0
0

مجله هفتگی 9 تا 13 مرداد 1400

426 بازدید

مجله هفتگي 9 تا 13 مرداد 1400

انجام عملیات در تعهد پیمانکار توسط کارفرما/

الزاماتی که باید همراه ثبت یک تعهد در قرارداد در نظر گرفت/

اقدام متقابل و جرایم برای تعهدات انجام نشده پیمانکار در قرارداد/

معرفی نمایندگان کارفرما

در صورت عدم انجام چه ردیفهایی از پیمان کارفرما مجاز است تا هزینه آن ردیف را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید؟

موضوع: انجام عملیات در تعهد پیمانکار توسط کارفرما

 

9 مرداد 1400

 

داستان کارگاهي

 

این بار بر خلاف دفعات پیش که جلسات هفتگی با حضور تمامی ارکان پروژه تشکیل می شد، آقای حسنی، مدیر پروژه کارفرما، جلسه را کنسل کرد و آقای کاظمی، سرپرست نظارت را در دفترش احضار کرد تا به بررسی صورت وضعیت های ادعایی پیمانکار بپردازد.

حسنی حين ورق زدن صورت وضعیت ارسالی پیمانکار و اصلاحات مهندس مشاور رو می کنه به کاظمی و میگه:

"می بینم که قسمت کسورات پیمانکار رو هم به صورت وضعیت پیوست کردید!"

 

کاظمی بادی در غبغبش می اندازه و میگه:

"آقای مهندس، یکی از قسمت های مهم اون، اجرای چاه های ارت پروژه بود که با یک تیر دو نشون زدیم… هم اجرای چاه ارت و هم برداشت از خاک حفر شده برای کنترل مضاعف آزمایشات خاک توسط آزمایشگاه. از پیمانکار خواستم سریعاً اقدام به حفر چاه های ارت بکنه تا ابهام حادث شده برای لایه های خاک در ضلع شرقی مشخص بشه و خیالمون از طرح فونداسیون راحت بشه."

 

آقای حسنی پوزخندی به کاظمی ميزنه، حرفش رو قطع میکنه و میگه:

"چقدر هم پیمانکار به حرف شما گوش کرد! آخر مجبور شدین خودتون یک گروه بیارين تا عملیات حفاری رو انجام بده."

 

آقای کاظمی که به نظر میاد یکی از افتخاراتش اینه که عملیات لازم رو با جیب یک فرد دیگه خوب انجام ميده، رشته کلام رو بدست می گیره و ادامه میده:

"نکته مهم همینه! من به پیمانکار نامه زدم. وقتی باز هم موضوع رو به ماه دیگه واگذار کردند، بصورت خودجوش اقدام به اجرای این عملیات، در تعهد پیمانکار، کردم و هزینه عملیات رو به اضافه 15% به حسابشون گذاشتم که الان در صورت وضعیت هم اعمال می کنم."

 

حسنی از روی صندلی خودش بلند میشه و میره سمت پنجره و آهی میکشه و میگه:

"مملکت من هم از همین دسته کارهای خودجوش ضربه می خوره! حالا اهرم فشار دست شماست، ولی اين رو مي دوني که اگر کار به دردسر بخوره، تمام هزینه را منِ کارفرما باید تقبل کنم؟!"

 

کاظمی که با تعجب به حسنی خیر شده بود اومد بلند بشه بره سمتش که حسنی با تحکم میگه:

"بشین آقا تا فقط گاف هایی رو که تو این تیکه دادی برات بشمرم…"

 

"1- شما از پیمانکار کاری رو خواستین که درسته در تعهد اوست ولی هنوز در برنامه زمان بندی به اون نرسیدیم!"

"2- در اسناد مناقصه و شرایط عمومی پیمان اصلاً به شما چنین اجازه ای داده نشده که اگر کاری با تأخیر انجام میشه، اون کار رو شما انجام بدین!"

"3- اگر پیمانکار ادعا بکنه اون کار رو من انجام دادم چه جوری می خواهی ثابت کنی؟!"

"4- پیمانکار ادعا می کنه اون کار با تیم خودش دارای هزینه ای به مراتب کمتر بوده."

