0
0

مشاهده موضوعی مجلات هفتگی

متن سربرگ خود را وارد کنید

ردیف شماره مجله هفتگی موضوعات طرح شده
1 مجله هفتگی 21 تا 27 فروردین ۱۴۰۰ انجام دستورات مهندس مشاور خارج از اختیارات ثبت شده/
الزامات اعتبار صورتجلسه/
اولویت شرایط عمومی بر شرایط خصوصی پیمان/
صورت جلسه تحویل موقت قرارداد/
موضوع قرارداد/
اولویت بندی اسناد و مدارک در قرارداد/
اولویت بندی مدارک فنی در قرارداد
2 مجله هفتگی ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ تحویل گرفتن قسمتی از پروژه قبل از اتمام کامل پروژه/
تعریف سند رسمی و عادی در پروژه و بار حقوقی آن/
ارکان اجرایی پروژه/
انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه/
تأیید پیمانکار جزء از مهندس مشاور و کارفرما
3 مجله هفتگی 4 تا 9 اردیبهشت ۱۴۰۰ بالانس متریال/
هزینه خسارت به مصالح پای کار در صورت وقوع شرایط حوادث قهری/
صورتجلسه ورود مصالح/
اهمیت تعیین برنامه زمانبندی کلی در اسناد قراردادی/
اهمیت بررسی تأخیرات زمانی پروژه در طول پروژه
4 مجله هفتگی 11 تا 16 اردیبهشت ۱۴۰۰ اهمیت تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی/
تدارکات و خرید کارگاهی/
انواع تعلیق قراردادی/
شرایط فورس ماژور ( تعلیق قهری)/
انواع قراردادهای همسان منتشر شده از طرف سازمان برنامه و بوجه در صنعت احداث
5 مجله هفتگی 18 تا 22 اردیبهشت ۱۴۰۰ روشهای جبران تأخیرات در پروژه با ریشه قصور پیمانکاری/
عملیات اجرایی پیمان در شب/
تغییر نقشه ها و مشخصات فنی پیمان در حین انجام عملیات اجرایی
6 مجله هفتگی 25 تا 28 اردیبهشت ۱۴۰۰ ادعاهای زمانی پیمانکار در صورت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی کارفرما/
نحوه نگارش لایحه تأخیرات
7 مجله هفتگی 3 تا 10 خرداد ۱۴۰۰ معضلات کارفرما در ابلاغ دستورات اجرایی مازاد بر مبلغ مالی پروژه در پروژه های عمرانی
دستور کارفرما بر عملیات اجرایی مازاد بر سقف ریالی پروژه
انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه
واکنش پیمانکار در صورت عدم انجام تعهدات مالی توسط کارفرما
تأخیر تعهدات مالی کارفرما
8 مجله هفتگی 11 تا 19 خرداد ۱۴۰۰ تعهد پیمانکار در صورت بروز خسارت بواسطه حوادث طبیعی
تعهد پیمانکار بر کنترل طراحی پروژه
امکان انجام امور تعهد شده پیمانکاری توسط کارفرما
اقدامات اصلاحی کارفرما در صورت تمرّد پیمانکار بر اصلاح معایب رخ داده
9 مجله هفتگی 22 تا 26 خرداد ۱۴۰۰ نحوه محاسبه تجهیز کارگاه در قیمت جدید/
نحوه محاسبه تجهیز کارگاه در پیشنهاد قیمت/
نحوه محاسبه تجهیز کارگاه در صورت وضعیت ها/
بیمه های قراردادی
10 مجله هفتگی ۲۹ خرداد تا ۱ تیر ۱۴۰۰ هزینه اجاره زمین تجهیز کارگاه/
سقف افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان/
11 مجله هفتگی 5 تا 9 تیر ۱۴۰۰ ضمانت نامه انجام تعهدات/
ضمانت نامه های قراردادی/
عدم ترک و تحویل زمین کارگاه/
12 مجله هفتگی 12 تا 16 تیر ۱۴۰۰ نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت/
مصالح پای کار انبار شده خارج از زمین کارگاه/
محاسبه تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت وضعیت/
لیست فروشندگان منضم به پیمان (vendor list)
13 مجله هفتگی 19 تا 23 تیر ۱۴۰۰ لیست فروشندگان منضم به پیمان (vendor list)/
نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت
14 مجله هفتگی 26 تا 29 تیر ۱۴۰۰ صورت جلسه مصالح پای کار/
الزامات نگارش صورتجلسه/
ایراد در مصالح تحویلی در تعهد کارفرما
15 مجله هفتگی 2 تا 6 مرداد ۱۴۰۰ ایراد در مصالح تحویلی در تعهد کارفرما
عدم النفع/
حد مسئولیت مالی پیمانکار/
ماشین آلات کارگاهی
16 مجله هفتگی 9 تا 13 مرداد ۱۴۰۰ انجام عملیات در تعهد پیمانکار توسط کارفرما/
الزاماتی که باید همراه ثبت یک تعهد در قرارداد در نظر گرفت/
اقدام متقابل و جرایم برای تعهدات انجام نشده پیمانکار در قرارداد/
معرفی نمایندگان کارفرما
17 مجله هفتگی 16 تا 20 مرداد ۱۴۰۰ اختیارات و وظایف مدیریت طرح/
پاسخ به سوالات و ایرادات فنی توسط کارفرما
18 مجله هفتگی 23 تا 24 مرداد ۱۴۰۰ اختیارات و وظایف مهندس مشاور/
قواعد نگارش قراردادی/
پیمانکار جزء/
19 مجله هفتگی 30 مرداد تا 3 شهریور ۱۴۰۰ پرسنل پیمانکار/
قواعد نگارش قراردادی/
کنترل نقاط مبنای اولیه و محورهای نقشه
20 مجله هفتگی 6 تا 10 شهریور ۱۴۰۰

