0
0
افرامیس
  • ارائه دهنده راهکارهای حقوقی و مهندسی

  • سیستم های سطح مدیریت سازمانی

  • سیستم های سطح مدیریت پروژه

  • سیستم های سطح مدیریت مهندسی 

  • مدل و برنامه ریزی کسب و کار

افرامیس

راهکارهای افرامیس :

آخرین ویدئو های آموزشی رایگان

کتاب ها و آموزش و پژوهش :

مقالات کوتاه و نمایه ها :

 

چرا قرارداد می بندیم؟

چرا قرارداد می بندیم؟ انجام کار با صرفه بالاتر (قیمت / کیفیت / کارایی / تکنولوژی) خرید خدمات خارج از توانایی نرم افزاری یا سخت افزاری حفظ تمرکز داخلی سازمان...
رویه ها و پروسه ها ۱۰۵ بازدید ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