0
0

پرسش و پاسخ

لیست پرسش ها و پاسخ ها :

سوال شما دارای تناقض هست . شما یک سپرده حسن انجام کار دارید یعنی از هر صورت وضعیت 10 درصد کم می شود شما یک ضمانت نامه می برید و شمانت نامه رو نزد کارفرما می گذارید و اون سپرده رو آزاد می کنید . کارفرما موظف است آن سپرده را آزاد کند . یعنی در واقع اون سپرده دیگر در تملک کارفرما نیست که اصلا ضبط بشود چون از شما ضمانت نامه دارد . بنابراین در یک جواب کلی باید گفت خیر وقتی شمانت نامه حسن انجام کار ضبط می کند دیگر نمی تواند 10 درصد را کسر کند . چون که ضمانت نامه را کسر کرده است عینا می شود خیانت در امانت از مصادبق اعمال مجرمانه حساب می شود اگر ساختار دولتی باشد قطعا فردی که چنین کاری کرده است دچار عزل از خدمت می شود به مدت موقت و حتی حبث هم دارد . و اگر فرد خارج از ساختارهای دولتی باشد یعنی طرح عمرانی نباشد از مصادیق خیانت در امانت هست که هم می توانید پیگیری حقوقی و هم پیگیری کیفری کنید . 

سوال شما دو جنبه دارد در نظر داشته باشید که هر کدام کارفرما یا پیمانکار بیمه ای رو تقبل کند طرف دیگر حتما باید یک نسخه از آن بیمه نامه را داشته باشد چرا که باید بداند طرف مقابلی که قبول کرده است چه کلوزهایی رو در قرار دارد .پس اگر بیمه ای رو چه در بدنه کارفرمایی ، چه در بدنه پیمانکاری سپرده اید کلوزهای مربوط به آن بیمه را آگاه باشید . توجه داشته باشید که بیمه سه نوع است . بیمه تمام خطر بیمه ای است که مربوط به خود پروژه است ، سیل بیاد ، زلزله بیاد ، هر اتفاقی که برای پروژه بیفتد آنچه که در مالکیت کارفرما است . بیمه مسئولیت مدنی در مورد ضررهای جانی است . باید این بیمه مسئولیت مدنی باشد که پوشش بدهد افرادی که در اون حیطه کار می کنند. و بیمه سوم بیمه شخص ثالث است برای افرادی که خارج از این بدنه کار می کنند . در رابطه با سوال شما بسته به شکایت فرد آسیب دیده قاعدتا وزارت کار و یا دادگاه ، کارشناسی را می فرستد . اون کارشناس در واقع اعلام می کند که چقدر قصور وجود داشته است . افرادی که در تقصیر هستند چه کسانی هستند ؟ خود کارگر ، پیمانکار ، کارفرما و حتی مالک . هر فردی به هر دلیلی مقصر است میزان تقصیر رو مشخص می کند . پس اگر بنا به تشخیص شما در 20 درصد یک خسارت مقصر باشید ، آن 20 درصد را شما باید پرداخت کنید . اگر شما بیمه دارید ، شما را پوشش می دهد. ایا در کلوز بیمه نوشته شده تمام اشخاص ذیل کارفرما و پیمانکار پوشش داده می شوند ؟ اگر کارشناس تشخیص دهد این خسارت در اثر قصور اتفاق افتاده باشد بیمه آن را تقبل نخواهد کرد . 

جواب این سوال در دو گزینه مطرح می شود . گزینه اول طرح عمرانی هست . در طرح عمرانی کارفرما در هر صورت وضعیت 1.6% کم می کنه به اضافه 5 درصد اون مبلغ که در صورت وضعیت تعهد خودش هستش به حساب سازمان تامین اجتماعی که مجموعا میشه 6.6% پرداخت می کند . در گزینه دوم که طرح غیر عمرانی هست مسئله مطرح میشه که بایستی پیمانکار مبالغ بیمه رو پرداخت کند . ما در قسمتی که در انتهای پروژه هستش براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است 5 درصد از هر صورت وضعیت رو بلوکه کنهبه اضافه آخرین قسط پرداختی رو در واقع که همون صورت وضعیت قطعی میشه بلوکه نگه داره تا در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت حق بیمه اون رو در وجه سازمان پرداخت کنه حالا اگر موضوع پرداخت بیمه ماهانه پیمانکار مطرح بشه به واسطه لیست تامین اجتماعی ارائه شده کارفرما میتونه با عدم پرداخت این موضوع و ارائه مدارک مثبته مبنی بر پرداخت از پرداخت صورت وضعیت پیمانکار جلوگیری کند چون باید قوانین سازمان تامین اجتماعی در این حالت رعایت بشود . و در واقع اگر این لیست رد نشود مخاطرات بر دوش نیروی انسانی خواهد بود و باید نقش حمایتگری داشته باشد . 

