دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

اگر انجام ندادن عملی از طرف پیمانکار در زمان اختلافات باعث آسیب جدی و جبران ناپذیر می شود، کارفرما چه اقدامی می تواند بکند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعهدات کیفی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دادرسی فوری و تامین خواسته

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.