0
0

36 – در صورت عدم انجام چه ردیف هایی از پیمان، کارفرما مجاز است تا هزینه آن ردیف را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید؟

442 بازدید

در صورت عدم انجام چه ردیف هایی از پیمان، کارفرما مجاز است تا هزینه را به حساب بدهکاری پیمانکار بگذارد ؟

قرارداد محملی برای درج تعهدات طرفین است.

به شرط آنکه در آن مشخص کنیم در صورت عدم انجام تعهدی که بر دوش طرف مقابل است، چه امکاناتی برای یک طرف و چه جرائمی برای طرف دیگر به وجود خواهد آمد.

در این پست ویدئویی با شما خواهیم بود تا براساس شرایط عمومی پیمان، بگوییم در چه مواردی کارفرما این حق را دارد که بدون هیچ دغدغه ای تعهدات پیمانکاری را انجام داده و هزینه آن را به حساب بدهکاری او ثبت نماید.

این موضوع در کلیه قراردادها، چه دولتی و چه خصوصی، بایستی مورد توجه طرف اول قرارداد در زمان تنظیم، قرار گیرد.

که در غیر این صورت، در حین انجام تعهدات و بعد از خاتمه یا فسخ یا ختم پیمان طرفین را دچار دردسرهایی می کند.

این موضوع را هم از منظر قانون مدنی و هم از منظر نشریه 4311 یا همان شرایط عمومی معمول قراردادها، بررسی می کنیم و در نهایت، ریسک های محتمل را در دو گروه پیمانکاری و کارفرمایی بر می شماریم.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=6212
اشتراک گذاری:
پریسا نصیری
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد 36 – در صورت عدم انجام چه ردیف هایی از پیمان، کارفرما مجاز است تا هزینه آن ردیف را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.