0
0

دسته: نشریه 5490

در ساخت پروژه های صنعتی، کارفرما سعی بر این دارد کلیه ریسک های موجود در پروژه را تا سر حد امکان به طرف قرارداد یا پیمانکار واگذار کند . در این راستا کارفرما انتظار دارد یک پیمانکار تخصصی در زمینه EPC عملیات طراحی، تدارکات و خرید ، اجرا را بر عهده گرفته و پروژه را به گونه ای راهبری نماید که محصول نهایی را به صورت Turn Key  به کارفرما تحویل دهد.

این نوع پیمان ها ذیل قرارداد همسان نشریه 5490 که در تاریخ 1380/11/14 تحت عنوان بخشنامه با شماره 105/1829 – 54/7105 منعقد می گردد.

مجموعه پست های ویدئویی که در این صفحه منتشر گردیده است، شما مخاطب عزیز را در شناسایی تمام ابعاد این نوع قراردادها یاری می نماید .

هر پست ویدئویی همراه با یک سری سوال متداول است که مخاطب عزیز با جستجوی موضوعی بر روی بانک اطلاعاتی شامل 406 سوال می تواند به موضوع مورد نظر خود دسترسی یابد و به دلیل صرفه جویی در وقت ، تنها آن ویدئوی خاص را مشاهده نماید .

این مجموعه هم به صورت تصویری و هم به صورت متنی در اختیار مخاطب قرار می گیرد .