0
0

مجله هفتگی 7 تا 11 اسفند 1400

123 بازدید

مجله هفتگی 7 تا 11 اسفند 1400

تأییدات پیمانکاری در قراردادEPC/استفساریه ها

موضوع: تأییدات پیمانکاری در قراردادEPC

7 اسفند 1400

امروز بیست وششمین پست از مجموعه آموزشی قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490 را با شما به اشتراک می گذاریم.

این ویدئوی آموزشی بسیار چالشی خواهد بود زیرا به یک پیمانکار می گوید با امضای قرارداد چه مواردی را تأیید می کند و حق ادعا در این موضوعات از او سلب می شود. مهمترین فصلی که هر پیمانکار باید به دقت آن را بررسی کرده و آگاهانه پای این صفحات شرایط عمومی پیمان را امضاء کند.

با هم مروری می کنیم بر سوالاتی که در این پست ویدئویی به آنها پاسخ خواهیم داد:

پرسش شماره 1: اهمیت توجه به فصلی با عنوان تأییدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان در چیست؟

پرسش شماره 2: آیا پیمانکار می تواند به بهانه جهالت و یا عدم آگاهی به قسمتی از مدارک و اسناد پیمان، ادعایی مازاد بر مبلغ پروژه داشته باشد؟

پرسش شماره 3: آیا پیمانکار می تواند بواسطه شرایط جوی رخ داده در زمان پیمان، ادعای زمانی و مالی داشته باشد؟

پرسش شماره 4: آیا پیمانکار بواسطه صعوبت دسترسی به کارگاه و ایجاد راه های دسترسی برای حمل مصالح و تجهیزات و انتقال نیروی انسانی می تواند ادعای مالی مازاد بر مبلغ قرارداد داشته باشد؟

پرسش شماره 5: آیا پیمانکار می تواند به دلیل عدم تأمین نیروی انسانی در محل پروژه و نیاز به استفاده از نیروهای تخصصی، درخواست هزینه مازاد داشته باشد؟

پرسش شماره 6: آیا پیمانکار می تواند برای تأمین ماشین آلات مورد نیاز پروژه از فاصله های دورتر به بهانه عدم امکان استفاده از تجهیزات موجود در منطقه، ادعایی مازاد داشته باشد؟

پرسش شماره 7: آیا پیمانکار می تواند بابت هزینه فاصله تأمین مصالح و تجهیزات به دلیل کیفیت پایین مصالح موجود در منطقه ادعایی مازاد بر مبلغ پیمان داشته باشد؟

موضوع: تاییدات پیمانکاری در قراردادEPC

8 اسفند 1400

در مجموعه استوری های امروز مروری می کنیم بر این ویدئو.

اصولا در شرایط عمومی پیمان هر قراردادی، سرفصل بسیار مهمی به نام تأییدات پیمانکار وجود دارد.

این سرفصل منجر به دو برداشت مهم در هنگام بروز ادعا توسط پیمانکار می گردد:

1. پیمانکار نمی تواند بهانه ای برای افزایش قیمت و افزایش مدت و کاهش کیفیت داشته باشد

2-امکان استفاده پیمانکار از اختیار فسخ قراردادی به دلیل ضرر فاحش از او سلب می شود.

مصادیقی از این تأییدات را بر می شماریم:

پیمانکار تأیید می کند که تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده 2 موافقت نامه به دقت مطالعه کرده وازمفاد آن کاملا آگاه است یعنی بهانه ای برای جهل و ناآگاهی نخواهد داشت.

اگر شرایط جوی منجر به صعوبت و کاهش راندمان عملیات اجرایی گردد، در این موضع پیمانکار معترف است که این صعوبت را با بررسی شرایط جوی منطقه در پیشنهاد خود لحاظ کرده است.

پیمانکار هیچ ادعایی بابت صعوبت دسترسی به پروژه و حمل و نقل مصالح و تجهیزات و انتقال نیروی انسانی نخواهد داشت.

پیمانکار متعهد است بدون ادعای هزینه اضافی کلیه نیروهای انسانی متخصص و غیر متخصص مورد نیاز را تأمین نماید.