سلام مراجعه شود به بخشنامه شرح عمومی خدمات مشاور در دوره ساخت و تحویل کار برای طرحهای غیرصنعتی موسوم به نشریه ٣٣٢٧

سلام . بایستی اول مراجعه کنیم ببینیم آیا بند داوری در قرارداد وجود دارد ، اگر بند داوری وجود دارد قطعا اول باید بریم سراغ داوری و در واقع داوری حکم می دهد اگر احیانا داوری حکم مربوط رو نداد و خواستیم ابطالش کنیم باید به سراغ دادگاه برویم یعنی بستگی به شرایط قراردادی داره حالا هر نوع اختلافی هیچ فرقی نمی کند چه تاخیر پرداخت باشد چه شرایط تفسیر قراردادی باشه یا اختلاف در موضوعات اجرایی باشه و یکراست نمی تونیم به سراغ سیستم قضایی بریم

سلام براساس موافقتنامه ، اگر دقت بفرمایید توی ماده 2 موافقتنامه صراحت داریم در بحث تناقض بین مواد در واقع فهرست بهای منضم به پیمان بر سایر مدارک اولویت داره پس اگر شما چنین ردیفی در فهرست بهای منضم به پیمان دارید که اشاره کرده میلگرد مورد استفاده حالا در هر مقطع بتنی A2 یا A3 هستش اون ملاکه و شما نمیتونید ادعای مالی داشته باشید و اگر این موضوع در نقشه ذکر شده باشد و در فهرست بها نیامده باشه می تونه مورد ادعای مالی قرار بگیره یعنی اگر در مشخصات فنی نقشه یا در قسمت هایی که معمولا ، اصطلاحا ما بهش میگیم TECNICAL SPECIFICATION صراحت داریم که نوشته میلگرد باید A3 باشه ولی ردیف هایفهرست بهایی به چنین موضوعی اشاره نشده باشه و در واقع گفته باشه A2 مثلا استفاده کنید شما میتونید این روبه عنوان یک قیمت جدید ملاک بگیرید و بهش استناد کنید

سلام ابلاغ تا سقف 25% که معمولا کارفرماها انجامش میدن به معنای این نیست که حتما باید 25% رو بپوشونه بلکه شما به عنوان پیمانکار و مهندس مشاور به عنوان کنترل کننده مجاز خواهید بود تا این سقف رو پر کنید ولی نه اینکه دقیقا 25 درصد رو پر بکنید بنابراین هر رقمی که منجر به افزایش احجام یا در واقع تغییر به عنوان قیمت جدید میشه باید زیر این 25 درصد باشه مگر اینکه توسط زیحسابی اصلا پرداخت نمی شود ولیکن درست مطلب به این صورت هستش که کارفرما در واقع هر کار اضافی رو ابلاغ می کنه به طور مثال میگه من فعالیت A را با مبلغ 200 میلیون تومان ابلاغ میکنم فعالیت B را با مبلغ 500 میلیون ابلاغ می کنم مجموع این ابلاغ ها که میتونه هم کار جدید باشه و هم افزایش احجام نسبت به فهرست بهای منضم به پیمان هستش نبایستی از 25 درصد افزایش پیدا کنه و یادمون باشه هر صورت وضعیتی که میدیم اگر احجام ردیف ها از ردیف های فهرست بهای منضم به پیمان افزونی پیدا کرده حتما باید طی دستور کاری ابلاغ بشه البته تا 10% میشه توسط مهندس مشاور ابلاغ بشه حد فاصل 10% تا 25% توسط کارفرما ابلاغ میشه بنابراین و نتیجه این خواهد بود هیچ گونه الزام آوری برای کارفرما وجود نداره که حتما 25 رو پر کنهبه همین دلیل از حرف ربط تا استفاده شده است .

بر اقلام فاکتوری به هیچ عنوان تعدیل تعلق نمیگیره و تنها یک ضریبی که در انتهای فهارس بها بهش اشاره شده که ضریب ۱/۱۴ هستش تعلق خواهد گرفت

در جداول تنظیمی برای پرداخت حق الزحمه مشاور براساس ساختار یکپارچه که از سال 1396جاری شده به صورت آزمایشی و از سال 1400 لازم الاجرا شده و براساس ساختار های قدیمی همیشه بایستی به خاطر دبسپاریم که عددی که برای گرید بندی مهندسین مختلف در جدول ئر نظر گرفته شده و ساعت کاری که در نظر گرفته می شود ساعت کاری خالص است و هرگونه ضریبی یا در جداول دیده شده یا به صورت ضریب بالاسری گذاشته شده بنابراین مهندس مشاور حق ندارد در صورت وضعیت های ارسالی میزان مرخصی های استحقاقی خودش رو ثبت بکنه همچنان که هیچ مهندسی حق نداره با استناد به این جداول بیاد حقوق خودش رو با مهندس مشاور بالادست خودش ببنده چون این اعداد صرفا برای نگارش صورت وضعیت مهندس مشاور تنظیم شده و ضرائب مربوطه در اون از طرف سازمان برنامه و بودجه دیده شده . بنابراین با توجه به سوال شما عملکرد کارفرما عملکرد درستی هست. 

