0
0

آموزش های سازمانی

آموزش سازمانی

آموزش حقوق مهندسی

هر سازمان با توجه به جهت حرکت در ساختار تجاری مد نظر خود، علاقمند است تا نیروهای زیر مجموعه، تحت آموزش های هدفمند قرار گیرند.

این حالت برای هر سازمان هم کم هزینه تر و هم دارای راندمان بالاتری می باشد و قاعدتا انگیزه سازمانی را نیز به شدت افزایش می دهد.

مجموعه افرامیس در این راستا، سیستم های آموزش سازمان  های پروژه محور را در یک الگوی تفاهمی با مشتری و منطبق بر خواسته های او راه اندازی نموده است.

 

ساختار آموزشی سازمانی افرامیس  بر چهار اصل مهم استوار است:

  • آموزش های هدفمند (طی جلساتی با مدیریت و پرسنل زیر مجموعه، نیازسنجی آموزش صورت گرفته و به صورت یک پکیج پیشنهادی، ارائه می شود)
  • ارزیابی دوره ای پرسنل جهت سنجش انطباق پیشرفت کیفی با خواسته های مدیریتی
  • مشاوره های عملی توسط مدرسین مبتنی بر ساختارهای اجرایی واقعی
  • ارائه گواهی نامه معتبر آموزشی

سازمان های محترم می توانند درخواست خود را جهت دریافت آموزش های مورد نظر از لیست آموزش های سازمانی افرامیس ، ارائه شده در فرم ذیل ارسال نمایند . 

پشتیبان های افرامیس در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت . 

 

لیست آموزش های سازمانی افرامیس :

مراحل ثبت درخواست

مراحل نکمیل فرم درخواست آموزش های سازمانی
درخواست آموزش سازمانی :
گام 1 از 3