0
0

دسته: نشریه 4311

متداول ترین قراردادهای منعقده در کشورمان، ذیل نشریه 4311 یا بخشنامه 842 تنظیم می گردد. این نشریه در تاریخ 1378/3/3 به کلید سازمان های دولتی در بخشنامه های گروه اول یعنی لازم الاجرا و بدون امکان تغییر ابلاغ گردید .

این مجموعه که شامل دستورالعمل، موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است به واسطه عدم بازنگری در سالیان متمادی همراه با نقاط ابهام، تناقض و سکوت متعدد است . که به همین واسطه سوالاتو چالش های بی شماری برای بدنه های کارفرمایی، پیمانکاری و مهندسین مشاور ایجاد شده است .

در مجموعه لیست های ویدئویی سعی براین است که به این سوالات و چالش ها با استناد به بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه و استفساریه های صادره از این سازمان به همراه ساختار حقوقی حکم بر این نوع قرارداد پاسخ داده شود .

پاسخی که در اختیار مخاطبین عزیز قرار می گیرد مبنی بر تجارب عملی و پرونده های حقوقی مجموعه افرامیس است .

باعث بسی خرسندی خواهد بود که ما را در دو موضوع زیر برای تکمیل و یا رشد این صفحه یاری کنید :

  1. سوالی که مرتبط با نشریه 4311 بوده و به نشر شما هیچ پاسخ مناسبی به آن، در مفاد شرایط عمومی و خصوصی وارد نشده است ، را در بخش دیدگاه های هر کدام از صفحات می توانید ثبت کنید تا در اسرع وقت توسط متخصصین افرامیس پاسخ داده شوند .
  2. تجربه عملی در قراردادهای ذیل نشریه 4311 که همراه با چالش ادعایی برای پیمانکار یا کارفرما بوده است را در بخش دیدگاه ها با ما و مخاطبین افرامیس در میان بگذارید