کاظمی می خواد حرف حسنی رو قطع کنه که حسنی ادامه میده:

"برادر من! اون ثبت هزینه کارهای معیوب است که با هر رقمی و به اضافه 15% می تونی به حساب پیمانکار بزنی نه کارهای انجام نشده! بنابراین برای جواب دادن تقلا نکن!"

"5- یادت باشه هر جایی نمی تونی این 15% رو ملاک عمل قرار بدی، مگر اینکه در قرارداد و یا شرایط عمومی و خصوصی صريحاً ذکر شده باشه."

موضوع: الزاماتی که باید همراه ثبت یک تعهد در قرارداد در نظر گرفت.

 

10 مرداد 1400

 

ديروز پستی را با شما به اشتراک گذاشتیم که حاوی يکسري مسائل حقوقی و فنی حائز اهمیت می باشد که آگاهی نسبت به آنها کمک شایانی در تنظیم قراردادها خواهد داشت. چه در مقام مدیرپروژه کارفرما یا پیمانکار و چه در مقام واحد حقوق مهندسی و یا واحد پیمان رسیدگی، این ويدئو را ببینید.

 

یادمان باشد که برای نوشتن یک قرارداد جامع، بایستی اقدام به ثبت کلیه تعهدات طرفین برای مدیریت ریسک های پیشرو در حین عملیات طراحی، تدارکات و اجرا نماییم.

 

اما نگارش یک تعهد در قرارداد، زمانی کارا می باشد که با سه شرط اساسی همراه شود:

1- زمان مشخصی برای اجرای تعهد لحاظ شود.

2- مشخص گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط طرفین، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد.

3- جریمه عدم انجام تعهد چگونه می باشد.

 

مثال: در صورت عدم پرداخت حقوق پرسنل کارگاه در زمان هایی که صورت وضعیت پیمانکار پرداخت شده است:

1- پیمانکار بایستی تا انتهای ماه بعد این حقوق معوقه را پرداخت نماید. (زمان)

2- در صورت عدم پرداخت، کارفرما اقدام به پرداخت نموده و عدد پرداختی را به حساب پیمانکار به اضافه 15% بالاسری منظور می کند. (اقدام متقابل)

3- درصورت تکرار کارفرما حق فسخ پیمان را خواهد داشت. (جریمه عدم انجام تعهد)

 

نداشتن هر یک از موارد فوق در تعهد ثبتی یک قرارداد، آن تعهد را تبدیل به یک توصیه می کند و ساختار ارشادی خواهد داشت.

در اصطلاح حقوق می گوییم این بند یا ماده قراردادی دارای ضمانت اجرایی یا سانکسیون نیست.

 

با سه ماده قانون مدنی آشنا شوید که آگاهی از آن ها می تواند در تنظیم قراردادها کمک بسیار زیادی به شما کند:

1- ماده 221: "اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد."

 

2- ماده222: "در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید."

 

در نظر داشته باشیم در مواردی که در قرارداد برای عدم انجام تعهد، اقدام متقابل نوشته نشده باشد، کارفرما نمی تواند آن اقدام را خود انجام دهد، مگر با رجوع به دادگاه و بر اساس ماده 222 قانون مدنی از قاضی اجازه کسب کند. البته یک راه حل ساده آن است که آن تعهد را از قرارداد طرف مقابل خارج کرده و این موضوع را به او ابلاغ نماید.

 

3-ماده 226: "در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد."

 

در ماده 226، لزوم ثبت زمانی برای ایفای تعهدات نوشته شده است که در غیر اینصورت طرف مقابل می تواند در هر زمانی اقدام به انجام تعهد نماید.

مجله هفتگي 9 تا 13 مرداد 1400

موضوع: اقدام متقابل و جرایم برای تعهدات انجام نشده پیمانکار در قرارداد

 

11 مرداد 1400

 

شنبه، نهم مرداد، يک ويدئو در رابطه با مواردی که کارفرما می تواند تعهدات انجام نشده پیمانکار را انجام دهد و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید، منتشر کردیم. این مجموعه را بر اساس شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) می توان به 6 گروه تقسیم کرد.

