0
0

62 – ساختارها و سیستم های انجام پروژه Project Delivery System

391 بازدید

ساختارها و سیستم های انجام پروژه Project Delivery System

در این پست ویدئویی به بررسی ساختارها و سیستم های انجام پروژه می پردازیم.

عنوانی که در ساختار مدیریت پروژه با نام Project Delivery System یا به اختصار PDS معروف است.

سیستم انجام پروژه در واقع استراتژی است که اعضای بازی یک پروژه را برای رسیدن به اهداف غائی تعریف شده براساس طرح تجاری مشخص می کند.

پس قاعدتاً بایستی در این استراتژی مشخص گردد که چه کسی پول و سرمایه پروژه را تأمین می کند.

چه کسی پروژه و معیارهای فنی آن را طراحی و بر انجام آن نظارت می کند.

چه کسی پروژه را اجرا می کند و احیاناً چه کسی این فرآیند و تعاملات را برای به سرانجام رسیدن پروژه مدیریت می نماید.

 

موضوع: سیستم انجام پروژه

 

امروز می خواهیم با یک واژه مدیرتی در انجام پروژه ها با عنوان PDS، مخفف Project Delivery System، یا سیستم انجام پروژه آشنا شویم. 

 

در تعریف این واژه باید گفت:

یک استراتژی که اعضای بازی یک پروژه را برای رسیدن به اهداف غایی تعریف شده بر اساس طرح تجاری مشخص و 4 آیتم را تعیین می نماید:

1- چه کسی پول و سرمایه پروژه را تأمین می کند؟

2- چه کسی پروژه و معیارهای فنی آن را طراحی و نظارت می کند؟

3- چه کسی پروژه را اجرا می کند؟

4- چه کسی عملیات را مدیریت می کند؟

 

دستگاه مناقصه گزار و یا اجرایی، منطبق بر پیچیدگی پروژه، شرایط فنی و اجرایی، منابع در دسترس سازمانی و سیاست سازمانی، تصمیم می گیرد به چه روشی، تعهدات مورد نیاز در یک پروژه را واگذار نماید.

ساختار تک عاملی (In House): اگر تصمیم بر آن باشد که تمامی عوامل کلان و میانی مدیریت و اجرای پروژه از داخل خود سازمان باشند.

ساختار دو عاملی: اگر ساختار با کمک یک شخص خارج از سازمان انجام گیرد، آن را ساختار دو عاملی می نامیم که معمولاً این عوامل کارفرما و پیمانکار نامیده می شوند.

ساختار سه عاملی: اگر برای عملیات طراحی، مشاوره و کنترل عملیات اجرایی عامل دیگری به نام مهندس مشاور اضافه گردد، آن ساختار را سه عاملی می نامیم که رایج ترین حالت اجرای پروژه هاست.

ساختار چهار عاملی: اگر آیتمی که معمولا عنوان مدیر طرح یا عامل چهارم را یدک می کشد، به عوامل پروژه اضافه شود، وظیفه این رکن کنترل ارتباط سه عامل قبلی و صحت سنجی وظایف سه رکن دیگر می باشد.

 

 

ساختار توزیع عوامل اجرایی را در چهار گروه تقسیم بندی می کنیم:

1- سیستم خود اجرا (In House): کلیه عملیات از جمله تأمین مالی، طراحی، ساخت و اجرا و ساختار کنترلی و مدیریت عملیات توسط نیروهای داخل سازمان اجرایی انجام می پذیرد.

2- سیستم متعارف (DBB): دستگاه اجرایی عملیات طراحی را به یک مهندس مشاور می سپارد و بعد از اتمام این عملیات، طی مناقصه ای عملیات ساخت و اجرا را به یک پیمانکار واگذار می نماید. البته یک شخص حقوقی کنترل می کند که عملیات اجرایی منطبق بر طرح ارائه شده انجام پذیرد.

3- سیستم طرح و ساخت (DB or EPC): در این سیستم کلیه مراحل طراحی، تأمین و تدارکات و ساخت و اجرا توسط پیمانکار طرف قرارداد انجام می گیرد.

 

این سیستم را می توان به دو روش تقسیم کرد:

EPC که آن را کلیدگردان نامیده و یا بصورت DB که به آن روش طرح و ساخت می گوییم انجام پذیرد.

EPC به دلیل ماهیت آن برای کارهای صنعتی و DB برای کارهای غیرصنعتی طراحی شده است.

در روش EPC مسئولیت پیمانکار در تحویل کار بیشتر و دخالت مشاور و کارفرما برای نظارت کار کمتر از روش طرح و ساخت یا DB است.

 

4- سیستم دگر اجرای کامل: در این سیستم به غیر از عملیات طراحی و ساخت و اجرا و تدارک و تأمین کالا، تأمین مالی نیز بر عهده پیمانکار خواهد بود. یعنی در واقع پیمانکار بعنوان سرمایه گذار وارد پروژه شده و قاعدتاً حق الزحمه خود را از منافع پروژه کسب می کند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=7046
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 62 – ساختارها و سیستم های انجام پروژه Project Delivery System

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.