0
0

آزمون نشریه 4311 – شرایط عمومی پیمان

60,000  تومان
آزمون نشریه 4311 - شرایط عمومی پیمان
زمان: 01:00:00
60 سوال
9 شرکت کننده
60,000  تومان

آزمون نشریه 4311

برای شرکت در آزمون نشریه 4311 ،  اشتراک آن را تهیه کرده و نسبت به شرکت در بخش مواد امتحانی اقدام کنید .

مجموعه افرامیس طی 63 پست ویدئویی کوشید کلیه ریسک ها و ادعاهای متصوره در قراردادهای PC مبتنی بر نشریه 4311 را با شما مرور کند.

 

در آزمون نشریه 4311    :   60 سوال با تفکیک زیر طراحی شده است:

1- اسناد و مدارک پیمان 10 سوال

2- ارکان و عملیات اجرایی 9 سوال

3- ادعای مالی قراردادی 12 سوال

4- ادعای زمانی قراردادی 10 سوال

5- کارگاه و تجهیز و مصالح و بالاسری 8 سوال

6- ختم و فسخ و تعلیق و اختلافات 11 سوال

 

سوالات در سه سطح طراحی شده است:

1- آسان 20 سوال

2- متوسط 30 سوال

3- سخت 10 سوال

 

بعد از آزمون یک کارنامه با تفکیک 6 گانه به ایمیل شما ارسال می شود تا بدانید در کدام بخش ها دارای ضعف و در کدام بخش ها دارای قدرت هستید و البته پاسخ نامه به همراه تشریح سوالات و بندهای مرتبط با نشریه 4311 برای شما ارسال می شود.

این پاسخ نامه خود یک آموزش کامل برای شرایط عمومی پیمان خواهد بود.