0
0

آموزش های رایگان

بخشنامه های قرارداد های همسان

خدمات قراردادی

یکی از ارکان مهم در ساختار تیم پروژه ، Claim Maker است. عنوانی که دارای بالاترین اهمیت در تیم و کمترین توجه در استقرار آن است . 

ولیکن این فرد نیاز به آموزش هایی فرای تحصیلات آکادمیک دارد زیرا رشته ای با عنوان Construction Law که یکی از انواع خروجی هایش این تخصص است، در بین ساختارهای تحصیلی دانشگاهی کشورمان جایی ندارد . 

این شخص دارای ترکیبی از تخصص های فنی و مهندسی، مدیریتی و حقوقی است . مجموعه افرامیس بر این سعی است که با آموزش یک مجموعه از ساختارهای حقوقی مهندسی، گامی پویا در حصول چنین منصبی در تیم پروژه بردارد. 

مجموعه آموزشی زیر ، شامل حداقل اطلاعات مورد نیاز برای کارآموزی مهندسان عمران، معماری، مکانیک، برق و …. در ساختار شناسایی و آنالیز ریسک و تنظیم ادعاهای زمانی و مالی و پاسخ گویی های حقوقی در پروژه های با اساس ساخت می باشد. 

این مجموعه به شما همکار و مخاطب عزیز کمک می کند در زمان عقد قرارداد، حین انجام تعهدات و بعد از خاتمه چگونه ریسک و ادعاهای متناظر را مستند، ثبت، دسته بندی و ارائه نمایید . 

و در نهایت بتوانید یک مدیر قراردادی با نگاه همه جانبه گرایانه باشید .

در صورت عدم دسترسی به آموزش های آنلاین و یا حضوری مجموعه افرامیس، این امکان برای شما ایجاد شده است که از فیلم های آموزشی رایگان زیر برای انواع قراردادها استفاده کنید.

4 ) آموزش قراردهای مدیریت پیمان منطبق بر بخشنامه 66900 شامل 27 فیلم ویدئویی ( به زودی )

5 ) آموزش قراردادهای مهندسین مشاور منطبق بر نشریه 4318 ( به زودی )

6 ) آموزش قراردادهای EPC طرح و ساخت غیر صنعتی منطبق برPackage84 شامل 63 فیلم ویدئویی ( به زودی )

7) آموزش تهیه و تنظیم دعاوی مالی منطبق بر بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه ( به زودی )

8) آموزش تهیه و تنظیم دعاوی زمانی منطبق بر بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه ( به زودی )

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید فرم زیر را پر کرده و ارسال نمایید تا کارشناسان افرامیس با شما تماس بگیرند :