0
0

مجله هفتگی 24-20 فروردین 1401

79 بازدید

مجله هفتگی 20 تا 24 فروردین 1401

بازرسی و کنترل کیفی کارها در قراردادهای EPC

موضوع: بازرسی و کنترل کیفی کارها در قراردادهای EPC

20 فروردین 1401

در ویدئوی زیر، بطور مفصل در مورد یک موضوع چالشی در قراردادهای EPC با عنوان نحوه کنترل کیفی عملکرد پیمانکار در ساختار طراحی، اجرا و تدارکات، صحبت می کنیم. سوالاتی در در این ویدئوی آموزشی پاسخ می دهیم:

پرسش شماره1: آیا پیمانکار موظف به ارائه برنامه کنترل کیفی در قراردادهای EPC و أخذ تأیید از مشاور کارفرما می باشد؟

پرسش شماره2: آیا پیمانکار بایستی در قرارداد EPC افراد مشغول در واحد کنترل کیفی را به مشاور کارفرما معرفی کند و چارت سازمانی این واحد را از مشاور تأیید بگیرد؟

پرسش شماره3: ITP در ساختار کنترل کیفی چیست و نحوه تنظیم و اجزای تشکیل دهنده آن چگونه است؟

پرسش شماره4: Executive Plan در قراردادهای EPC چیست و چه تاثیری در ساختار کنترل کیفی پروژه دارد؟

موضوع: بازرسی و کنترل کیفی کارها در قراردادهای EPC

 

21 فروردین 1401

 

دیروز قسمت اول ساختارهای کنترل کیفی پیمانکاران در قراردادهای EPC را با شما به اشتراک گذاشتیم.

اکنون به موضوعات جذاب این پست ویدئویی می پردازیم:

 

پیمانکار موظف است قبل از انجام هرکاری برنامه کنترل کیفی کارهای مهندسی، ساخت مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب در تعهد خود را را به مشاور کارفرما اعلام کند که این برنامه QC PLAN نامیده می شود.

 

این برنامه شامل چه بخشهایی است:

الف) سازمان کنترل کیفی پیمانکار : شامل چارت سازمانی بدنه پیمانکار در قسمت کنترل کیفی می باشد.

ب) مراحل و روش های آزمایش: این قسمت نشان می دهد برای تأیید هر فعالیت اجرایی یا مصالح و تجهیزات ورودی به پروژه چه آزمایشاتی با چه تواتری و چه محدوده پذیرشی انجام می شود.

 

در اصطلاح به این جدول تنظیمیITP گفته می شود که مخفف Inspection & Test Plan است، یعنی طرحی که طرفین پیمان در مورد نوع بازرسی ها و آزمایشات لازم به توافق می رسند بر سر اینکه انطباق مشخصات عملیات اجرایی و یا محصولات تولید شده و مصالح ورودی با استانداردهای ذکر شده در قرارداد کنترل و توسط فرد صلاحیت یافته تأیید گردد.

بنابراین بایستی دو رکن در این پلان یا برنامه مشخص شود:

اول چه کسی این آزمایش یا بازرسی را انجام می دهد و دوم چه کسی نتایج را با استاندارد مندرج در قرارداد تطبیق می دهد.

معمولا وظیفه دسته اول را بازرس فنی به عهده می گیرد و وظیفه دسته دوم بر عهده مشاور کارفرما خواهد بود.

 

ج) کنترل های لازم حین انجام کار: این موضوع به معنای کنترل پروسه اجرایی تصویب شده مهندس مشاور است. زیرا پیمانکار موظف است در ابتدای شروع هر فعالیت، پروسه اجرایی مربوطه که معروف به Executive Plan است را اعلام نماید.

این پلان از 4 قسمت تشکیل شده است:
1- مصالح و تجهیزات مورد استفاده
2-نیروی انسانی و ماشین آلات مورد استفاده
3-ترتیب عملیات اجرایی
4- ساختار کنترلی.

که پس از تأیید مشاور کارفرما ملاک عمل پیمانکار و مشاور کارفرما برای کنترل کیفی عملیات قرار می گیرد.

موضوع: بازرسی و کنترل کیفی کارها در قراردادهای EPC

 

23 فروردین 1400

 

امروز با قسمت دوم ویدئوی آموزشی "بازرسی و کنترل کیفی کارها در قراردادهای EPC" با شما هستیم. 

