0
0

آرشیو نوشته های زیر با استفاده از المان های اختصاصی قالب مگاوردپرس در صفحه ساز المنتور طراحی و ایجاد شده است و امکان کنترل ظاهر و محتوای آنها همانند: کنترل تعداد نمایش نوشته ، مرتب سازی نوشته ها بر اساس عنوان ، تاریخ انتشار یا به روزرسانی ، بازدید و… به صورت سعودی و نزولی و فیلتر آنها بر اساس دسته بندی ، کنترل رنگ متن ها ، پس از زمینه باکس ها و دکمه ها ، فونت ، گردی گوشه ها و سایه های باکس ها ، فضای بین ردیف ها و ستون ها ، پدینگ و… برای هر بخش به صورت جداگانه با استفاده از این صفحه ساز و به صورت زنده فراهم می باشد.

همچنین شما می توانید با استفاده از این کنترل هایی که در اختیار شما قرار می گیرد ، سفارشی سازی بیشتری را بر روی باکس ها اعمال و آنها بر اساس سلیقه سفارشی سازی نمایید و باکس های زیر تنها یک نمونه از طراحی هر المان می باشند.

حالت کلاسیک - شبکه ای

حالت کلاسیک - کاروسل

حالت لیست - شبکه ای

 

مجله هفتگی 28-24 مهر 1400

انواع قیمت مندرج در قرارداد/قواعد نگارش قراردادی/هزینه بالاسری انواع قیمتهای مورد استفاده در فهرست بهای منضم به قرارداد https://downloadaframis.ir/free_videos/Post%2057.m4v موضوع: انواع قیمت مندرج در قرارداد   24 مهر 1400  ...
مجله هفتگی 17 بازدید هانیه پدیدار 2021/10/20 0

حالت لیست - کاروسل

حالت مدرن - شبکه ای

مجله هفتگی 28-24 مهر 1400

انواع قیمت مندرج در قرارداد/قواعد نگارش قراردادی/هزینه بالاسری انواع قیمتهای مورد استفاده در فهرست بهای منضم به قرارداد https://downloadaframis.ir/free_videos/Post%2057.m4v موضوع:...
 
ادامه مطلب

مجله هفتگی 21 – 17 مهر 1400

ارکان اجرایی پروژه/قواعد نگارش قراردادی/ضرایب قراردادی ارکان اجرایی پروژه و شرح وظایف و اختیارات محوله در قراردادهای احداث شامل چه...
 
ادامه مطلب

حالت مدرن - کاروسل

حالت مخصوص ویدئوها

هیچ مطلبی یافت نشد