0
0

آیا پیمانکار می تواند درصورت اعلام فسخ قرارداد توسط کارفرما و حرکت به سمت عقد قرارداد با پیمانکار دیگر ، از این عمل تا مشخص شدن اختلاف طرح شده در دادگاه جلوگیری نماید؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : ختم و فسخ پیمان

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دادرسی فوری و تامین خواسته

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.