل شده موضوع پیمان است که طبق اسناد قرارداد باید عملیات طراحی، تدارکات و اجرا صورت گیرد تا موضوع پیمان آماده تحویل شود.

 

توجه به این بند بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که با توجه به متن این بند باید گفت طراحی، تأمین مصالح و عملیات اجرایی برعهده پیمانکار است چون با توجه به عرف مهندسی و ذات قراردادهای EPC، کلیه مراحل E و P و C بر عهده پیمانکار است مگر آنکه در قرارداد قسمتی از تأمین و یا اجرا و یا طراحی را کارفرما به عهده گرفته باشد.

 

هیچ گاه، هیچ کدام از اسناد و مدارک پیمان نمی تواند ناقض مفاد گفته شده در موافقتنامه باشد.

اصولاً موافقتنامه در هر پیمانی، بدنه اصلی قرارداد را تشکیل می دهد و سایر مدارک به منظور تکمیل و تشریح مواد مندرج در این سند، تنظیم و نگارش می شود.

 

بر اساس ماده 5 شرایط عمومی پیمان، به صراحت ذکر شده که موافقتنامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد پیمان، اولویت دارند.

 

بر اساس بند 4 ماده 1 و در ادامه تعریف شرایط خصوصی پیمان به صراحت ذکر شده که مواد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

 

در ساختار قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490 اصطلاحی به نام "استنتاج منطقی" در حل و فصل اختلافات قراردادی ذکر شده است.

 

مبتنی بر ماده 5 شرایط عمومی پیمان، هرگاه بین مفاد و مضمون اسناد پیمان، تناقض، اختلاف و یا اشتباهی بروز کند، با استنتاج منطقی از مفاد اسناد مرتبط با موضوع، تناقض، اختلاف و اشتباه برطرف خواهد شد.

 

اسنادی شامل صورتجلسه، دستور کار یا تغییر کار، ابلاغیه و یا نقشه ها و مشخصات فنی نیز جزء لاینفک قرارداد می باشند.

 

ولیکن سه شرط در ماده 2 موافقتنامه برای سلامت و صحت این اسناد ذکر شده است:

I. بر اساس مفاد پیمان باشد: یعنی اگر صورتجلسه و یا ابلاغیه و یا دستورالعملی صادر شود ولی با موضوع و مفاد پیمان مغایرت داشته باشد، حتی در صورت پذیرش طرفین، باطل می باشد.

II. در مدت اجرای کار تنظیم شود: یعنی سند و مدرکی که خارج از دامنه زمانی بین طرفین توافق گردد، از مدار پذیرش خارج می شود.

III. تأیید طرفین پیمان: مدارکی مورد استناد در محل اختلافات خواهد بود که مورد تأیید دو طرف پیمان و یا نمایندگانشان قرار گرفته باشند.

 

مبتنی بر ماده 10 شرایط عمومی پیمان، در متن قرارداد، زبان فارسی ملاک عمل است حتی اگر مدارک پیمان به دو زبان تهیه شود مدارک با زبان فارسی دارای اولویت می باشند. 

ولیکن زبان نقشه ها و اسناد فنی که در زمان پروژه به وسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله می شود بایستی در شرایط خصوصی مشخص گردد بنابراین الزامی به فارسی بودن این مدارک نیست و می تواند به هر زبانی باشد.

موضوع: آزمون نشریه 4311

آدرس آزمون: صفحه اصلی سایت افرامیس — منوی آموزش و پژوهش — آزمون های آنلاین افرامیس

 

8 آذر 1400

 

مجموعه افرامیس طی 63 پست ویدئویی کوشید کلیه ریسک ها و ادعاهای متصوره در قراردادهای PC مبتنی بر نشریه 4311 را با شما مرور کند.

