0
0

مجله هفتگی 9 تا 13 بهمن 1400

151 بازدید

مجله هفتگی 9 تا 13 بهمن 1400

پیمانکاران دست دوم در قراردادEPC/ارتباط پیمانکاران در قراردادهای EPC

موضوع: پیمانکاران دست دوم در قراردادEPC

 

 10 بهمن 1400

 

نوزدهمین پست ویدئویی از سری آموزش های قراردادEPC را با شما به اشتراک می گذاریم.

 

موضوع: "شرکای کاری پیمانکار در قراردادهای EPC (قسمت سوم – پیمانکاران دست دوم)"

 

مروری می کنیم بر آن سوالاتی که در این ویدئوی آموزشی به آنها خواهیم پرداخت:

پرسش شماره 1: آیا صلاحیت پیمانکار دست دوم در قراردادهای EPC بایستی به تأیید کارفرما برسد؟

پرسش شماره 2: درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکار دست دوم و اعتراض او، آیا کارفرما می تواند از محل مطالبات پیمانکار اصلی اقدام به پرداخت نماید؟

پرسش شماره 3: در صورت تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان پیمانکار دست دوم آیا کارفرما می توان اقدام به پرداخت حقوق پرسنل از محل مطالبات پیمانکار اصلی نماید؟

پرسش شماره 4: آیا پیمانکار در تنظیم پیمان با پیمانکار دست دوم در قراردادهای EPC موظف است نامی از کارفرمای اصلی بیاورد؟

موضوع: پیمانکاران دست دوم در قراردادEPC

 11 بهمن 1400

حال مروری می کنیم بر مطالبی که منطبق بر نشریه 5490 باید در رابطه با این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

منطبق بر بند 12 ماده 1 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار دست دوم، شخص حقیقی یا حقوقی است به منظور انجام بخش هایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی در کارگاه که از طریق عقد قرارداد با پیمانکار به کار گمارده می شود.

بر اساس بند 4 ماده 33، انتخاب پیمانکار دست دوم بایستی به پس از معرفی و تأیید کارفرما صورت بگیرد.

مبتنی بربند 5 ماده 33، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکاراصلی نسبت به پیمانکار دست دوم به غیر ازپرداخت دستمزد کارکنان پیمانکار دست دوم منطبق بر بند 6 ماده 27 نخواهد داشت.

یعنی در صورت تأخیر در پرداخت دستمزد پیمانکار دست دوم نسبت به کارکنانش، کارفرما می تواند به این موضوع ورود کند و حقوق معوقه را برای بار اول پرداخت، و بار دوم اعلام به برکناری پیمانکار اصلی نماید. بنابراین پیمانکار اصلی بایستی این بند را به صراحت در قرارداد خود با پیمانکار دست دوم بگنجاند و برای عدم پرداخت حقوق پرسنلش، اهرم فشار مناسب قرار دهد.

در قرارداد با پیمانکار دست دوم بایستی نام کارفرما به عنوان ذی نفع درج گردد و در تنظیم قرارداد پیمانکار اصلی و پیمانکار دست دوم، بایستی کلیه موازین و مفاد قرارداد اصلی رعایت شود (بند 6 ماده 33).

موضوع: ارتباط پیمانکاران در قراردادهای EPC

 

12 بهمن 1400

 

امروز در رابطه با ارتباط پیمانکار قرارداد EPC با سایر پیمانکاران صحبت می کنیم و در این ویدئو بطور مفصل به تمام جوانب این بحث می پردازیم. اکنون مروری کنیم بر سوالاتی که در این ویدئو به آن پرداخته می شود:

 

پرسش شماره 1: آیا پیمانکار می تواند بواسطه هزینه های متحمله از حضور پیمانکاران دیگر در محل پروژه ادعای زمانی و یا مالی داشته باشد؟

پرسش شماره 2: در صورت عدم اعلام پیمانکار در وجود عیب و تناقض عملیات انجام گرفته توسط پیمانکار قبلی، آیا موضوع توسط پیمانکار در زمان های آتی قابل ادعا می باشد؟

پرسش شماره 3: آیا درصورت اعلام کارفرما، پیمانکار موظف است که عملیات اجرا شده را به پیمانکار دیگری برای انجام عملیات بعدی که در تعهد پیمانکار اصلی نبوده است تحویل دهد و صورتجلسه کند؟

مجله هفتگی 9 تا 13 بهمن 1400

موضوع: ارتباط پیمانکاران در قراردادهای EPC

 

13 بهمن 1400

 

بر اساس بند 6 ماده 28، پیمانکار موظف است هماهنگی لازم با سایر پیمانکاران و گروه های اجرایی کارفرما در رابطه با کار مورد نظر منطبق بر ماده 38، را به عمل آورد.

 

در موضوع عملکرد پیمانکاران اجرایی در محدوده پروژه سه حالت امکان پذیر می باشد:

1. دو پیمانکار بدون اینکه نیاز باشد کاری را به یکدیگر تحویل دهند دارای تداخل عملیاتی هستند. یعنی انجام تعهد یک پیمانکار باعث ایجاد صعوبت برای انجام تعهد پیمانکار دیگر می شود و برای آن پیمانکار دارای بار مالی و زمانی است.

 

برای بررسی این موضوع دو وضعیت متفاوت را در نظر می گیریم:

الف: در زمان عقد قرارداد وجود سایر پیمانکاران به پیمانکار طرف قرارداد اعلام شده باشد، در این حالت دیگر هیچ توجیهی برای پیمانکار باقی نمی گذارد و او نمی تواند مطالبه ای بابت هزینه صعوبت ومطالبه مالی و زمانی از کارفرما داشته باشد.

ب: در زمان عقد قرارداد وجود سایر پیمانکاران به پیمانکار طرف قرارداد اعلام نشده باشد، دراین مورد حتماً باید کارفرما، پیمانکار جدید را به پیمانکار قبلی معرفی کند و هزینه های احتمالی و افزایش مدت پیمان ناشی از تداخل کاری با پیمانکار جدید قابل مطالبه برای پیمانکار دیگر می باشد. و برای این مطالبه بایستی توافق بر سر هزینه و پرداخت مازاد بین طرفین انجام شود.

 

2. پیمانکار بایستی برای انجام تعهدات خود، کاری را از پیمانکار دیگر تحویل بگیرد:

در این حالت این پیمانکار باید کنترل ها و بازرسی های لازم را با هماهنگی مشاور کارفرما انجام دهد و در صورت نیاز اصلاحات مورد نظر خود را از طریق مشاور کارفرما به آن پیمانکار اطلاع دهد.

در صورت وجود عدم انطباق بین نقشه های منضم به پیمان و عملیات تحویل گرفته شده و عدم صورتجلسه و اعلام کتبی به مهندس مشاور و کارفرما، مشکلات پیش رو بر عهده پیمانکار جدید خواهد بود، البته به جز مواردی که شامل عیوب پنهان و کیفی می باشد.

3. پیمانکار بایستی کاری را به پیمانکار دیگر تحویل بدهد:

در این حالت پیمانکار بایستی صورتجلسه ای با حضور کارفرما و پیمانکار دیگر مبنی بر تحویل کار بدون عیب تنظیم نماید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=9609
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 9 تا 13 بهمن 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.