با سلام ما دو موضوع در حقوق داریم و این دو موضوع برای بحث تاخیر تادیه باید از هم تفکیک شود شما اگر مالی رو در اختیار فرد دیگری می گذارید و یا حقی رو از فرد دیگری مطالبه می کنید اصولا از زمان اظهارنامه اگر طرف به شما عودت ندهد محق هستید به دریافت تاخیر تادیه ولیکن اگر مالی یا برگه مالی غصب بشه از طرف مقابل درواقع نیزان محاسبه اون فرق میکنه . و باید براساس زمان اثبات غصب یا همان به قول فرمایش شما ضبط ناروای ضمانت نامه ملاک عمل قرار بگیرد چون در واقع بابت آن شما هزنیه ای داده اید . بنابراین تاخیر تادیه از زمان ضبط ناروای ضمانت نامه ملاک عمل در سیستم قضایی قرار می گیرد . 

وقتی صورت جلسه تحویل موقت تنظیم میشه و به پیمانکار ابلاغ می گردد به معنای سقوط تعهدات قراردادی پیمانکار هستش و پیمانکار بعد از آن باید صورت وضعیت تحویل قطعی را آماده کند و به هیچ عناون کارفرما نمی تونه به بهانه اضافه کردن موضوعی ، صورت وضعیت قطعی رو پرداخت نکنه و آن را منوط کند به رفع اشکال یک پانج جدید . اگر به هر دلیلی پانچی بعد از تنظیم صورت وضعیت تحویل موقت و رفع نقص یعنی آن مدرکی که مهندس مشاور تنظیم می کند و به تایید کارفرما می رساند و اعلام می کند که کلیه پانچ های تحویل موقت انجام شده اگر بعد از این تاریخ پانچ جدیدی ایجاد بشود بایستی ذیل زمان گارانتی و دوره نگهداری صورت بگیرد یعنی در واقع در زول دوره تضمین کارفرما موظف است طی یک نامه کتبا به پیمانکار اعلام کنه که این نقص رو برطرف کنه . در اون حالت پیمانکار موظف هست آن نقص را برطرف کند و بنابراین نمی تونه به بهانه برطرف نکردن موضوع از پرداخت صورت وضعیت ، کارفرما استنکاف کند . 

پایان دوره نگهداری وقتی صورت می گیره که پیمانکار نامه بزنه و درخواست تحویل قطعی بکنه در صورتی که درخواست تحویل قطعی کنه و در زمانی که هیئت تحویل تشکیل میشه و مشخص می گردد که هیچ عیب و ایرادی در کار نبوده حتی اگر در واقع نامه تحویل قطعی طول بکشه و این رو منوط کنه به پایان کار به هیچ عناون نمی تونه چیزی رو از اعداد و مبالغ شما کسر بکنه و کاملا غیر قانونی است فقط این موضوع رو در نظر داشته باشید که حتما بایستی تحویل قطعی صورت گرفته باشه یا نامه ای از طرف پیمانکار صادر شده باشه و درخواست تحویل قطعی بکنه

در رابطه با سوال شما لازم هستش که مشخص بشه که آیا شما بازسازی رو منطبق بر قرارداد انجام دادی یا کامل تعهدات قراردادی رو انجام دادی و اگر اینطور باشه دلایل عدم پرداخت کارفرما چه خواهد بود یعنی آیا به خاطر اینکه شما نقصی در بازسازی داشتید ؟ یه قسمتی از بازسازی رو انجام ندادید یا حتی کارهایی که انجام دادید مطابق شرایط منضم قرارداد نبوده ؟ این ها رو باید کامل مشخص کنیم و متن قرارداد رو باید برای ما ارسال بفرمایید . ولی با فرض اینکه شما تعهدات قراردادی رو کامل انجام دادید تنها راه این است که اول اظهارنامه بزنید به کارفرما و اعلام کنید مبلغ باقی مانده قرارداد رو در وجه شما پرداخت کنه و دوم اینکه اعلام دادخواست بکنید به دادگاه و از دادگاه بخواهید مبلغ پیمان رو در وجه شما پرداخت کنه .در هر صورت اگر از زمان اظهارنامه بگذره همان قدر که زمان می گذره شما می تونید تاخیر تادیه رو از کارفرما بگیرید یعنی ارزش پول شما از زمان اظهارنامه از بین نمیره و شما میتوانید به همراه ارزش پول تان ، مبلغ پیمان را دریافت کنید

