0
0

9 – نحوه تهیه، کنترل و تأیید اسناد طراحی و مهندسی در تعهد پیمانکار در قرارداد EPC

216 بازدید

نحوه تهیه، کنترل و تأیید اسناد طراحی و مهندسی در تعهد پیمانکار در قرارداد EPC

با توجه به ذات قراردادهای EPC ، وظیفه طراحی با پیمانکار است مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، به گونه دیگری درج شده باشد.

بنابراین پیمانکار موظف است که بر اساس اسناد فنی مبنایی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شده است این طراحی را انجام دهد.

یادمان باشد اسناد فنی مبنا ذکر شده در بند 1 پیوست 18، ملاک کنترل و پذیرش طراحی های انجام شده توسط پیمانکار خواهد بود.

 در یک اصل کلی و مبتنی بر بند 1 ماده 7 شرایط عمومی پیمان، تمامی مسئولیت طراحی های انجام شده و وجود هرگونه نقص یا کمبود در نقشه ها و مدارک فنی ارائه شده توسط پیمانکار بعهده او است،

حتی اگر این اسناد و مدارک به تأیید کارفرما یا مهندس مشاور رسیده باشد.

مگر نقص یا کمبود ناشی از اطلاعات درج شده در اسناد فنی مبنا و خارج از تعهدات پیمانکار بوده باشد.

این موضوع در بند 1 ماده 25 نیز به صراحت اشاره شده است، مبتنی بر این بند، پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف مهندسی انجام دهد.

باید گفت مسئولیت گفته شده را می توان به سه دسته تقسیم کرد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=8154
اشتراک گذاری:
پریسا نصیری

نظرات

0 نظر در مورد 9 – نحوه تهیه، کنترل و تأیید اسناد طراحی و مهندسی در تعهد پیمانکار در قرارداد EPC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.