 

1- تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل: اقدام متقابل (پرداخت حقوق معوقه به اضافه 15% بالاسری) جریمه (امکان فسخ پیمان در صورت تکرار تأخیر در پرداخت)

2- عدم تأمین راه های عبوری مناسب و روشنایی کافی و مسائل حفاظتی مصالح و تجهیزات و تأسیسات در کارگاه و تهیه بیمه های قراردادی: اقدام متقابل (انجام این عملیات به اضافه 15% بالاسری)

3- جبران خسارت به تأسیسات زیربنایی و شهری: اقدام متقابل (انجام این عملیات به اضافه 15% بالاسری)

4- عدم اصلاح کارهای معیوب: اقدام متقابل (برطرف سازی عیوب توسط شخص دیگر و ثبت هزینه به اضافه 15% بالاسری) جریمه (امکان فسخ پیمان در صورت عدم انجام دستور مهندس مشاور)

5- خارج کردن مصالح و تجهیزات مازاد و پاکسازی کارگاه بعد از اتمام عملیات: اقدام متقابل (انجام پاکسازی توسط کارفرما و ثبت هزینه ها)

6- تهیه صورت وضعیت موقت و قطعی: اقدام متقابل (موضوع به مهندس مشاور سپرده می شود و هزینه های آن به حساب پیمانکار منظور می گردد.)

 

دوست عزیز، به خاطر داشته باشیم که در بعضی موارد برای عدم انجام تعهدات تنها اقدام متقابل در نظر گرفته شده است. در همین دسته بندی، هزینه یکسری از تعهدات به اضافه بالاسری لحاظ شده و در بعضی دیگر بدون هزینه بالاسری.

ولی در برخي موارد به غیر از امکان اقدام متقابل از طرف کارفرما، امکان فسخ پیمان به عنوان یک جریمه برای پیمانکار لحاظ شده است.

 

بهترین نوع قرارداد، پیمان هایی است که برای کلیه تعهدات قراردادی هم اقدام متقابل و هم جریمه لحاظ شود تا اهرم فشاری مناسبی در اختیار کارفرما باشد.

آيا کارفرما موظف به اعلام کتبي نماينده خود و وظايف و اختيارات او به پيمانکار مي باشد؟

موضوع: معرفی نمایندگان کارفرما

 

12 مرداد 1400

 

دوست عزیز پیمانکار، پای صورتجلسه ای را امضاء نکن که در آن جلسه، نماینده معرفی نشده کارفرما حضور دارد. چرا که تعهدی را بر دوش خواهي گرفت که طرف مقابل می تواند زیر تعهد درج شده در آن صورتجلسه بزند.

 

داستان کارگاهي

 

تقریباً تمام پروژه می دانند که خانم پدیدار، مسئول کنترل پروژه کارفرما، سوگولی آقای حسنی، مدیرپروژه کارفرماست و آقای حسنی این خانم رو مثل دخترش  دوست داره.

اولین باری بود که زبان آقای حسنی در جلسه مقابل آقای علی نژاد، رئیس کارگاه پیمانکار، کوتاه مانده بود.

اين جلسه با خواسته پدیدار تشکیل شده بود و ایشان شدیداً معترض بود که علی نژاد از امضای صورتجلسه روز گذشته طفره رفته است.

 

علی نژاد با آرامش منتظر اتمام صحبت های پدیدار بود. این خانم با آب و تاب خاصی مشغول تعریف صحنه جلسه برای حسنی بود:

"آقای مهندس، جلسه یک ساعت طول کشید و تمام تعهدات زمانی رو به آقایان گوشزد کردم و بعد در انتها، هنگام صورتجلسه کردن موضوع، این آقا میگه اجازه بدین اول مهندس صورتجلسه رو بخونه و بعد اگر ایشان تأیید کردند، ما هم امضاء می کنیم."

 

آقای علی نژاد که همیشه در طول پروژه مثل يک جنتلمن رفتار کرده، بعد از صحبت های پدیدار رو به حسنی میگه:

"آقای مهندس، ایشان در صورتجلسه برای تأخیر های ما خارج از نُرم قراردادی، جریمه لحاظ کردند. در ثانی تعهدات زمانی رو علاوه بر قرارداد و برنامه زمانی تصویب شده به ما تحمیل کردند که برای من بار مالی داره."

 

خانم پدیدار که برای اولین بار شدیداً عصبانی شده و مثل کوه آتش فشان آماده انفجاره ميگه:

"خوب آقای عزیز، من هم دستورات آقای مهندس حسنی رو اجرا کردم و مسلماً برای تغییرات زمانی اعلام شده باید محاسبه صورت بگیرد و قطعا در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد."

