0
0

بایگانی‌ها: دیکشنری قوانین

اجیر

اجیر ردیف واژگانی: 281 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: اقسام عقود...
 
ادامه مطلب

اختیار Authority

اختیار Authority ردیف واژگانی: 690 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی  تعریف واژه...
 
ادامه مطلب

ادله (دلیل)

اَدِله (دلیل) ردیف واژگانی: 150 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : دلایل حقوقی...
 
ادامه مطلب