0
0

49 – تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار در قراردادهای EPC

44 بازدید

تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار در قراردادهای EPC

سوال اساسی و مهم آن است که چرا باید قسمت هایی از کار، مستقلأ تحویل گرفته شود؟

اصلی ترین دلیل نیاز کارفرما به بهره برداری از قسمت هایی می باشد که می توان بصورت مستقل وارد پروسه تولید و استخراج محصول شود. در بررسی مسئولیت های طرفین بعد از تحویل قسمت هایی از پروژه قبل از اتمام کل پروژه باید گفت:

  1. نگهداری و حفاظت فیزیکی آن قسمت ها دیگر بر عهده پیمانکار نیست.
  2. هیچ گونه عملیات مازاد نمی توان در آن قسمت ها به پیمانکار ابلاغ گردد.

عدم توجه کارفرمایان به موضوع پرچالش "تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار"، ادعاهای عجیب و غریبی برای پیمانکاران ایجاد می کند.

پرسش شماره1: در صورت تحویل قسمت های مستقلی از کار، چه مسئولیت هایی از دوش پیمانکار برداشته می شود؟

پرسش شماره2: در صورت وقوع چه شرایطی، امکان تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار توسط پیمانکار وجود دارد؟

پرسش شماره3: در صورت دستور کارفرما مبنی بر تحویل قسمت های مستقلی از پروژه، پیمانکار موظف به کنترل و گزارش چه مواردی می باشد؟

 

اگر تحویل موقت قسمت هایی از پروژه قبل از تحویل کلی صورت بگیرد، 5 نکته حقوقی را باید در ذهن داشته باشیم:

  1. نگهداری و حفاظت فیزیکی آن قسمت ها دیگر بر عهده پیمانکار نیست.
  2. هیچ گونه عملیات مازاد نمی توان در آن قسمت ها به پیمانکار ابلاغ گردد.
  • مسئولیت بیمه و ایمنی در قبال این قسمت ها بر عهده پیمانکار نخواهد بود.
  1. ضمانت نامه های مالی و حسن انجام کار متناسبأ باید کاهش و یا آزاد گردد.
  2. امکان استفاده موقت و یاتردد برای پیمانکار از این قسمت ها مقدور نمی باشد.

در صورت برقراری یکی از دوشرط زیر، موضوع تحویل موقت قسمتی از کار قبل از تحویل کلی کلید خواهد خورد:

شرط اول: در صورتیکه برای تحویل قسمت های جداگانه کار و برنامه زمانی آنها در پیمان پیش بینی لازم شده باشد.

شرط دوم: اگر در طول مدت پیمان کارفرما نیاز به تحویل قسمت هایی از کار، قبل از تحویل کل کار داشته باشد، در این صورت مراتب را به پیمانکار ابلاغ میکند و پیمانکار بررسی لازم را برای حصول اطمینان از عدم تداخل و یا ایجاد مشکل در سایر قسمت ها و عملکرد کل کاربه عمل آورده و موضوع، مورد توافق دو طرف قرارداد می گیرد.

پیمانکار عزیز، یادت باشد اگر کارفرما موضوع تحویل قسمت هایی از کار را مطرح کرد، سه موضوع زیر را چک کن و عواقب آن را به کارفرما گوشزد کن که محل ادعا برای تو باز بماند.

  1. عدم تداخل با سایر قسمت های تحویل نشده
  2. ایجاد مشکل در سایر قسمت ها
  3. نیاز به استفاده و یا تردد برای انجام عملیات سایر قسمت ها
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=14027
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 49 – تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار در قراردادهای EPC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.