0
0

درخواست جلسه مشاوره تخصصی

درخواست جلسه مشاوره تخصصی

ارائه مشاوره های تخصصی در قالب جلسات مشاوره ساعتی در حوزه های:

  • فنی و مهندسی 
  • مدیریت پروژه 
  • حقوق مهندسی 
  • مدیریت کسب و کار
  • تنظیم و آنالیز قرارداد 
  • مدیریت مالی، حسابداری و امور مالیاتی 
درخواست مشاوره تخصصی :
به منظور درخواست مشاوره تخصصی فرم زیر را پر کرده و ارسال نمایید .
در صورتی که کد تخفیف دارید آن را در این قسمت وارد کنید