0
0

48 – تحویل موقت قراردادهای EPC (قسمت دوم)

45 بازدید

تحویل موقت قراردادهای EPC (قسمت دوم)

در راستای مباحث گفته شده بایستی به چند نکته حائز اهمیت توجه داشت :

نکته : طبق بند( 25-2) ماده 25، پیمانکار موظف است دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر و نگهداری را حداکثر 90 روز قبل از شروع راه اندازی به کارفرما تحویل دهد.

در ویدئوی این بخش به این سوالات پاسخ می دهیم:

پرسش شماره1: فرصت تحویل دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر و نگهداری در قراردادهای EPC چگونه است؟

پرسش شماره2: تفاوت قراردادهای EPC و PC در تحویل موقت قرارداد به چه صورت می باشد؟

پرسش شماره3: آیا برای تحویل موقت، نیاز به ارائه نقش های چون ساخت و نتایج آزمایشات در طول عملیات اجرایی می باشد؟

پرسش شماره4: مراحل تشکیل جلسه تحویل موقت و تنظیم صورتجلسه مربوطه، چیست؟

پرسش شماره5: آیا در قراردادهای EPC، به منظور تحویل موقت بایستی آزمایشهای عملکردی و راه اندازی برای کلیه فعالیت ها انجام شود؟

پرسش شماره6: وظایف پیمانکار در مورد برچیدن کارگاه بعد از تحویل موقت، شامل چه اموری می باشد؟

پرسش شماره7: آیا کارفرما می تواند بخشی از مصالح مازاد، تأسیسات موقت و تجهیزات پیمانکار را بعد از تحویل موقت در مالکیت خود قرار دهد؟

پرسش شماره8: نحوه و امکان دسترسی پیمانکار به کارگاه جهت رفع نقص پس از تحویل موقت چگونه خواهد بود؟

 

گامهای تحویل موقت در ساختارهای EPC:

گام اول: پیمانکار در خواست تحویل موقت از کارفرما می کند. به همراه این درخواست، تمام مدارک مربوط به بازرسیها و آزمایشهای انجام شده و نقشه های طبق ساخت (در صورتیکه تا آن زمان تسلیم نشده باشد)، باید از سوی پیمانکار تحویل شود.

گام دوم: مشاور کارفرما پس از بازدید کامل کارها و حصول اطمینان از نبودن اشکال های اساسی در کار و آمادگی آن برای تحویل موقت، مراتب را به کارفرما اعلام می کند و کارفرما پس از اعلام مشاور کارفرما، تاریخی را که حداکثر 15 روز از زمان در خواست پیمانکار برای تحویل موقت دیرتر نخواهد بود، برای حضور نمایندگان کارفرما، مشاور کارفرما و پیمانکار، در محل تعیین می نماید.

گام سوم: نمایندگان کارفرما و مشاور کارفرما به اتفاق پیمانکار در موعد مقرر در محل حاضر شده و ضمن بازدید از کارها، نسبت به تنظیم صورتجلسه تحویل موقت، به همراه فهرست نواقص باقیمانده در کارها اقدام می کنند.

گام چهارم: پیمانکار، موظف است نواقص تعیین شده را طبق برنامه ای که در صورتجلسه تحویل موقت تعیین شده، حداکثر تا قبل از تسلیم صورت وضعیت قطعی برطرف کرده، سپس صدور گواهی رفع نقص را از مشاور کارفرما در خواست کند.

گام پنجم: مشاور کارفرما پس از بازدید و بازرسی های لازم و حصول اطمینان از رفع نواقص، گواهی رفع نقص را صادر کرده و پس از تأیید کارفرما، نسخه ای از آن را برای پیمانکار ارسال میدارد. گواهی رفع نقص وقتی معتبر است که به تأیید کارفرما رسیده باشد.

و اما یک نکته مهم:

فرق قرارداد  EPC منطبق بر نشریه 5490 با قرارداد  PC درج شده در نشریه 4311 این است که کلیه عملیات تنظیم پانچ لیست و انجام آزمایش های عملکردی برای قرارداد 4311 در جلسه تحویل موقت رخ می دهد.

ولی به منظور تحویل موقت 5490 ، آزمایش های عملکردی قبل از جلسه تحویل انجام می گردد و این به خاطر ماهیت قراردادهای صنعتی است زیرا که بایستی به بهره بردار و کارفرما ثابت شود کلیه عملیات تولیدی یک محصول به طور کامل و بدون نقص و یکپارچه انجام می شود و پروسه  ساختارهای کنترلی، زمانبر بوده و نیاز به بررسی در یک پریود زمانی دارد.

 

 

 

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=14021
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 48 – تحویل موقت قراردادهای EPC (قسمت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.