دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

صفحه اصلی

ارائه دهنده راهکارهای حقوقی و مهندسی

راهکارهای سطح مدیریت سازمانی

راهکارهای سطح مدیریت پروژه

راهکارهای سطح مدیریت مهندسی 

مدلسازی و برنامه ریزی کسب و کار

راهکارهای افرامیس :

دوره های آموزشی :

کتاب ها و آموزش و پژوهش :

تیزر معرفی کتاب

آخرین ویدئو های مربوط به بخش نامه ها

مقالات کوتاه و نمایه ها :

مجله هفتگی :

 

مجله هفتگی 28-24 اردیبهشت 1401

تعدیل در قراردادهای EPC/استفساریه ها/مبلغ پیمان در قراردادهای EPC موضوع: تعدیل در قراردادهای EPC   24 اردیبهشت 1401   در ویدئوی زیر در مورد پرداخت های ارزی در قراردادهایEPC صحبت می...
15 بازدید 1401/02/29
 

مجله هفتگی 21-17 اردیبهشت 1401

مجله هفتگی 17 تا 21 اردیبهشت 1401 موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC   17 اردیبهشت 1401   یک ویدئو با موضوع “تأخیر پرداخت در قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه...
37 بازدید 1401/02/21
 

مجله هفتگی 10 تا 14 اردیبهشت 1401

مجله هفتگی 10 تا 14 اردیبهشت 1401 موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC   10 اردیبهشت 1401   در ادامه پست های قرارداد EPC امشب نیز با یک ویدئوی دیگر...
48 بازدید 1401/02/18