سوالاتی که در این پست آموزشی به آنها پاسخ می دهیم:

 

پرسش شماره1: هزینه آزمایشات انجام شده در حین انجام تعهدات قراردادی بر عهده کدام از طرفین پیمان می باشد؟

پرسش شماره2: اگر کارفرما دستور به انجام آزمایشاتی اضافه و یا تکرار آزمایشات بدهد، هزینه آن بر عهده کدام طرف پیمان است؟

پرسش شماره3: آیا کلیه آزمایشات حین انجام تعهدات بایستی در حضور نماینده مشاور کارفرما صورت پذیرد؟

پرسش شماره4: نحوه اطلاع رسانی پیمانکار به نمایندگان مشاور کارفرما برای انجام آزمایشات حین انجام تعهدات چگونه می باشد؟

پرسش شماره5: پروسه رفع نقص در صورت عدم انطباق نتایج آزمایشات و یا بازرسی های صورت گرفته با استانداردهای مندرج در قرارداد چگونه می باشد؟

پرسش شماره6: آیا مشاور کارفرما می تواند به دلیل تکرار نقص در عملیات اجرایی، دستور به توقف این عملیات را در قسمت مورد نظر بدهد؟

پرسش شماره7: آیا پیمانکار موظف به أخذ مجوز برای عملیات مدفون از مشاور کارفرما و تنظیم صورتجلسه قبل از اجرای فعالیت های بعدی می باشد؟

پرسش شماره8: آیا پیمانکار می تواند بدون اخذ مجوز از مشاور کارفرما اقدام به بارگیری و ارسال قطعات و مصالح مورد تعهد در قرارداد نماید؟

پرسش شماره9: در صورت ابهام در تفسیر نتایج آزمایشگاهی و انطباق آن با استانداردهای مندرج در قرارداد و اختلاف بین طرفین پیمان، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؟

موضوع: بازرسی و کنترل کیفی کارها در قراردادهای EPC

 

24 فروردین 1400

 

دیروز قسمت دوم پست ویدئویی "بازرسی و کنترل کیفی کارها در قراردادهای EPC" را با شما به اشتراک گذاشتیم. اکنون مروری می کنیم بر موضوعات پرچالش در موضوع کنترل کیفی قراردادهای EPC.

 

هرگاه بر طبق آزمایش ها و بازرسی ها و یا با اعلام مشاور کارفرما، قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد، پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار و انجام آزمایشات و بازرسی های لازم در مورد کارهای اصلاح شده به هزینه خود است.

در صورتی که پیمانکارظرف مدت متعارفی پس از اعلام مشاور کارفرما، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، کارفرما می تواند با اخطار قبلی به پیمانکار، نسبت به انجام اصلاحات و رفع نقایص، اقدام کرده و هزینه های مربوط را با احتساب هزینه بالاسری به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

هرگاه در نتیجه آزمایش ها و بازرسی ها، اشکالات و نواقص مکرر در بخش هایی از کار مشاهده شود، که به نظر مشاور کارفرما ناشی از عدم به کارگیری نیروی انسانی ماهر یا مصالح و تجهیزات نامرغوب یا روش نامناسب یا عدم بکارگیری تجهیزات ساختمانی مناسب برای کار باشد، مشاور می تواند دستور توقف اجرای آن بخش از کار را تا رفع اشکال ها از سوی پیمانکارصادر کند.

 

پیمانکار موظف است، برای مواردی از کارها که نیاز به آزمایش و بازرسی و یا تأیید قبل از پوشیده شدن و یا مدفون شدن دارند، اجازه مشاور کارفرما را برای پوشاندن کار دریافت نماید. این مستند را به اصطلاح صورتجلسه عملیات مدفون می نامیم

عملیات مدفون به عملیاتی اطلاق می گردد که بعدأ از لحاظ کیفی و فنی قابل رویت و کنترل نمی باشد.

 

پروسه تأیید بارگیری و حمل مصالح و تجهیزات دارای سه قسمت اصلی می باشد:

1. بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهایی که با تنظیم سندی با نام Release Note رسمیت می یابد. این مدرک در واقع فرمت یا شناسنامه قطعه است که توسط پیمانکار تهیه و توسط نماینده مشاور تأیید می شود و نشان می دهد کلیه آزمایش های لازم در( QC Plan) روی آیتم انجام شده و مورد تأیید می باشد.

2. صدور مجوز حمل Packing List که در واقع مجوز خروج تجهیزات ساخته شده برای حمل از کارخانه به پروژه می باشد و توسط بازرس فنی یا مشاور کارفرما صادر می گردد.

3. بارگیری و حمل کالا به پروژه

و نکته مهم و آخر، فصل الختام بودن کلام مرجع فنی: در موارد ابهام در تفسیر و یا نتیجه گیری از آزمایش ها و بازرسی های فنی به عمل آمده، پیمانکار و مشاور کارفرما، پس از کسب نظر مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی، ابهامات را رفع و کارها را بر آن اساس دنبال می کنند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=12101
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 24-20 فروردین 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.