0
0

در صورت تمرد پیمانکار و یا کارفرما از تحویل و عودت تجهیزات و ماشین آلاتی که به صورت موقت در اختیار طرف مقابل قرارداده اند، تنظیم اظهارنامه برای مطالبات بعدی چگونه خواهد بود؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- اظهارنامه

  • مهمان ها asked 2 سال قبل
  • آخرین ویرایش 1 سال قبل
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.