0
0

32 – نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت های پیمانکار چگونه است؟

2403 بازدید

نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت های پیمانکار چگونه است؟

در این پست ویدئویی در مورد نحوه محاسبه مصالح پایکار در صورت وضعیت های موقت پیمانکار و نکاتی که بایستی مورد توجه قرار گیرد صحبت خواهیم کرد.

ساختار پیش رو در مورد قراردادهایی است که نحوه پرداخت آنها براساس فهرست بهای حجم عملیات انجام شده در نظر گرفته شده و کارفرما قبول می کند که به جهت افزایش توانایی مالی پیمانکار، قسمتی از پرداخت این ردیف ها را در قبال خرید مصالح و تجهیزات در وجه پیمانکار پرداخت نماید.

مسلماً این مسئله خود را در حین انجام تعهدات و در زمان ارائه صورت وضعیت های موقت و ماهانه نشان می دهد.

برای بررسی همه جانبه این قضیه، پیوست شماره 1 فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه با عنوان مصالح پای کار را موشکافانه بررسی و آنالیز خواهیم کرد و در قسمت مدیریت ریسک نیز به آیتم هایی می پردازیم که توجه به آن ها، بسیاری از مشکلات در طول پروژه را کمرنگ خواهد کرد.

 

موضوع: نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت

 

داستان 

 

آقای حسنی، مدیرپروژه کارفرما تمام ارکان اجرایی پروژه رو به اتاق کنفرانس دعوت کرده تا مثل هر هفته مروری داشته باشند بر میزان پیشرفت پروژه و دلایل انحراف برنامه زمان بندی و مشکلات پیش آمده.

آقای علی نژاد، سرپرست کارگاه به همراه مسئول دفتر فنی پیمانکار در یک سمت میز و آقای کاظمی سرپرست نظارت و خانم پدیدار مسئول کنترل پروژه کارفرما در سمت دیگر میز نشسته و در حال تبادل نظر بودند.

 

مهندس حسنی وارد شد و بعد از اینکه کتش رو درآورد و به پشت صندلی آویزون کرد، دست به سینه شروع به صحبت کرد:

"آقایان و خانم، گرما بیداد میکنه! امسال گرما از یک طرف و درد بی درمون کرونا از طرف دیگه بی طاقتمون کرده، امثال آقای علی نژاد منت بر سر ما میگذارند اگر مقداری رعایت کنند و به نیروهاشون تأکید به زدن ماسک و رعایت موارد بهداشتی کنند."

 

علی نژاد که از توپ پر حسنی نگران شده، سعی کرد آرامشش رو حفظ کنه و گفت:
"به روی چشم جناب مهندس. فقط به دوستان مشاور بفرمایید تو این شرایط اجازه ندهند درد بی پولی و تزریق مالی هم به گُرده این پیمانکار مظلوم فشار بیاره."

 

حسنی که به این ننه من غریبم بازیهای علی نژاد عادت داره، بی اعتنا به شکایتش رو به خانم پدیدار میگه:

"خانوم بفرمایید کدام یک از مراحل تدارکاتی و یا اجرایی از برنامه زمانی عقب تر است؟"

 

خانم پدیدار منحنی زمانی عملیات تدارکات رو به مهندس حسنی نشان داد و گفت:

"ساخت و ورود پنجره های آلومینیومی بایستی تا امروز به 100 درصد پیشرفت میرسیده ولی پیمانکار اقدام به ورود تنها 50 درصد قطعات ساخته شده کرده."

 

حسنی بی درنگ صورتش رو به سمت علی نژاد چرخوند و منتظر پاسخ موند. علی نژاد با طمأنینه خاصی گفت:

"آقای مهندس به خاطر مشکلات مالی تسویه با کارخانه صورت نگرفته. چون مشاور تنها 20% از هزینه ردیف مربوط به قسمت هایی که وارد کارگاه شده را در صورت وضعیت به ما پرداخت کرده است."

 

آقای حسنی با دستش کاظمی که آماده پاسخ گویی بود رو به آرامش دعوت می کنه و در جواب علی نژاد میگه:
"خوب شما 50% وارد کردید. طبق پیوست 1 فهارس بهاء، باید یک 90% و یک 70% در این ضرب شود تا رقم پرداختی در صورت وضعیت به عنوان مصالح پای کار مشخص شود."

 

در حالیکه داشت با ماشین حساب به نتیجه این ضرب می رسید گفت:

"آقای کاظمی، شما بایستی تا این لحظه به ایشان حدود 32% مبلغ کل ردیف رو پرداخت کرده باشید. سریع صورت وضعیت اصلاح شده رو برای من بفرستید. ضمناً، آقای علی نژاد این موضوع تازه همین ماه رخ داده، چه ربطی به تأخیرات ماه گذشته داره آقا جان؟! سریع اقدام کنید."

نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت های پیمانکار چگونه است؟

اجازه بدید با یکسری تعریف پایه ای آشنا شویم در تعریف مصالح پای کار باید گفت:

به مصالحی اطلاق می شود که براي اجراي موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود و با توجه به اسناد و مدارك پیمان به ویژه برنامه زمانبندي اجراي کار و مشخصات فنی،توسط پیمانکار تهیه و در محل یا محل هایی که در طرح جانمایی تجهیزکارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی،اندازه گیري یا شمارش باشد.

نکته حایز اهمیت که هم در فهارس بها به آن اشاره شده و هم در شرایط عمومی پیمان با صراحت بیان گردیده است

الزام به ثبت صورتجلسه مصالح پای کار با حضور مهندس ناظر هنگام ورود مصالح به کارگاه می باشد که در این مدرک نوع، مقدار و تاریخ مصالح و تجهیزات ثبت و به تایید طرفین می رسد.

