0
0

بایگانی‌ها: دیکشنری قوانین

ید امانی

یَد امانی ردیف واژگانی: 13 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : تعاریف پایه...
 
ادامه مطلب

ید ضمانی

یَد ضَمانی ردیف واژگانی: 14 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : تعاریف پایه...
 
ادامه مطلب