 

آقای علی نژاد که از شنيدن کلمه "قطعاً" با عصبانیت از طرف پدیدار شدیداً جا خورده، ميگه:

"خانم، شما تضمین می کنید این مبالغ از جانب کارفرما پرداخت میشه؟"

 

پدیدار در حالیکه به حسنی نگاه می کنه ميگه:

"من چرا باید تضمین کنم؟! جناب مهندس دستور دادند و حتما ضمانت این موضوع هم با ایشان هست."

 

علي نژاد مثل اینکه در بازی وسطی یک بُل معرکه گرفته باشه، از هیجان کمی صداش رو بالا می بره و میگه:

"خب خانم مهندس من هم همین رو گفتم. اجازه بدید ایشان تأیید کنند… ما هم سرباز ایشان، به روی چشم."

موضوع: معرفی نمایندگان کارفرما

 

13 مرداد 1400

 

ديروز ويدئويي را با شما به اشتراک گذاشتیم که شاید در نگاه اول دارای پاسخی ساده باشد، اما بی توجهی به آن، عواقبی بس خطرناک برای طرفین قرارداد خواهد داشت. حتماآن را تماشا کنيد. "خطر از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است."

 

شما به یک جلسه کاری دعوت می شوید. قاعدتاً اولین درخواست شما از طرف مقابل، معرفی خود و اعلام سطح اختیاراتی است که برای بستن موضوع، از طرف مقام های ارشد سازمان متبوعش دارد.

 

دوستانه به شما توصیه می کنیم اگر طرف مقابل بصورت رسمی معرفی نشده و سطح اختیاراتش مشخص نیست، محترمانه جلسه را ترک کنید و یا صرفاً مستمع آزاد و شنونده موارد طرح شده باشید و از امضای هر گونه صورتجلسه ای بپرهيزيد.

 

کارفرما نیز از این قاعده مستثني نیست و بایستی به چهار صورت نماینده خود را معرفی کند و تنها در این حالت است که این نماینده می تواند مکاتبه کند، صورتجلسه امضاء کند و یا دستوری را صادر نمايد. وگرنه پیمانکار هیچ الزامی ندارد به دستورات و فرامین او گوش دهد. چه بسا برای او بس خطرناک هم باشد. چرا که در صورت سر باز زدنِ کارفرما از پرداخت تعهدات مالی پذیرفته شده توسط نماینده معرفی نشده، دست پیمانکار به هیچ کجا بند نخواهد بود.

 

روش 1: کلیه مدارک و مستندات ایجاد شده در حین انجام تعهدات توسط فرد امضاء کننده قرارداد به عنوان کارفرما امضاء شده و به تأیید برسد.

روش 2: در متن قرارداد نماینده کارفرما همراه با حدود اختیارات و وظایف معرفی گردد.

روش 3: طی صورتجلسه ای که با حضور طرفین قراردادی در ابتدای پروژه و یا هر فاز، تنظیم می گردد نماینده طرفین به همراه حدود اختیارات و وظایف معرفی شوند.

روش 4: در موقعیت خاص اجرایی و برای محدوده زمانی، نماینده کارفرما و حدود وظایف و اختیاراتش بصورت مکتوب به پیمانکار ابلاغ گردد.

 

با یک اصل حقوقی آشنا شویم: اگر وکیل خارج از حدود وظایف و اختیارات خود دست به عملی بزند، موکل او هیچ تعهدی در برابر شخص ثالث نخواهد داشت. این اعمال را اصطلاحاً اعمال فضولی می نامیم.

 

پس اگر پیمانکار دستورات نماینده کارفرما را چه ناظر، چه مدیر طرح و چه مدیر پروژه که خارج از اختیارات اعلامی کارفرما است، انجام دهد، هیچ تعهدی برای کارفرما ایجاد نشده و منطبق بر قاعده اقدام، پیمانکار است که مقصر موضوع شناسایی می شود.

 

در آخر، شما پیمانکار عزیز توجه داشته باشید که شرح اختیارات و وظایف طرف دستور دهنده و نماینده در قرارداد مشخص شده باشد و یا کتباً ابلاغ گردد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=6178
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 9 تا 13 مرداد 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.