شخص ثالث/

قواعد نگارش قراردادی/

آسیب به ماشین آلات تحت تملک کارفرما

21 مجله هفتگی 13 تا 17 شهریور ۱۴۰۰

ختم پیمان از طرف پیمانکار/

انواع انحلال پیمان/

داوری

22 مجله هفتگی 20 تا 24 شهریور ۱۴۰۰

ضمانت نامه/

قواعد نگارش قراردادی/

ضمانت نامه حسن انجام کار

23 مجله هفتگی 27 تا 31 شهریور ۱۴۰۰

تحویل موقت/

قواعد نگارش قراردادی/

دوره تضمین

24 مجله هفتگی 3 تا 7 مهر ۱۴۰۰

شرایط فورس ماژور/

فسخ پیمان

25 مجله هفتگی 10 تا 12 مهر ۱۴۰۰

تعلیق قرارداد/

قواعد نگارش قراردادی

26 مجله هفتگی 17 تا 21 مهر ۱۴۰۰

ارکان اجرایی پروژه/

قواعد نگارش قراردادی/

ضرایب قراردادی

27 مجله هفتگی 24 تا 28 مهر ۱۴۰۰

انواع قیمت مندرج در قرارداد/

قواعد نگارش قراردادی/

هزینه بالاسری

28 مجله هفتگی 1 تا 5 آبان ۱۴۰۰

تجهیز کارگاه/قواعد نگارش قراردادی/تعدیل

29 مجله هفتگی 8 تا 12 آبان 1400

قرارداد فاقد تعدیل/قواعد نگارش قراردادی/سیستم انجام پروژه

30 مجله هفتگی 15 تا 19 آبان 1400

قراردادهای همسان/قواعد نگارش قراردادی

31 مجله هفتگی 22 تا 26 آبان 1400

خدمات مجموعه افرامیس/

معرفی بسته های آموزشی

32 مجله هفتگی 29 آبان الی 3 آذر 1400

پکیج5490-اهمیت تعریف واژگان/پکیج5490-معرفی

33  مجله هفتگی 6 تا 10 آذر 1400

پکیج5490-اسناد و مدارک تشکیل دهنده قرارداد EPC صنعتی/پکیج5490-عوامل و ارکان اجرایی قرارداد EPC

