0
0

بایگانی‌ها: دیکشنری قوانین

 تجهیز مستمر

 تجهیز مستمر ردیف واژگانی: 484 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: تعاریف...
 
ادامه مطلب

آزادسازی تضمین

آزادسازی تضمین ردیف واژگانی: 302 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : ساختارهای سازمان...
 
ادامه مطلب

آزمایش عملکردی

آزمایش عملکردی ردیف واژگانی: 495 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: واژگان...
 
ادامه مطلب

ابطال تمبر

ابطال تمبر ردیف واژگانی: 510 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: تعاریف...
 
ادامه مطلب