0
0

مجله هفتگی 6 تا 8 دی 1400

141 بازدید

مجله هفتگی 6 تا 8 دی 1400

استفساریه ها/ضمانت نامه ها در قراردادهای EPC

موضوع: استفساریه ها

 

6 دی 1400

 

در تعریف استفساریه باید گفت، پرسشی است که از یک مرجع قابل قبول طرفین صورت می گیرد و برای رفع ابهام و طلب تفسیر از مواد قراردادی استفاده می شود که طرفین قرارداد دارای تعابیر متفاوت از آن هستند.

یادمان باشد امکان استفساریه تنها در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی وجود دارد و مبتنی بر ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی مرجعی است که طرفین موافقت می کنند نظر این شورا را ملاک تفسیر در ابهامات قراردادی، قرار دهند.

 

امروز سوال دوم در رابطه با استفساریه ها را مطرح می کنیم، البته با یک مقدمه.

می دانیم که در پروژه های سال های اخیر، کارفرمایان دولتی اقدام به پرداخت صورت وضعیت از محل اوراق خزانه اسلامی می کنند.

این اوراق به شرط پرداخت و تسویه بدهی مسجل شده قابل استفاده می باشند.

 

بر اساس ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور، تسجیل یعنی تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.

بنابراین بدهی مسجل در قبال ارائه خدمات و یا کالا و انجام قراردادی صورت می گیرد که بواسطه آن دولت نسبت به افراد بدهکار می باشد.

 

حال آیا آیتمی به عنوان پیش پرداخت که در قبال آن هیچ کالا و یا خدماتی تحویل نشده را می توان جزو بدهی مسجل قلمداد کرد؟

 

سوال شماره2: آیا می توان پیش پرداخت متعهد شده در قراردادهای عمرانی را از محل اوراق خزانه اسلامی پرداخت کرد؟

مجله هفتگی 6 تا 8 دی 1400

موضوع: ضمانت نامه ها در قراردادهای EPC

 

7 دی 1400

 

بطور کلی سه نوع ضمانت نامه اصلی در هر قرارداد وجود دارد که تهیه آن در تعهد پیمانکار است.

 

1. ضمانت نامه پیش پرداخت: که در ازای دریافت پیش پرداخت، پیمانکار اهرمی را در اختیار کارفرما قرار می دهد که مبلغ دریافتی را در طول زمان به کارفرما عودت دهد. اصولا پیش پرداخت به معنای کمک مالی کارفرما جهت راه اندازی پروژه است که در وجه پیمانکار پرداخت می گردد.

2. ضمانت نامه انجام تعهدات: تضمینی که به واسطه آن پیمانکار ملزم به انجام کلیه تعهدات نوشته شده در قرارداد خواهد بود.

3. ضمانت نامه حسن انجام کار: تضمینی که به واسطه آن پیمانکار قبول می کند تا درصورت وجود عیب در کارهای انجام شده اقدام به برطرف سازی معایب نماید.

 

بنابراین به کلامی ساده، ضمانت نامه، انجام تعهدات برای کارهای آتی مندرج در قرارداد است ولی ضمانت نامه حسن انجام کار برای تعهد به کیفیت کارهای گذشته و انجام شده می باشد.

موضوع: ضمانت نامه ها در قراردادهای EPC

8 دی 1400

سوال شماره 1: آیا الزامی برای انجام مکاتبه به جهت دریافت پیش پرداخت از طرف پیمانکار در قراردادهای EPC وجود دارد؟

جواب: پیمانکار برای دریافت پیش پرداخت، باید نامه درخواست به کارفرما بزند. ضمیمه این نامه بایستی ضمانت نامه ای به همان مبلغ و دریافت شده از مؤسسات بانکی و یا بیمه ای مورد تأیید کارفرما باشد. به خاطر داشته باشیم عدم ثبت چنین مطالبه ای بصورت مکتوب، راه های ادعایی پیمانکار را می بندد.

 

سوال شماره 2: آیا الزامی به پرداخت پیش پرداخت در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی وجود دارد؟

جواب: بلی

 

سوال شماره 3: آیا الزامی به پرداخت پیش پرداخت در قراردادهای غیر عمرانی وجود دارد؟

جواب: در قراردادهای عمرانی تعهد پیش پرداخت در وجه پیمانکار برای کارفرما الزام آور است ولی در سایر قراردادها، بستگی به موارد مندرج در شرایط خصوصی خواهد داشت.

 

سوال شماره 4: آیا پیمانکار می تواند برای دریافت پیش پرداخت، هرگونه ضمانت نامه ای از جمله چک و یا سفته را به کارفرما تسلیم نماید؟

جواب: توجه داشته باشیم که ضمانت نامه مورد قبول بایستی منطبق بر آیین نامه تضمین معاملات دولتی باشد و در قراردادهای عمرانی، هرگونه توافق غیر از این آیین نامه باطل خواهد بود. ولیکن در سایر قراردادها، ملاک عمل مواد درج شده در پیوست شماره 7 و شرایط خصوصی است.

 

سوال شماره 5: آیا برای ضبط ضمانت نامه پیش پرداخت، نیاز به انجام مراحل قانونی و قضایی از طرف کارفرما می باشد؟

جواب: بانک یا مؤسسه بیمه که نقش ضامن را ایفا می کند، بایستی بدون هیچ گونه سؤال و در هر زمان بنا به دستور کارفرما بدون نیاز به هر گونه گذراندن ساختار اداری و یا قضایی، آن وجه ذکر شده در ضمانت نامه را به حساب کارفرما واریز کند.

می دانیم که کارفرما برای استهلاک پیش پرداخت داده شده به پیمانکار از هر صورت وضعیت مبلغی را منطبق بر آیین نامه تضمین معاملات دولتی کسر می کند. مجموع مبالغ کسر شده را پیش پرداخت مستهلک شده می نامیم و مبلغ باقی مانده این ضمانت نامه که هنوز از صورت وضعیت ها کسر نشده است را با عنوان پیش پرداخت مستهلک نشده قلمداد می گردد.

 

سوال شماره 6: آیا پیمانکار می تواند به میزان صورت وضعیت تحویل شده و به تناسب آن پیش پرداخت مستهلک شده، درخواست آزادسازی قسمتی از ضمانت نامه پیش پرداخت خود را داشته باشد؟

جواب: پیمانکار می تواند به میزان پیش پرداخت های مستهلک شده، درخواست آزادی تضمین متناسب پیش پرداخت را به کارفرما ارائه دهد و در نهایت، کارفرما موظف به آزادسازی کل ضمانت نامه پیش پرداخت خواهد بود، اگر مبالغ پیش پرداخت با کسر از صورت وضعیت های پیمانکار مستهلک شود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=8769
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 6 تا 8 دی 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.