34 مجله هفتگی 13 تا 17 آذر 1400 پکیج 5490: زمان تنفیذ قرارداد و زمان شروع کار
35 مجله هفتگی 20 تا 24 آذر 1400 اسناد فنی مبنا و مدارک تسلیمی پیمانکار به عنوان یکی از اجزای قرارداد EPC
 36  مجله هفتگی 27 آذر الی 1 دی 1400

 اقدامات پس از عقد پیمان در قراردادهای EPC/استفساریه ها/طراحی در قراردادهای EPC

 37 مجله هفتگی 6 تا 8 دی 1400

استفساریه ها/ضمانت نامه ها در قراردادهای EPC

 38   مجله هفتگی 11 تا 15 دی 1400

 ضمانت نامه ها در قراردادهای EPC/استفساریه ها/بیمه در قراردادهای EPC

 39 مجله هفتگی 18 تا 22 دی 1400

 بیمه در قراردادهای EPC/استفساریه ها/تعهدات پیمانکار در قراردادEPC

40 مجله هفتگی 25 تا 29 دی 1400

نظارت کیفی و زمان قراردادEPC/استفساریه ها/نیروی انسانی پیمانکار در قراردادهای EPC

41 مجله هفتگی 2 تا 6 بهمن 1400

مهندسین طراح در قراردادهای EPC/استفساریه ها/فروشندگان در قراردادهایEPC

42 مجله هفتگی 9 تا 13 بهمن 1400

پیمانکاران دست دوم در قراردادEPC/ارتباط پیمانکاران در قراردادهای EPC

43 مجله هفتگی 16 تا 20 بهمن 1400

تعهدات پیمانکار در قرارداد EPC/مستندات و مدارک فنی در تعهد پیمانکار در قراردادهای EPC

44 مجله هفتگی 23 تا 27 بهمن 1400 حقوق پرسنل پیمانکاری در قراردادEPC
45 مجله هفتگی 30 بهمن الی 4 اسفند 1400

 مالیات و بیمه و عوارض در قراردادهای EPC/استفساریه ها/تجهیزکارگاه در قراردادهای EPC

46 مجله هفتگی 7 تا 11 اسفند 1400

تأییدات پیمانکاری در قراردادEPC/استفساریه ها

47 مجله هفتگی 14 تا 18 اسفند 1400

تعهدات کارفرما در قرارداد EPC/استفساریه ها

48 مجله هفتگی 21 الی 25 اسفند 1400

دستور تغییر کار در قراردادهای EPC/استفساریه ها/خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC

49   مجله هفتگی 14 الی 17 فروردین 1401 خدمات مهندس مشاور در قراردادهای EPC
 50   مجله هفتگی 20 الی 24 فروردین 1401  بازرسی و کنترل کیفی کارها در قراردادهای EPC
 51  مجله هفتگی 31-27 فروردین 1401  شمول مبلغ پیمان در قراردادهای EPC
 52  مجله هفتگی 7-3 اردیبهشت 1401  صورت وضعیت در قراردادهای EPC/استفساریه ها
53 مجله هفتگی 14-10 اردیبهشت 1401 صورت وضعیت در قراردادهای EPC/استفساریه ها
 54 مجله هفتگی 21-17 اردیبهشت 1401  صورت وضعیت در قراردادهای EPC/استفساریه ها
55 مجله هفتگی 28-24 اردیبهشت 1401 تعدیل در قراردادهای EPC/استفساریه ها/مبلغ پیمان در قراردادهای EPC
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

انتشار این دوره به هر فردی غیر از خریدار دوره شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد.