0
0

خدمات سازمانی

خدمات سازمانی

خدمات شرکت افرامیس به سازمان ها در سه گروه زیر ارائه می گردد:

 

1)  ایجاد ساختار حقوق مهندسی و مدیریت پروژه در بدنه کارفرما از تنظیم قرارداد تا تحویل تعهدات قراردادی با محور قراردادن مهم ترین اولویت کارفرمایان یعنی مدیریت ریسک Risk Management

 

2) ایجاد ساختار حقوق مهندسی و مدیریت پروژه در بدنه پیمانکار از زمان امضای قرارداد تا تحویل خدمات قراردادی با رویکرد مهم ترین اولویت های پیمانکاران از جمله مدیریت ادعا / دعاوی  Claim Management

 

3) طراحی و ایجاد سازمان اجرایی پروژه در بدنه کارفرما، مشاور و پیمانکار با محور قراردادن مهمترین عامل دگرگونی پروژه ها یعنی مدیریت تغییرات Change Management

 

مخاطبین خدمات سازمانی بر اساس چک لیست های ارائه شده در ذیل ، نیاز های خود را اعلام کرده تا براساس آن مشاوران افرامیس  با آنها تماس گرفته و نحوه ارائه خدمت و هزینه‌های مربوطه را با توجه به ظرفیت سازمانی و نظام حقوقی اعلام می نمایند.

 

توجه :

برای مشاهده و ارسال فرم حتما باید عضو یا وارد حساب کاربری خود شوید در غیر این صورت امکان ارسال فرم را نخواهید داشت . 

صورت وضعیت قطعی در قراردادهای EPC