0
0

60 – فسخ پیمان از طرف کارفرما در قراردادهای EPC (قسمت سوم)

1538 بازدید

فسخ پیمان از طرف کارفرما در قراردادهای EPC (قسمت سوم)

بعد از شناسایی شرایط استحقاق ابلاغ فسخ و پروسه اداری مربوطه ، به معرفی کارهایی می پردازیم که طرفین قرارداد بایستی پس از جاری شدن فسخ انجام دهند:

 • ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار پیمانکار
 • در اختیار گیری کارهای انجام شده و درصورت نیاز کارگاه ها، تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات موجود در انبارهای کارگاه یا محل های دیگر، ماشین آلات ساختمانی و هر نوع تدارکات موجود در گارگاه
 • برچیدن آن بخش از تاسیسات موقت در محل کارگاه توسط پیمانکار که مورد نیاز کارفرما نمی باشد. البته بخش های مورد نیاز کارفرما توسط دو طرف تقویم شده و همراه اسناد و مدارک مربوط ، تحویل کارفرما می شود. استفاده از کلمه تقویم کردن به معنای مشخص کردن احجام و مقادیر و مبلغ توافق شده به همراه تاریخ که طی یک صورتجلسه ای تنظیم می شود.
 • پاکسازی کارگاه از نخاله ها، مصالح مازاد و غیر قابل استفاده از تجهیزات ساختمانی توسط پیمانکار
 • در اختیار قراردادن ماشین آلات ساختمانی پیمانکار که برای ادامه کارها توسط کارفرما نیاز می باشد البته در خصوص هزینه های مربوطه باید بین طرفین توافق گردد.
 • ظرف 10 روز از ابلاغ فسخ، انجام صورت برداری از کارهای انجام شده و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز کارفرما با حضور پیمانکار و کارفرما به اتفاق یکدیگر. در صورت عدم حضور پیمانکار موضوع با حضور نماینده دادگاه محل، تامین دلیل می شود. در این ماده اشاره شده که کارفرما بایستی حداکثر ظرف سه ماه اقدام به صورت برداری کند و در این مدت نصف هزینه نگهداری و حفاظت کارگاهی بر عهده پیمانکار و نصف دیگر بر عهده پیمانکار است و بعد از این مدت پیمانکار هیچ مسئولیت هزینه ای نخواهد داشت.
 • اقدام به تکمیل کار از طریق سایر پیمانکاران پس از انجام صورت برداری
 • توقف تمام پیمان ها توسط پیمانکار اصلی با مهندسان طراح، فروشندگان و پیمانکاران دسته دوم طرف قرارداد پیمانکار به شرطی که کارفرما خواستار ادامه آن قرارداد نباشد.
 • تحویل اسناد و مدارک و انتقال قرارداد مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی که طبق مشخصات فنی منضم به پیمان و درچارچوب برنامه زمان بندی ، در مرحله سفارش خرید به فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه است.
 • تحویل اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان به همراه اسناد مثبته مالی به کارفرما
 • تحویل تمام نقشه ها، مشخصات فنی و اسناد و مدارک توسط پیمانکار به کارفرما برای آن دسته اسنادی که توسط پیمانکار یا اشخاص طرف قرارداد او تهیه شده است.

 

سوالاتی که در این ویدئو به آن ها پاسخ داده می شود : 

 • بعد از ابلاغ فسخ از طرف کارفرما، چه اقداماتی بایستی صورت پذیرد؟
 • وضعیت قراردادها با پیمانکاران جز و فروشندگان در صورت ابلاغ فسخ پیمان به پیمانکار چگونه خواهد بود؟
 • در صورت استنکاف پیمانکار از صورت برداری، کارفرما چه اقدامی را باید انجام دهد؟
 • آیا بلافاصله بعد از صورت برداری، کارفرما می تواند برای انجام کار برجای مانده با پیمانکار دیگری قرارداد منعقد نماید؟
 • در صورت فسخ پیمان، چه مواردی می تواند مورد ادعای مالی پیمانکار در صورت وضعیت قطعی درج گردد؟
 • در صورت فسخ پیمان، چه مواردی می تواند مورد ادعای مالی پیمانکار در صورت وضعیت قطعی درج گردد؟

 

فسخ پیمان از طرف کارفرما در قراردادهای EPC (قسمت سوم)

بر اساس بند 2-5 ماده 68 تنها موارد زیر پس از صورت برداری در محاسبه صورت وضعیت قطعی مورد محاسبه قرار می گیرد:

 • بهای کارهای انجام شده طبق پیمان و تا زمان فسخ پیمان
 • بهای تجهیزات و مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی پیمان تامین شده است.
 • هزینه تادیه شده از سوی پیمانکار، برای آن بخش از مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار در چارچوب برنامه زمانی در مرحله سفارش خرید به سازندگان و فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگه هستند و اسناد آن ها تحویل کارفرما شده است.
 • هزینه احداث تاسیسات و کارگاه های موقت پیمانکار مورد نیاز کارفرما البته به شرط آنکه بخشی از آن در محاسبه هزینه مستقیم کارها منظور نشده باشد.

با توضیحات گفته شده صورت وضعیت قطعی و صورت وضعیت تعدیل تهیه شده و مابه التفاوت نسبت به پرداخت های قبلی به عنوان بدهکاری یا بستانکاری پیمانکار ثبت می شود.

با توجه به موارد گفته شده می توان بیان داشت که پیمانکار در صورت فسخ نمی تواند ادعایی نسبت به یک سری هزینه های انجام شده داشته باشد:

 • هزینه پرداخت شده بابت قراردادهایی که خارج از برنامه زمان بندی تفصیلی منعقد شده و یا به عبارتی ساده هنوز زمان تهیه این مصالح و تجهیزات نرسیده است.
 • هزینه تجهیزات کارگاهی و ساختارهای موقت پیمانکار که مورد نیاز کارفرما نمی باشد.
 • هزینه مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه که مورد تایید مهندس مشاور از جنبه انطباق با مشخصات فنی قراردادی نمی باشد.
 • تعهدات قراردادی نسبت به اشخاص ثالث به غیر از آن دسته تعهدات نسبت به فروشندگان و سازندگان که قرار است مصالح و تجهیزاتی را به پروژه تحویل دهند. بنابراین کلیه تعهدات نسبت به پیمانکاران دسته دوم که صرفا خدمات اجرایی و یا طراحی انجام می دهند بر عهده کارفرما نمی باشد.
آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 60 – فسخ پیمان از طرف کارفرما در قراردادهای EPC (قسمت سوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.