دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

هنگامی که شخصی متوجه شود برای او حکمی صادر شده است و او به دلایلی از مسیر دادرسی و صدور حکم آگاه نبوده است ،چه اقدام هایی می تواند انجام دهد و آیا می تواند از اجرای حکم به بهانه عدم آگاهی جلوگیری کند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مراحل رسیدگی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- طرق عادی،تجدید نظر و واخواهی

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.