پیمانکار با شرایط موجود در منطقه آشنایی کامل دارد و در قیمت خود هزینه اجاره و خرید دستگاه های مورد نیاز چه موجود در منطقه چه تامین شده از مناطق دوردست را در نظر گرفته است.

پیمانکار با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز بدون ادعایی مازاد اقدام به تهیه مصالح و تجهیزات لازم می نماید.

مجله هفتگی 7 تا 11 اسفند 1400

موضوع: استفساریه ها

9 اسفند 1400

آیا کارفرما می تواند صورت جلسه تنظیم شده در پروژه که به وسیله او ابلاغ شده است را باطل کند؟

ابتدا با یک جمله روایت شده از نشریه 4311 شروع می کنیم. ماده 2 موافقتنامه مدارک پیمان را اعلام می کند.

"اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به‌صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورت‌جلسه باشد."

پس سندی مانند صورتجلسه به شرط آنکه درچارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شده و توسط کارفرما ابلاغ گردد، جزو از اسناد و مدارک پیمان محسوب می شود.

حالا یک بار دیگر سوال را می پرسیم، آیا اسناد پیمان، قابلیت ابطال دارد؟

در فهرست بهای منضم به پیمان، به اشتباه در قسمت قیمت واحد یک صفر ناقابل اشتباه گذاشته شده و در هنگام انعقاد طرفین یا به سهو و یا عمد این موضوع را از قلم انداخته و قرارداد را امضاء کرده اند. آیا کارفرما می تواند این سند را اصلاح و دوباره ابلاغ نماید؟

بگذارید سوال را از یک جنبه دیگر هم بپرسیم.

احجام یک صوتجلسه تنظیمی و ابلاغی مورد ابهام کارفرما قرار گرفته ،آیا او می تواند این سند را ابطال کند؟

در ساختارهای قراردادی و پروژه ای این امکان سلب می شود مگر آنکه یکی از طرفین پیمان با مراجعه به بند حل اختلاف و داوری و یا دادگاه، دلایل و مستندات خود را اعلام نموده و درخواست ابطال بخش و یا تمامی یک سند را داشته باشد.

حال با یک مثال دیگر و از پنجره ای دیگر موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم.

در فهرست بهای منضم به پیمان، حجم بتن ریزی فونداسیون 200 مترمکعب اعلام شده است. با این تفاسیر، اگر بین کارفرما و پیمانکار به اشتباه 2000 مترمکعب صورتجلسه شود، آیا امکان ابطال آن نیست؟

گفتیم سند باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان باشد، نقشه ها و فهرست بهای منضم به پیمان نشان از میزان 200 متر مکعب دارد و این صورتجلسه تنظیمی از این چارچوب خارج می باشد و هیچ مدرکی دال بر دستور کار همراه با نقشه جدیدی نیست.

پس این سند به دلیل تجاوز از چارچوب اسناد پیمان نافذ نبوده و قابل ادعا توسط پیمانکار نخواهد بود.

موضوع: تأییدات پیمانکاری در قراردادEPC

10 اسفند 1400

ابتدای این هفته یک پست ویدئویی با موضوع تأییدات پیمانکار را با شما به اشتراک گذاشتیم.

امروز پست دیگری را به اشتراک می گذاریم که به ادامه این مبحث مهم در قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490 می پردازد.

و اما در این پست آموزشی به چه سوال هایی پاسخ می دهیم:

پرسش شماره 1: در صورت وقوع چه شرایطی، تغییرات قوانین و مقرّرات می تواند مورد ادعای زمانی و مالی پیمانکار قرار گیرد؟

پرسش شماره 2: در چه صورتی پیمانکار می تواند صعوبت حضور پیمانکاران دیگر در محل پروژه را مورد ادعا قرار دهد؟

پرسش شماره 3: آیا دریافت نقشه ها و گزارش های گمانه زنی در زمان ارائه پیشنهاد قیمت، می تواند دلیلی بر عدم ادعای پیمانکار در وقوع هزینه های مازاد در برخورد با شرایط زیر زمینی در طول اجرای پروژه باشد؟

