0
0

بایگانی‌ها: دیکشنری قوانین

 شرط صفت

 شرط صفت ردیف واژگانی: 275 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط: انواع خیارات تعریف واژه عبارت...
 
ادامه مطلب

 شرط فعل

 شرط فعل ردیف واژگانی: 277 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط: انواع خیارات تعریف واژه شرط...
 
ادامه مطلب

ابطال تمبر

ابطال تمبر   ردیف واژگانی: 510 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط: تعاریف پایه حقوقی تعریف...
 
ادامه مطلب

ابطال قرارداد

ابطال قرارداد ردیف واژگانی: 223 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط: انحلال و خاتمه قرارداد تعریف...
 
ادامه مطلب

ابلاغ قانونی

ابلاغ قانونی ردیف واژگانی: 193 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط: ابزارهای حقوقی تعریف واژه در...
 
ادامه مطلب