0
0

46 – صورت وضعیت قطعی در قراردادهای EPC (قسمت دوم)

65 بازدید

صورت وضعیت قطعی در قراردادهای EPC

آیا با امضای صورت وضعیت قطعی، پیمانکار دیگر نمی تواند ادعایی علیه کارفرما مطرح کند؟

سوالاتی که در این ویدئو بررسی می کنیم:

پرسش شماره1: در زمان تأیید صورت وضعیت قطعی و مشخص شدن عدم بدهکاری پیمانکار، کارفرما در رابطه با ضمانت نامه ها چه اقداماتی باید انجام دهد؟

پرسش شماره2: در صورت ثبت بدهکاری در زمان تأیید صورت وضعیت قطعی، طرفین پیمان به چه صورت بایستی اقدام نمایند؟

پرسش شماره3: آیا پیمانکار می تواند ادعای خسارت تأخیر در پرداخت در زمان معین شده قراردادی از کارفرما داشته باشد؟

پرسش شماره4: در چه صورتی پیمانکار می تواند اقدام به ارسال صورت وضعیت قطعی قبل از اتمام کلیه تعهدات و عملیات اجرایی داشته باشد؟

پرسش شماره5: آیا صدور صورت وضعیت قطعی به معنای امضای اقرارنامه عدم وجود ادعاهای مازاد بر موارد مندرج در این سند است؟

پرسش شماره6: در چه صورتی پیمانکار می تواند ادعاهایی مازاد بر صورت وضعیت قطعی بعد از صدور آن داشته باشد؟

 

صورت وضعیت قطعی در قراردادهای EPC

 "اقرارنامه"

نکته حائز اهمیت در تنظیم و توافق نهایی صورت وضعیت قطعی، ایجاد اقرارنامه عدم وجود ادعای مازاد برای پیمانکار است.

زیرا بر اساس بند 4 ماده 57، با تأیید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان صرفنظر می کند.

مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تأیید صورت وضعیت قطعی مطرح کرده باشد، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمان های بعد موکول شده باشد.

این بند معروف به اقرارنامه می باشد و امکان ادعاهای ثانویه را از طرفین سلب می کند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=13182
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 46 – صورت وضعیت قطعی در قراردادهای EPC (قسمت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.