 

در این آزمون 60 سوال با تفکیک زیر طراحی شده است:

1- اسناد و مدارک پیمان 10 سوال

2- ارکان و عملیات اجرایی 9 سوال

3- ادعای مالی قراردادی 12 سوال

4- ادعای زمانی قراردادی 10 سوال

5- کارگاه و تجهیز و مصالح و بالاسری 8 سوال

6- ختم و فسخ و تعلیق و اختلافات 11 سوال

 

سوالات در سه سطح طراحی شده است:

1- آسان 20 سوال

2- متوسط 30 سوال

3- سخت 10 سوال

 

بعد از آزمون یک کارنامه با تفکیک 6 گانه به ایمیل شما ارسال می شود تا بدانید در کدام بخش ها دارای ضعف و در کدام بخش ها دارای قدرت هستید و البته پاسخ نامه به همراه تشریح سوالات و بندهای مرتبط با نشریه 4311 برای شما ارسال می شود. این پاسخ نامه خود یک آموزش کامل برای شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

عوامل و ارکان اجرایی قرارداد EPC

موضوع: پکیج5490 – عوامل و ارکان اجرایی قرارداد EP

 

9 آذر 1400

 

فرق جانشین قانونی و نماینده در قراردادهای احداث چیست؟

در قراردادهای EPC صنعتی، نقش مرجع فنی در حل اختلافات دو طرف پیمان چگونه می باشد؟

بازرسین فنی در پروژه های EPC زیرمجموعه کارفرما به فعالیت می پردازند یا مهندس مشاور؟

آیا لزوماً مهندس طراح در قرارداد EPC بایستی شخص حقوقی باشد؟

آیا پیمانکار می تواند فاز طراحی را در قراردادهای EPC به خارج سازمان خود واگذار کند؟

 

به این سوالات در این ویدئو پاسخ داده شده است.

موضوع: پکیج5490 – عوامل و ارکان اجرایی قرارداد EP

 

10 آذر 1400

 

حتما دیده اید که این جمله در قراردادها نوشته می شود که نماینده و جانشین کارفرما در حکم کارفرما می باشد.

 

بیایید با هم فرق این دو کلمه را بررسی کنیم.

نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که از سمت یکی از طرفین قرارداد جهت انجام وظایفی به طرف دیگر معرفی می شود. در این حالت بایستی اختیارات نماینده نیز به طرف مقابل اعلام گردد. بنابراین هر دستوری که در محدوده اختیارات نماینده از طرف او صادر شود، در حکم دستور صادر شده از جانب کارفرما می باشد.

جانشین قانونی: شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد که کلیه اختیارات و وظایف از سمت یکی از طرفین قرارداد به او منتقل می شود. در این حالت این جانشین موظف است کلیه تعهدات شخص اول را در مقابل طرف قرارداد بپذیرد. به خاطر داشته باشیم که در این وضعیت دیگر طرف اول وجود نخواهد داشت و بنابراین تمامی اختیارات و وظایف از او سلب شده است.

 

یک مسئولیت جذاب در قراردادهای EPC تعریف می شود به نام مرجع فنی.

مرجع فنی: شخص حقیقی یا حقوقی و معتبر در زمینه تخصصی است که کارفرما یا مشاور کارفرما یا پیمانکار در شرایط اختلاف از نظر فنی از وی استفسار می کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است.

 

بواسطه ذات قرارداد های EPC که طراحی هم بخشی از تعهدات پیمانکار شناخته می شود، مسئولیتی به نام مهندس طراح در این قراردادها عنوان می شود.

مهندس طراح: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف پیمانکار مسئول خدمات طراحی مهندسی موضوع پیمان است.

البته مهندس طراح می تواند زیر مجموعه پیمانکار یا یک شخص ثالث باشد؛ یعنی به صورت دستمزدی کار کند و کارمند پیمانکار باشد و یا کارمزدی کار کند و بصورت پروژه ای و طی یک قرارداد به پیمانکار خدمات بدهد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=7780
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 6 تا 10 آذر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.