دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

آیا بیان جملاتی در اظهارنامه می تواند به معنای اقرار پیمانکار و یا کارفرما باشد و آیا به ضرر او در دادگاه قابل استفاده است؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : اقرار

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دلایل

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.