0
0

در صورت بروز اختلاف بین فروشنده کالا و تجهیزات با پیمانکار یا کارفرما، فروشنده تصمیم به فروش آن کالا به فرد دیگری می گیرد آیا می توان فروشنده را ملزم به عدم انتقال کالا، مصالح و یا تجهیزات کرد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دادرسی فوری و تامین خواسته

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.