پرسش شماره 4: در صورت وجود تناقضات در مدارک پیمان، مسئولیت پاسخ گویی با کدام از طرفین پیمان خواهد بود؟

پرسش شماره 5: در صورت وجود تناقضات در مدارک پیمان، آیا پاسخ کارفرما فصل الخطاب بوده و امکان اعتراض از پیمانکار سلب خواهد شد؟

پرسش شماره 6: در صورت اثبات اینکه پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد، قانون منع مداخله دولتی را رعایت نکرده، چه عواقبی بر قرارداد حاکم است؟

پرسش شماره 7: در صورت استخدام یکی از ارکان پیمانکار در بدنه دولتی در زمان اجرای قرارداد، چه عواقبی بر پیمان حاکم خواهد بود؟

پرسش شماره 8: در صورت استخدام یکی از مستخدمین دولتی به عنوان ارکان شرکت پیمانکاری، چه عواقبی بر قرارداد حاکم است؟

پرسش شماره 9: آیا بازرسی و مشاهده کارها و یا أخذ تأییدیه از نمایندگان کارفرما می تواند دلیلی بر کاهش کیفیت عملیات تحویل شده قلمداد گردد؟

پرسش شماره10: آیا استفاده و بهره برداری کارفرما از قسمتهایی از پروژه می تواند دلیل و بهانه ای برای کاهش کیفی عملیات اجرایی در قسمت های دیگر باشد؟

پرسش شماره 11: آیا پیمانکار می تواند به بهانه عدم دریافت بخشی از مطالبات و صورت وضعیت خود، کیفیت عملیات اجرایی را کاهش دهد؟

موضوع: تأییدات پیمانکاری در قراردادEPC

11 اسفند 1400

در استوری های امروز مروری کنیم بر  ویدئوی دیروز:

پیمانکار با امضای قرارداد، اعلام می دارد که به تمامی قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه ای، گمرکی و عوارض تخصیص یافته در تعهد او، آگاه می باشد. ولیکن اگر قوانین و مقرراتی بعد از زمان عقد قرارداد ابلاغ گردد و باعث افزایش هزینه های مستقیم و یا غیر مستقیم پیمانکار گردد، او می تواند مازاد هزینه های متحمله را از کارفرما ادعا کند.

پیمانکار تأیید می کند که به خاطر صعوبت کار کردن در فضای پروژه بواسطه همزمانی با سایر پیمانکاران و یا هر دلیل دیگری نمی تواند ادعا و مطالبه ای داشته باشد.

پیمانکار با امضای قرارداد تأیید می کند که تمام نقشه ها و گزارش های گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایشهای مربوط به شناخت شرایط زیر زمینی محل اجرا کار و یا محوطه های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده، به دقت مطالعه کرده و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار کاملا آگاه باشد.

پیمانکار تأیید می نماید اسناد و مدارک پیمان به طور کلی برای درک تمام جنبه های پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع پیمان کافی است.

با تأیید این بند در واقع پیمانکار نمی تواند ادعا و مطالبه ای بابت قیمت، هزینه و کیفیت به واسطه کمبود و یا تناقضات و یا ابهامات اسناد داشته باشد و او معترف است کلیه اسناد کافی برای ارائه قیمت هستند.

پیمانکار تأیید می کند که بحث کنترل کیفیت مطرح، بدون قید و شرط خواهد بود. یعنی وقوع هر کدام از بهانه های زیر نمی تواند باعث ادعای پیمانکار شود:

I. بازرسی یا مشاهده کارها به وسیله کارفرما
II. پرداخت صورت وضعیت های موقت یا قطعی
III. صدور گواهی تحویل موقت
IV. بهره برداری از تمام و یا بخشی از کار به وسیله کارفرما
V. هرنوع تأیید کارها به وسیله کارفرما و یا عدم تأیید به موقع وی
VI. هرنوع بررسی و یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار از سوی کارفرما
VII. هرنوع بازرسی، آزمایش و یا تأیید به وسیله مؤسسات ثالث
VIII. هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده از سوی کارفرما

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=10298
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 7 تا 11 اسفند 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.