0
0

بایگانی‌ها: دیکشنری قوانین

 تجهیز مستمر

 تجهیز مستمر ردیف واژگانی: 484 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: تعاریف...
 
ادامه مطلب

آزادسازی تضمین

آزادسازی تضمین ردیف واژگانی: 302 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : ساختارهای سازمان...
 
ادامه مطلب

آزمایش عملکردی

آزمایش عملکردی ردیف واژگانی: 495 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: واژگان...
 
ادامه مطلب

ابطال تمبر

ابطال تمبر ردیف واژگانی: 510 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: تعاریف...
 
ادامه مطلب

ابطال قرارداد

ابطال قرارداد ردیف واژگانی: 223 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : انحلال و...
 
ادامه مطلب

ابلاغ قانونی

ابلاغ قانونی ردیف واژگانی: 193 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : ابزارهای حقوقی...
 
ادامه مطلب

ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی ردیف واژگانی: 192 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : ابزارهای حقوقی...
 
ادامه مطلب

اتلاف

اتلاف ردیف واژگانی: 28 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی :  مسئولیت های مدنی...
 
ادامه مطلب