در پیوست شماره 1 فهرست بها دو جدول آورده شده است جدول شماره 1 برای مصالح خاص مورد استفاده قرار می گیرد منظور مصالحی است که برای یک ردیف یا یک فصل به خصوص مورد استفاده می شود

این جدول در تقابل با جدول شماره 2 با عنوان مصالح عام می باشد که ردیف های آن می تواند در چند ردیف یا فصل یا حتی رشته مورد استفاده قرار گیرد.

در مورد جدول شماره 1 باید گفت جلوی هر ردیف درصدی نوشته شده که نشان دهنده میزان درصد تخصیصی بابت هزینه مصالح است

مثلا برای فصل دوازده که در ردیف 2 مربوط به بلوک های پیش ساخته عدد 50% منظور شده است به معنای آن است که از هزینه درج شده در صورت وضعیت 50% آن ، هزینه مصالح می باشد و مابقی مربوط به نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل می باشد.

در این جدول یک نکته مهم وجود دارد که بر اساس نکته ثبت شده در پیوست فهارس بها گفته شده است:

در صورت پیش بینی مصالح مورد نظر در چند ردیف، ردیفی که داراي کمترین بهاي واحد باشد

ملاك عمل، جهت محاسبه بهاي واحد مصالح پایکار مربوط با اعمال ضریب مندرج در جدول شماره یک میباشد.

در مقابل این جدول، جدول شماره 2 وجود دارد که قیمت مصالح انبوهی و عام که مورد استفاده در ردیف های زیادی قرار می گیرد آورده شده است.

در این ردیف کلیه هزینه های خرید و تدارک کالا آورده شده است البته برای هزینه حمل با فرض فاصله 30 کیلومتری محاسبه انجام شده و در جدول ثبت شده است و برای مازاد این فاصله بایستی از فصل 28 استفاده کرد

البته این موضوع تنها برای مصالحی صادق خواهد بود که در فصل 28 ذکری از آنها شده است وگرنه تنها باید به همین هزینه حمل اکتفا کرد و پیمانکار نمی تواند برای محاسبه حمل صالح پای کار ادعای مازادی داشته باشد.

حال برای روشن شدن دقیق مسیله اجازه بدید فلوچارت نمایش داده شده را با هم بررسی کنیم.

اگر مصالح جز ردیف های پایه باشد چه کنیم و اگر مصالح در ردیف های غیر پایه باشد تکلیف چیست.

در ابتدا با تعریف ردیف پایه و غیر پایه آشنا شویم:

به آیتم هایی که در فهرست بها ،دارای شرح و واحد بها هستند ردیف پایه گفته می شود

ولی برای انجام بخشی از کارها، مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای لازم است و این مشخصات منطبق با هیچ یک از ردیف های فهرست بها نیست در این مورد شرح ردیف مناسب برای آن فعالیت ها تهیه و در انتهای گروه مربوطه با شماره جدید درج می شود.

ردیف هایی که در فهرست بها بدون بهای واحد هستند را ستاره دار می گوییم و این ردیف ها را غیر پایه می نامند در ضمن ردیف هایی که بعدا بواسطه تغییر عملیات اجرایی به فهرست بها اضافه می شوند ولی بازهم برای آنها ردیف مشابهی وجود ندارد و با نام قیمت جدید معروف هستند نیز جزی این گروه تقسیم بندی می شوند.

حال اگر مصالح مربوط به اجرای ردیف های پایه و مربوط به یکی از ردیف های جدول یک باشد بایستی ضریب ثبت شده در جلوی آن موضوع در  قیمت متنظر آن در فصل مربوطه و 70% ضرب شده و ملاک محاسبه مصالح پای کار قرار گیرد و اگر یکی از مصالح مندرج در جدول 2 باشد بایستی هزینه مندرج در جلوی آن مصالح در 70% ضرب شده و در صورت وضعیت ها منعکس می شود.

در نقطه مقابل اگر در هنگام تهیه برآورد براي اقلامی از کار که مصالح آن، جزو ردیف هاي جدول شماره یک و دو این پیوست نمی باشد و لازم است جزو مصالح پايکار منظور شود و در اصطلاح جز ردیف های غیرپایه می باشد بایستی ردیف هاي مناسب با آن تهیه وبه صورت ردیف ستاره دار در انتهاي گروه مربوط در جدول شماره دو اضافه می گردد.

بنابراین در پاسخ به سوال اصلی باید گفت: هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پايکار، اندازه گیري و با مهندس ناظر صورتجلسه می شود و براي تقویت بنیه مالی پیمانکار، 70 درصد بهاي مصالح پايکار و البته هزینه حمل بدون اعمال ضریب 0.70   محاسبه شده و بسته به  مورد با ضرب ضریب منطقه اي،ضریب بالاسري و ضریب پیشنهادي جزء پیمانکار ، در صورت وضعیت ها منظور می شود.

در موضع بررسی ریسک های محتمل بایستی 5 نکته را مدنظر قرار دهیم:

  1. تمام مصالح پايکار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت، متعلق به کارفرماست و پیمانکار حق خارج کردن آنها را از محوطه کارگاه ندارد.
  2. مسوولیت حفظ و نگهداري مصالح پايکار به منظور حفظ کیفیت و کمیت آنها، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آن ها را در محل مناسبی که در مقابل عوامل جوي و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند.
  3. نرخ مصالح حاصل از جدولهاي شماره یک و دو این پیوست، تنها براي محاسبه بهاي مصالح پايکار در صورت وضعیتهاي موقت در نظرگرفته شده است، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست.
  4. در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی نباید هیچ گونه مصالح پای کار منظور شود.
  5. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده است و متعلق به پیمانکار است بایستی پس از تحویل موقت توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.
آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 32 – نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت های پیمانکار چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.