برای سوال شما سه پیش فرض داریم . پیش فرض اول این هست که در قرارداد میزان هزینه تسریع دیده شده باشد . یا اصطلاحا بهش می گیم پاداش تسریع . به ازای هر یک روز ، یک ماه یا هر واحد زمانی عددی به عنوان تسریع دیده شده باشد. حالت دوم آن است که تسریع به دستور کارفرما صورت گرفته باشد . به طور مثال قرار است آخر اسفند من پروژه رو تحویل بدم . به دلیل شرایطی کارفرما از من می خواهد که 22 بهمن پروژه رو تحویل بدم . اگر کارفرمای دولتی باشد این هزینه تسریع رو باید تاییدش رو از سازمان برنامه و بودجه گرفته باشه و در بودجه دیده باشه و این خیلی مهمه چون بعدا در ذی حسابی شما دچار مشکل میشی ولی اگر کارفرما غیر دولتی باشه توافقی که می کنیم باید در ذیل اون توافق میزان این تسریع رو ذکر کنیم که هزینه های تسریع برای من این هستش در صورت عدم ذکر البته این تسریع قابل ادعا توسط پیمانکار خواهد بود . به دلیل اینکه توسط کارفرما صورت گرفته . ولی حواسمون باشه قطعا باید پیمانکار طی نامه ای اعلام بکنه این دستور به تسریع باعث هزینه هایی برای پیمانکار میشه حتی اگر کارفرما توافق نکرده باشه چون اگر این نامه رو ننوشته باشه در اصطلاح حقوق میگن تورع یا پیمانکار قبول کرده این موضوع رو که بدون دریافت هزینه انجام بده پس قطعا نامه نگاری برای ما در این موضوع مهم است . هر چند بدون نامه نگاری هم احتمال گرفتنش از ساختارهای قضایی وجود داره و نکته سوم این است که بدون هیچگونه دستور کاری و بدون ذکری در قرارداد پیمانکار در واقع زودتر از موعد مقرر اون کار رو جمع کرده باشه در این حالت احتمال و امید دریافت هزینه تسریع برای پیمانکار بسیار ناچیز و بی مورد خواهد بود به دلیل اینکه پیمانکار هم از این سود و منفعتی میبره شما وقتی یک پروژه 12 ماهه رو در 9 ماه جمع کنه قاعدتا سه ماه زودتر پولتون رو دریافت می کنید و قطعا هم بابت این کار کارفرما بهش دستوری نداده ولی ممکنه در این قبال سوالی مطرح بشه که آیا کارفرما می تونه بگه زودتر شما کار رو انجام دادی و من پولت رو سر موقع میدم ؟ این خطر هم برای پیمانکار وجود داره بنابراین تسریع پروژنه زودتر از بدون دستور و بدون قید در قرارداد برای پیمانکار منفعتی نداره مگر اینکه توافقی صورت گرفته باشه در دریافت پول ها و وجوهات و مطالبات پیمانکار 

وقتی یک پیمانکار قرارداد رو امضا می کنه و می پذیره این قرارداد تا 25 درصد قابل افزایش و کاهش هستش پذیرفته هر آیتمی دراین محدوده قرار بگیره جزو این حدود قانونی قرار می گیره بنابراین مشاوره موخیره به اینکه آیتم های سود ده رو حذف کنه و یا آیتم های ضرر ده رو اضافه بکنه فقط باید حواسمونبه این باشه که نمی تونه این دوتا با هم جمع شونده باشه . نکته مهمه دیگه این هستش که شما ممگنه به عنوان پیمانکار یک قیمتی بدید به خاطر حجم یک کار ولی وقتی حجم اون کار کم بشه اون قیمت دیگه برای شما به نفع نباشه درواقع این هم برای پیمانکار مقدور نیست ما در حقوق بین الملل به این میگیم ضریب انبوهی بهطورمثال پیمانکارمیگه اگر 200 هزار متر مکعب خاک رو جابجا کنم A ریال برای هر متر مکعب می گیرم ولی قطعا وقتی 1000 متر رو بخواد جابجا کنه عدد به مراتب بیشتری برای واحد خواهد گرفت متاسفانه این ضریب انبوهی که با کاهش حجم در واقع افزایش پیدا می کنه در ایران قابل ادعا نمی باشد